برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1687 100 1
شبکه مترجمین ایران

Bright

/ˈbraɪt/ /braɪt/

معنی: درخشان، فروزان، زرنگ، تابان، روشن، با هوش، تابناک، افتابی، باکله
معانی دیگر: درخشنده، پر سو، (رنگ و صدا) زنده، نورانی، براق، نورتاب، پر جلا، رخشا، رخشنده، سرزنده، پر روح و نشاط، شاد و خرم، سریع الانتقال، زود فهم، زیرک، تیزهوش، امیدبخش، فرخنده، پر جلوه، جلوه گری، (عامیانه - جمع) نور بالا (قوی تر) چراغ های جلو اتومبیل، تازه، بکر

بررسی کلمه Bright

صفت ( adjective )
حالات: brighter, brightest
(1) تعریف: filled with, reflecting, or emitting much light; shining.
مترادف: alight, brilliant, effulgent, glittering, illuminated, incandescent, radiant, shining, shiny
متضاد: black, dark, dim, dull, murky, shadowy, shady, somber
مشابه: beamy, burning, dazzling, garish, glaring, glowing, lambent, light, luminary, lustrous, molten, resplendent, strong

- Outside seemed so bright after being in the dark theater.
[ترجمه ترگمان] کمی بعد از اینکه در تئاتر تاریک بود، خیلی روشن به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل] خارج از آن به نظر می رسید پس از اینکه در تئاتر تاریک بود، به نظر می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Our sun is bright, but not as bright as some other stars.
[ترجمه گلی] خورشید ما درخشان است اما نه مثل باقی ستاره ها|
[ترجمه ترگمان] خورشید درخشان است، اما نه به روشنی ستارگان دیگر
[ترجمه گوگل] خورشید ما روشن است، اما نه به اندازه ستارگان دیگر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Bright در جمله های نمونه

1. bright light affects the eyes
نور شدید بر چشم اثر می‌کند.

2. bright light hurts my eyes
نور درخشان چشم مرا می‌آزارد.

3. bright and early
صبح زود،زود و مشتاق،سحرخیز و سرحال

4. a bright fire was burning in the hearth
آتش درخشانی در اجاق می‌سوخت.

5. a bright light dissipated the darkness of the night
نوری درخشان تاریکی شب را برطرف کرد.

6. a bright new item on broadway
یک نمایش درخشان و تازه در برادوی

7. a bright point in the history of british letters
نقطه‌ی درخشانی در تاریخ ادب انگلیس

8. a bright smile
لبخندی پر نشاط

9. a bright tone of blue
آبی روشن

10. a bright vista
چشم‌انداز درخشان

11. the bright light literally blinded me
نور شدید تقریبا کورم کرد.

12. the bright sunshine and the variegated flowers exhilarated him
آفتاب درخشان و گل‌های رنگارنگ او را سرحال آورد.

13. the bright trail of a comet
دنباله‌ی درخشان یک ...

مترادف Bright

درخشان (صفت)
ablaze , bright , shining , luminous , shiny , stellar , phosphorescent , refulgent , beaming , starry , beamy , illustrious , luminescent , luminiferous , lucid , fulgent , glittery , luciferous , lightsome
فروزان (صفت)
ablaze , bright , luminous , conflagrant
زرنگ (صفت)
bright , apt , clever , smart , shrewd , nimble , dexterous , adroit , deft , habile , agile , brisk , spry , vivacious , shifty , pawky , jaunty , dapper , supersubtle
تابان (صفت)
light , bright , shining , luminous , brilliant , hot , agleam , incandescent , aglow , fulgent , perfervid
روشن (صفت)
alight , light , bright , on , alive , clean , definite , explicit , express , unequivocal , shrill , vivid , set , transparent , intelligible , sunny , limpid , lucid , clean-cut , distinct , pellucid , clear-cut , cloudless , serene , diaphanous , eidetic , elucidated , fogless , luculent , legible , lightsome , nitid , perspicuous , transpicuous
با هوش (صفت)
apprehensive , bright , clever , understanding , smart , keen , shrewd , spry , intelligent , ingenious , spiffy , knowing , sagacious , knowledgeable , precocious , swish
تابناک (صفت)
bright , shining , radiant , lucent , luminescent , luminiferous , sunny
افتابی (صفت)
bright , shiny , sunny
باکله (صفت)
bright , sharp , quick-witted

معنی عبارات مرتبط با Bright به فارسی

صبح زود، زود و مشتاق، سحرخیز و سرحال
لاجوردی
قرمزروشن
بشاش ازخوشی
(عامیانه) راستی !، به خدا، راست می گویم، واقعا!

معنی Bright در دیکشنری تخصصی

[سینما] نور روشن / نور زیاد
[برق و الکترونیک] روشن
[نساجی] روشن - براق - نورانی - شفاف
[عمران و معماری] پیچ براق - پیچ دقیق
[نساجی] رنگ درخشان
[سینما] روشنایی
[شیمی] طیف خطی روشن
[خودرو] برایت اسکات
[نساجی] تن روشن یک رنگ - فام روشن یک رنگ

معنی کلمه Bright به انگلیسی

bright
• in a bright manner
• luminous; shiny; radiant; cheerful; intelligent, clever; clear
• a bright colour is strong and noticeable, and not dark.
• a bright light shines very strongly.
• a place or a day that is bright has a lot of light or sunshine.
• bright people are quick at learning things.
• a bright idea is clever and original.
• if someone looks or sounds bright, they look or sound cheerful.
• if the future is bright, it is likely to be pleasant and successful.
• bright and early means very early in the morning.
bright color
• lively or cheerful color; light or shiny color
bright future
• positive future, future which is likely to be successful
bright light
• shiny light, radiant light, brilliant light
bright lights
• if someone talks about the bright lights, they are referring to a big city where you can do a lot of enjoyable and interesting things.
bright line
• providing an unambiguous guideline or criterion (mainly in law)
bright side
• good side, positive aspect
not very bright
• not especially bright, not very intelligent

Bright را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Rezzmeh
هوشمندانه
Ye💎💎
Shiny
محسن
درخشان
Donya
زرنگ
فريبا حكيم زاده
آينده دار
..
روشن
shiva_sisi‌
تـآبنآک🌙
ks
درخشان یا درخشنده
S
مترادف:Shiny
معنی :درخشان،تابان
bright
روشن-آشکار-واضح-براق.
Dddd
روشن
Iwore a bright red costume tothe carnival
کاوه
برای رنگ به معنی بسیار براق و جیغ به کار می رود
P
درخشان
زرنگ
سمیه شوقی
رنگاوارنگ.رنگارنک.توش چند نوع رنگ استفاده شده و مخالفش میشهsolid یعنی یکدست .یعنی فقط یه رنگه
سبحان مرادی
Intelligent
......P....K
درخشنده
تابان😎😎😎😎😎
Farhood
زرنگ،باهوش
It has been suggested that bright children should take their exams early
منیره پورصالحی
clever, sharp, smart

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی bright

کلمه : bright
املای فارسی : برایت
اشتباه تایپی : ذقهلاف
عکس bright : در گوگل

آیا معنی Bright مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )