برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

any way


درهرحال

واژه any way در جمله های نمونه

1. Can I serve you in any way?
[ترجمه ترگمان]آیا می‌توانم در هر صورت به شما خدمت کنم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانم به شما در خدمت شما باشم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He denied that the article had been in any way prurient.
[ترجمه ترگمان]او انکار کرد که این مقاله به هیچ وجه prurient نبوده است
[ترجمه گوگل]او انکار کرد که این مقاله به هر حال مبهم بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Is the child abnormal in any way?
[ترجمه ترگمان]آیا این بچه غیرطبیعی است؟
[ترجمه گوگل]آیا کودک به هیچ وجه غیر طبیعی نیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Isn't there any way u can patch things up?
[ترجمه ترگمان]هیچ راهی نیست که بتونی همه چیز رو درست کنی؟
[ترجمه گوگل]هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید همه چیز را پچ کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

any way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Artina.A
به هر حال
در هر حال
h.asgari
anyway بگذریم!!
مثلا داریم در مورد یه موضوعی گپ میزنیم و یهو میخوایم دیگه ادامه ندیم.مثلا غیبت محسوب میشد و بیکباره بخودمون اومدیم و میگیم "بگذریم".یا بحثمون بخاطر ضیق وقت باید کوتاه بشه که یهو این کلمه anyway را میآریم که همون "بگذریم" در زبان فارسی هستش.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی any way

کلمه : any way
املای فارسی : آنی وای
اشتباه تایپی : شدغ صشغ
عکس any way : در گوگل

آیا معنی any way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )