برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

as if

/əzˈɪf/ /əzɪf/

معنی: همچنانکه، که، مثل اینکه
معانی دیگر: 1- گویی، چنانچه گویی، 2- که

بررسی کلمه as if

عبارت ( phrase )
• : تعریف: how it would be if.

- He looked as if he had been hit by a truck.
[ترجمه محمد امین عظیم زادگان] او (طوری) به نظر میرسید که گویی با یک کامیون برخورد کرده است.
|
[ترجمه ترگمان] طوری به نظر می‌رسید که انگار با یک کامیون تصادف کرده باشد
[ترجمه گوگل] او به نظر می رسید که او توسط یک کامیون تحت تاثیر قرار گرفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه as if در جمله های نمونه

1. He grinned at me, as if sharing a secret joke.
[ترجمه ترگمان]او به من نیشخند زد، انگار که یک شوخی محرمانه را در میان گذاشته باشد
[ترجمه گوگل]او به من شگفت زده شد، مثل اینکه یک شوخی مخفی داشته باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Joe remained as immobile as if he had been carved out of rock.
[ترجمه ترگمان]جو همان طور بی‌حرکت مانده بود که انگار از سنگ تراشیده شده‌است
[ترجمه گوگل]جو همچنان بی حرکت باقی ماند، انگار از سنگ خارج شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. to move as if accompanied by a singsong.
[ترجمه ترگمان]طوری حرکت کند که انگار با یک singsong همراه است
[ترجمه گوگل]حرکت به عنوان اگر همراه با singsong همراه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Alison hesitated moment, as if she were waiting for him.
[ترجمه ترگمان]آلیسون لحظه‌ای مردد ماند، گویی منتظر او بود
[ترجمه گوگل]آلیسون لحظه لحظه ای را تکان داد، مثل اینکه او منتظر او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ...

مترادف as if

همچنانکه (حرف ربط)
as , as if
که (حرف ربط)
as if , that , than
مثل اینکه (حرف ربط)
as if , as though

معنی عبارات مرتبط با as if به فارسی

معنی کلمه as if به انگلیسی

as if
• as though
make as if
• pretend, make believe; intend to -, be about to -

as if را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد عابدی
انگار - انگاری- انگار که
Ali eskandary
انگار
Sina
انگار که
he acted as if he had never seen me
او طوری رفتار کرد انگار که من رو هرگز ندیده بود .
حسن امامی
انگار
you speak as if it's all over, Sir
قربان یه جوری حرف میزنی انگار همه چی تمومه.
mahta
انگار که، مثل اینکه
As if growing up is finite. As if at some point you become something and that's the end
انگار که بزرگ شدن و رشدکردن محدود است. مثل اینکه شما در مقطعی تبدیل به چیزی شوید و آن پایان باشد.

Younes
به نظر میرسد
Matin
همچنان که، مثل این که، انگار که
Soroushgh97
She sauntered down the road as if she had all the time in the world
سعید صفاری مقدم
به مانند(اینکه)، به مثابه(اینکه)، انگار که، گویی(که)، جوری که انگار، جوری بنظر اومدن/نیومدن چیزی یا موضوعی،
اینطور که بوش میاد
محمدرضا ایوبی صانع
people expect you to behave as if you DON'T.Joker'2019
محمدرضا
به این شکل که
هدی چامه‌ای
چنانکه گویی
کیوان نیک نژاد
نوعی طعنه و طنز که در پایان، جمله بیان شده توسط خود را نقض یا نفی میکند! در فارسی چیزی مانند " نه که" "آخه" یا "انگار" یا "گویی"..حقوقها افزایش پیدا کرده، انگار!!.. He wants to get another car, as if we dont have enough car in the driveway already!! این یارو داره یه ماشین دیگه میخره، نه که(as if) همین الان(already) تو پارکینگ ماشین کم داریم!!
جعفری
انگار که
As if they had never visited that address
Fatemeh Sk
به همین خیال باش
کور خوندی

Denzel thinks I’ll step aside for him!
As if
دنزل فکر میکنه من بخاطر اون کنار میکشم
کور خونده
ebi
گویی ، گویی که ، تو گویی ، تو گویی که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی as if

کلمه : as if
املای فارسی : از ایف
اشتباه تایپی : شس هب
عکس as if : در گوگل

آیا معنی as if مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )