برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
be - gone

be gone

be gone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارا
برو گمشو یا برو بیرون
آرین جان
begone: دور شو/ برو بیرون
سرهم می نویسن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be gone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران