برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1396 100 1

attach

/əˈtæt͡ʃ/ /əˈtæt͡ʃ/

معنی: ضمیمه کردن، پیوستن، چسباندن، پیوست کردن، نسبت دادن، بستن، الصاق کردن، گذاشتن، ضبط کردن، دلبسته شدن
معانی دیگر: بستن به، وصل کردن، دوسیدن، دوسانیدن، دلبستگی پیدا کردن، (امضا یا مهر یا تبصره و غیره) افزودن، قائل شدن، ناشی از، (حقوق) ضبط کردن (ملک به دستور دادگاه)، توقیف کردن، حکم توقیف ملک صادر کردن، (ارتش) موقتا به یگان دیگری منتقل کردن (سربازان یا رسته ها)، زیر امر قرار دادن، توقیف شدن

بررسی کلمه attach

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: attaches, attaching, attached
مشتقات: attached (adj.)
(1) تعریف: to join, fasten, or connect; affix.
مترادف: affix, connect, fasten, fix, join, stick
متضاد: detach, disconnect, sever
مشابه: annex, append, bind, bond, clip, hitch, link, mount, pin, post, secure, unite, yoke

- He's attaching the wings to his model airplane.
[ترجمه ترگمان] او بال‌هایش را به سمت هواپیمای مدل خودش وصل می‌کند
[ترجمه گوگل] او بال را به هواپیما مدل خود وصل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The price tag is still attached to your shirt.
[ترجمه ترگمان] برچسب قیمت هنوز به پیراهن شما متصل است
[ترجمه گوگل] برچسب قیمت هنوز به پیراهن شما متصل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Did you attach the card to the gift package?
[ترجمه ترگمان] کارت هدیه رو به اون هدیه دادی؟
[ترجمه گوگل] آیا کارت را به بسته هدیه وصل کردید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

واژه attach در جمله های نمونه

1. attach your name tags to your lapels
برچسب نام خود را به یقه‌ی کت خود بزنید.

2. i attach great importance to this news
اهمیت زیادی برای این خبر قایلم.

3. please attach your signature here
لطفا اینجا را امضا کنید.

4. to attach oneself to
خود را وصل کردن یا چسباندن به

5. to attach importance to
اهمیت دادن به،اهمیت قایل شدن

6. the advantages that attach to wealth
مزایای وابسته به ثروت

7. Attach a recent photograph to your application form.
[ترجمه ترگمان]یک عکس جدید را به فرم درخواست خود وصل کنید
[ترجمه گوگل]یک عکس اخیر را به فرم درخواست خود اضافه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Attach the handle to the box.
[ترجمه ترگمان]دسته دسته را به ما پیوند می ده
[ترجمه گوگل]دسته را به جعبه وصل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Stella didn't attach any significance to Doug's query.
...

مترادف attach

ضمیمه کردن (فعل)
annex , accompany , attach , add , tack , affix , tag
پیوستن (فعل)
adhere , adjoin , associate , annex , couple , attach , affix , sort , meet , join , ally , affiliate , connect , catenate , weld , cleave , cement , cling , conjoin , consociate
چسباندن (فعل)
attach , stick , bind , agglutinate , paste , glue , fasten , gum , cement , sew on
پیوست کردن (فعل)
attach , append
نسبت دادن (فعل)
attribute , attach , impute , ascribe , credit
بستن (فعل)
close , truss , attach , ban , impute , bar , stick , connect , colligate , bind , hitch , seal , clog , assess , tie up , choke , shut , shut down , block , fasten , belt , bang , pen , shut off , tighten , blockade , hasp , clasp , knit , jam , wattle , plug , congeal , curdle , curd , jell , lock , coagulate , cork , spile , picket , padlock , ligate , obturate , occlude , portcullis , posset , switch on
الصاق کردن (فعل)
attach , stick
گذاشتن (فعل)
leave , cut , stead , lodge , place , attach , have , put , let , deposit , infiltrate
ضبط کردن (فعل)
trace , attach , manage , record , confiscate , seize , file , place on file , tape
دلبسته شدن (فعل)
attach

معنی attach در دیکشنری تخصصی

attach
[کامپیوتر] اتصال .
[حقوق] توقیف کردن، ضمیمه کردن، مصداق داشتن
[ریاضیات] متصل کردن، متصل شدن، ضمیمه کردن
[ریاضیات] متصل به، بسته نشده باشد

معنی کلمه attach به انگلیسی

attach
• fasten; annex; add; foreclose; ascribe to -
• if you attach something to an object, you join it or fasten it to the object.
• if someone is attached to an organization, they are working for it, usually for a short time.
• if you attach a quality to something or someone, you consider that they have that quality.
• an attach? is a member of the staff in an embassy.
• an attach? is a member of the staff in an embassy.
• an attach? is a member of the staff in an embassy.
• an attach? is a member of the staff in an embassy.
• an attach? is a member of the staff in an embassy.
• an attach? is a member of the staff in an embassy.
• an attach? is a member of the staff in an embassy.
• an attach? is a member of the staff in an embassy.
attach conditions to
• make restrictions to, impose limits to
attach importance
• give significant associations
attach importance to
• give significant associations to -

attach را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sania
ارتباط دادن
Nazanin Ehsani
رایزن
مصطفی عیدی
یک چیزی را به یک چیز دیگر اضافه کردن(مثلا امضا را به یک برگه اضافه کردن)
Hadi
وابسته بودن
?Are you attached to the possession
آیا وابستگی به وسایلت داری
shadi
Fasten or joinone thing to another
مرجان میری لواسانی
علاقمندی پیدا کردن
وابسته بودن ( به کسی یا چیزی )
وصل بودن
وصل کردن ( الصاق )
در اصطلاح عامیانه :
گیردادن ( به کسی یا چیزی )
قفلی زدن( به کسی یا چیزی )
زا
به معنی الصاق کردن عکس یا لمس کردن
Homa
Verb to send a photo or file whit an email
محمد ضیایی بیگدلی
منوط شدن به - موکول شدن به-
رضا اراسته
قائل بودن
ftm
متصل شدن ، وصل شدن
متین خدایی
وصل کردن
Zahra
دلبسته شدن
وابسته شدن
علی اصغر سلحشور
افزودن، اضافه کردن
حاجی
بستن(جفت کردن)
مرتضی
پیوست کردن


File attachment ::: پیوست فایل ( پیوست پرونده )
مرتضی
attach و append هر دو به معنای " پیوست کردن " هستند اما با یک تفاوت جزئی :

مثلا یک سند را درنظر بگیرید . ممکن است شما بخواهید یک متنی رو به هر دلیلی به آن سند اضافه کنیداین کار شما همان appendix یا پیوست است حتما تا حالا دیدید که اخرای هرکتابی معمولا یک بخش به عنوان پیوست هستش که این همان appendix است

اما اگر شما بخواهید یک مهر یا امضا به ان سند اضافه کنید این کار شما attachment هستش . همچنین در تلگرام ، واتس اپ و یا ایمیل قسمتی وجود دارد به شکل گیره کاغذ ( سنجاق ) که شما با استفاده از آن یک فایل رو به فضای چت پیوست میکنید .


درواقع append برای پیوست یک متن به متن دیگر ( و فقط در نوشته ها و اسناد کاربرد دارد . )
اما attach پیوست دو چیز ناهمگون است و کاربرد آن محدود به نوشته های متنی نیست .

امیدوارم اگه نادرست گفته باشم حتما شما اصلاح کنید . /
فری-زی
ضمیمه
پیوست
دلبستگی
محمدحسن مرسلی
خالکوبی کردن
FARSHAD
ضمیمه کردن ، پیوست کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی attach
کلمه : attach
املای فارسی : اتچ
اشتباه تایپی : شففشزا
عکس attach : در گوگل

آیا معنی attach مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )