برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1688 100 1
شبکه مترجمین ایران

allow

/əˈlaʊ/ /əˈlaʊ/

معنی: پذیرفتن، پسندیدن، اعطاء کردن، اجازه دادن، رخصت دادن، تصویب کردن، روا دانستن، ترخیص کردن
معانی دیگر: اجازه ی ورود دادن، گذاشتن، مجاز دانستن، جایز شمردن، اذعان کردن، قبول کردن، تصدیق کردن، منظور کردن، امکان دادن، ممکن ساختن، معتبر دانستن، به حساب آوردن، استنتاج کردن، نتیجه گرفتن، بهره دادن، سود دادن، ستودن

بررسی کلمه allow

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: allows, allowing, allowed
عبارات: allow for
(1) تعریف: to permit; let;
مترادف: authorize, let, permit
متضاد: disallow, forbid, hinder, inhibit, prevent, prohibit
مشابه: abide, admit, approve, countenance, empower, enable, grant, sanction, suffer, tolerate

- The hospital does not allow smoking anywhere on the premises.
[ترجمه shiva_sisi‌] بیماریستان کشیدن سیگار را در ساختمان ممنوع کرده است
|
[ترجمه Farhood] بیماریستان کشیدن سیگار را در محوطه ساختمانیش ممنوع کرده است
|
[ترجمه ilay] بیمارستان در تمام محل خود اجازه ی سیگار کشیدن را نمی دهد.|
[ترجمه ترگمان] بیمارستان اجازه سیگار کشیدن در هر جایی را نمی‌دهد ...

واژه allow در جمله های نمونه

1. allow a centimeter for shrinkage
یک سانت برای آب رفتن (پارچه) منظور کنید.

2. allow at least an hour for lunch
لااقل یک ساعت برای ناهار وقت بگذارید.

3. allow him greater latitude in expressing his opinion
برای بیان عقایدش به او آزادی بیشتری بدهید.

4. allow me to go
اجازه بدهید بروم.

5. allow me to introduce my brother to you
اجازه بدهید برادر خود را حضورتان معرفی کنم.

6. please allow for the differences in their ages too
لطفا فرق سنی آنها را هم در نظر بگیرید.

7. please allow us to listen
لطفا بگذارید گوش بدهیم.

8. sorry, allow me to pass
معذرت می‌خواهم اجازه بدهید رد شوم.

9. to allow (of)
1- نتیجه گرفتن،استنتاج کردن 2- روا داشتن،اجازه دادن

10. to allow for
به حساب آوردن،منظور کردن،در نظر گرفتن

11. i won't allow anyone to boss me around!
اجازه نمی‌دهم هیچکس به من تحکم کند!

12. we must allow local needs to take precedence over regional
باید بگذاریم نیازهای محلی بر نیازهای منطقه‌ای ارجحیت داشته باشد.

...

مترادف allow

پذیرفتن (فعل)
vouchsafe , admit , accept , embrace , receive , allow , hear , matriculate , listen
پسندیدن (فعل)
approbate , accept , allow , choose
اعطاء کردن (فعل)
confer , admit , allow
اجازه دادن (فعل)
allow , authorize , authorise , let , permit , give clearance
رخصت دادن (فعل)
allow
تصویب کردن (فعل)
pass , approbate , allow , authorize , approve , okay , ratify , subscribe , homologate , okey
روا دانستن (فعل)
allow
ترخیص کردن (فعل)
free , clear , allow , authorize , authorise , permit

معنی عبارات مرتبط با allow به فارسی

1- نتیجه گرفتن، استنتاج کردن 2- روا داشتن، اجازه دادن

معنی allow در دیکشنری تخصصی

allow
[ریاضیات] اجازه دادن، جایز شمردن، پذیرفتن، مجاز به استفاده بودن

معنی کلمه allow به انگلیسی

allow
• permit; enable
• if someone in authority allows you to do something, they say that it is all right for you to do it.
• if you are allowed something, you are given permission to have it or are given it.
• if you allow something to happen, you do not prevent it.
• if something allows a particular thing to happen, it makes it possible.
• if you allow that something is true, you admit that it is true; a formal use.
• if you allow a particular period of time or amount of something, you set aside that particular period of time or amount for a particular purpose.
• if you allow someone to join a particular organization or allow them to be in a particular place, you let them belong to that organization or to go to that place.
• if you say `allow me', you are politely offering to do something for someone, or politely introducing something you want to say.
• if you allow for something, you consider its effect on the plans you are making.
allow for
• take into consideration, take into account, keep in mind, provide for
allow me
• let me, permit me; give me your permission
allow to breathe
• permit to breathe, enable breathing

allow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهین حسینی راد
مقدور ساختن
Mani
اجازه
مرجان میری لواسانی
امکان ِ ... در اختیار کسی قراردادن/
امکان ِ ... در اختیار کسی گذاشتن
اجازه ی چیزی یا انجام ِ کاری را به کسی دادن
شرایط انجام کاری را مهیا کردن
پریسا
امکان چیزی را فراهم کردن
antares
اجازه دادن
shiva_sisi‌
Give permission
Linda
اجازه دادن
armin
اجازه دادن give permission
Amir Reza
اجازه دادن
پذیرفتن
رخصت دادن
پسندیدن
بهناز همتی
اذعان می کند
maedeh
give permission
محمدرضا ایوبی صانع
present
ارائه دادن
نظری
اجازه دادن
Amirali.ghaff..i
اجازه دادن
Give permissions
kimiaaa
permit , give permission
اجازه دادن
�|�4�
امکان ِ ... در اختیار کسی قراردادن/�
امکان ِ ... در اختیار کسی گذاشتن
اجازه ی چیزی یا انجام ِ کاری را به کسی دادن
شرایط انجام کاری را مهیا کردنMahaa
اجازه دادن
MOEIN
اجازه دادن
give permission
🐾 مهدی صباغ
Allow time for something = زمان در اختیار کسی قرار دادن برای چیزی

به عنوان مثال:

I'll allow time for questions and comments at the end
tinabailari
اجازه دادن به ، گذاشتن ، امکان دادن
she only allows the children to watch television at weekends
اون فقط آخر هفته ها به بچه ها اجازه می ده تلویزیون تماشا کنن 🌜🌜
هنر 91
mn
اجازه دادن
you are not allowed to askquestions during the exam
m.javid
امکان پذیر ساختن
D
اجازه دادن
Zahra chasemniya
فراهم کردن
Sunflower
Informal :
To be of the opinion
To assert

2.
said when making a polite request or offering help.

Allow me ...
⁦(◕ᴗ◕✿)⁩
اجازه ( فعل)

My mother never allows , l go to the town by myself.

مادرم هیچوقت اجازه نمیده من تنهایی ( خودم) به خیابان بروم.

لایک فراموش نشه 😉⁦♥️⁩
muhammad
اجازه میدهد...
Mobin
دسترسی دادن
Mobin
دسترسی دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی allow

کلمه : allow
املای فارسی : آلو
اشتباه تایپی : شممخص
عکس allow : در گوگل

آیا معنی allow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )