برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1690 100 1
شبکه مترجمین ایران

alike

/əˈlaɪk/ /əˈlaɪk/

معنی: مطابق، مساوی، یکسان، مشابه، شبیه، همانند، مانند، یکجور، مانندهم، متشابه، عینا مساوی و مرتبط با یکدیگر، بتساوی
معانی دیگر: مثل هم، شبیه به هم، همسان، شکل هم، به تساوی، به یک نحو، به طور همانند یا همسان، یکجا

بررسی کلمه alike

قید ( adverb )
• : تعریف: to the same degree or in a like manner.
مترادف: equally, equivalently, synonymously
متضاد: differently, dissimilarly
مشابه: the same

- They dress alike.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها شبیه هم هستند
[ترجمه گوگل] آنها لباس یکسان دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
• : تعریف: having similarity; comparable.
مترادف: comparable, corresponding, identical, like, same, similar, synonymous, tantamount
متضاد: different, unalike

- He and his brother are alike.
[ترجمه ترگمان] اون و برادرش مثل هم هستن
[ترجمه گوگل] او و برادرش یکسان هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه alike در جمله های نمونه

1. they looked alike but their peculiarities of character were quite different
آن دو هم قیافه بودند ولی ویژگی‌های شخصیت‌های آنان خیلی متفاوت بود.

2. share and share alike
با سهم متساوی

3. the two brothers look alike
دو برادر شبیه هم هستند.

4. the twin girls were exactly alike
خواهران دوقلو درست شکل هم بودند.

5. all get sick, young and old alike
همه بیمار می‌شوند هم پیر و هم جوان.

6. a father must treat all his children alike
پدر باید با همه‌ی فرزندانش یکسان رفتار کند.

7. those two sisters look similar but they are not exactly alike
آن دو خواهر شبیه هستند ولی کاملا مثل هم نیستند.

8. Though John and Andrew look exactly alike, they act quite differently.
[ترجمه ترگمان]اگر چه جان و اندرو دقیقا شبیه هم هستند، کاملا متفاوت عمل می‌کنند
[ترجمه گوگل]اگرچه جان و اندرو به طور دقیق نگاه می کنند، آنها کاملا متفاوت عمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The twins look alike, but they differ in temperament.
[ترجمه ترگمان]دوقلوها شبیه هم هستند، اما در خلق و ...

مترادف alike

مطابق (صفت)
accordant , matching , according , conforming , relevant , similar , agreeing , correspondent , alike , alike in form , alike in shape , comformable , respondent
مساوی (صفت)
adequate , identical , identic , equal , alike , even , level
یکسان (صفت)
similar , identical , identic , equal , alike , akin , same , uniform , invariant
مشابه (صفت)
similar , alike , analogous , equivalent , resembling , homogeneous , semblable
شبیه (صفت)
similar , equal , alike , rival , like , same , analogous , quasi , papilionaceous , semblable
همانند (صفت)
similar , equal , alike , like , homological
مانند (صفت)
similar , alike , like , analogous , resembling , looking like , comparable
یکجور (صفت)
alike , homogeneous
مانندهم (صفت)
alike
متشابه (صفت)
similar , alike , like , analogous , resembling , homologous , homonymous
عینا مساوی و مرتبط با یکدیگر (صفت)
alike
بتساوی (قید)
alike

معنی عبارات مرتبط با alike به فارسی

هم قیافه (به ویژه کسی که قیافه اش شبیه قیافه ی شخص مشهوری باشد)، هم چهره
با سهم متساوی

معنی alike در دیکشنری تخصصی

alike
[ریاضیات] یک جور، مساوی، یکسان، متشابه، شبیه
[کامپیوتر] برنامه مشابه

معنی کلمه alike به انگلیسی

alike
• resembling; similar
• in the same manner; in a similar way
• if two or more things are alike, they are similar.
• alike also means in a similar way.
• alike is used after mentioning two or more people, groups, or things in order to emphasize that you are referring to both or all of them.
great minds think alike
• intelligent people think in a similar way, gmta (on the internet)
look alike
• have a similar appearance, resemble one another
• a person's look-alike is someone who looks very like them.
share and share alike
• distribute everything evenly

alike را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ghazal
Like each other
😀مریم
مثل
The kids were dressed alike
بچه ها یکسان لباس پوشیده بودند
عصمت
شبیه
سعید صفاری مقدم
بیشتر به صورت adverb:
به یکسان
بمانندهم، بمثابه هم
به یک صورت
به یک ترتیب
به یک گونه/نحو
علی
مشابه
میلاد علی پور
و همچنین، نیز، و همینطور
زهرا کاشی
همسان
سجاد نظری
مثل هم
tinabailari
شبیه به هم
people often think my sister and I look alike ↩️↩️
مردم اغلب فکر میکنند که من و خواهرم شبیه یکدیگر هستیم
میرحسین سیاوشی خیابانی
.Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی alike

کلمه : alike
املای فارسی : لایک
اشتباه تایپی : شمهنث
عکس alike : در گوگل

آیا معنی alike مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )