برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1463 100 1

afford

/əˈfɔːrd/ /əˈfɔːd/

معنی: حاصل کردن، از عهده برامدن، تهیه کردن، دادن، موجب شدن، استطاعت داشتن
معانی دیگر: (معمولا با can یا be able) استطاعت داشتن، بضاعت داشتن، وسع مالی داشتن، قدرت مالی (برای خرید یا خرج) داشتن، (معمولا با can) انجام کاری بدون عواقب ناخوشایند

بررسی کلمه afford

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: affords, affording, afforded
مشتقات: affordable (adj.)
(1) تعریف: to have enough money to purchase (something); be able to meet (an expense).
مشابه: bear, manage, meet, pay, provide, support

- I can't afford such an expensive car.
[ترجمه محمد امین] من قدرت خرید چنین ماشین گرانی را ندارم
|
[ترجمه Arash] من وسع مالی زیادی ندارم تا بتوانم چنین ماشین گران قیمتی را بپردازم
|
[ترجمه مرجان] من از پسِ خرید چنین ماشین گرانی بر نمی‌آیم.
|
[ترجمه علی .ط] من اسطاعت مالی برای خریدن چنین ماشین گرونی رو ندارم|
...

واژه afford در جمله های نمونه

1. can you afford to buy this mansion?
آیا قدرت خرید این کاخ را دارید؟

2. he cannot afford to buy it
توان خریدش را ندارد.

3. i can afford to tell you bluntly that . . .
می‌توانم رک به شما بگویم که . . .

4. i can't afford the time
وقتش را ندارم.

5. i can't afford to wait any longer
به صلاحم نیست (نمی‌توانم) دیگر صبر کنم.

6. they can ill afford to refuse our proposal
آنان به سختی می‌توانند پیشنهاد ما را رد کنند.

7. this jewel is an extravagance you cannot afford
این جواهر تجملی است که تو استطاعت آن را نداری

8. i am not interested in your carpet; moreover, i can't afford it
علاقه‌ای به فرش شما ندارم‌; علاوه بر این،استطاعت آن را هم ندارم.

9. The team can't afford to foul up in this game.
[ترجمه ترگمان]تیم نمیتونه توی این بازی کثیف بشه
[ترجمه گوگل]این تیم نمی تواند در این بازی فریب دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. She cannot afford a new dress.
...

مترادف afford

حاصل کردن (فعل)
get , acquire , obtain , afford , generate
از عهده برامدن (فعل)
afford , acquit , cope , tackle , answer
تهیه کردن (فعل)
get , process , supply , afford , administer , cater , provide , furnish , purvey , administrate , harness , put out
دادن (فعل)
concede , give , hand , admit , impute , afford , mete , grant , render , pay , come through , endue , indue
موجب شدن (فعل)
cause , inure , afford , bring , entail , evince , originate , incur
استطاعت داشتن (فعل)
afford

معنی کلمه afford به انگلیسی

afford
• be able to do without difficulty; be able to pay for; supply, provide, give to oneself or to another
• if you can afford something, you have enough money to be able to pay for it.
• if you say that you cannot afford to allow something to happen, you mean that it would be harmful or embarrassing to you if it did happen.
cannot afford
• is beyond his reach, cannot allow himself
could afford
• could allow, could permit
not to be able to afford
• be in a position where something is beyond one's financial means

afford را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گامبیز اخوان
میتونم هزینه کنم :I can afford
I can't afford to buy a German car
من نمیتونم برای خرید یک اتومبیل آلمانی هزینه کنم
Donya Babaali
Spare the money. 1
Spare, give up. 2
Alireza
پس امدن از عهده ی کاری
نسرین مجتهدزاده
پذیرفتن / قبول کردن
مریم
فراهم کردن ،ایجاد کردن
امین جهانگرد
1-توان مالی داشتن،استطاعت داشتن،پول کافی داشتن
i cant afford to live in this city on my own.
2-وقت کافی داشتن
I really want to take part but i cant afford the time.
3-if u cant afford to do sth u must not do it because it would cause problems for :you
I cant afford to make another driving mistake or ill lose my license
4- to provide facilities or opportunity
the law will afford protection to employees
تهیه کردن،فراهم کردم،تامین کردن
Maryam.j
توانایی مالی داشتن
حمیدرضا کریم
هزینه کردن
Aysan
تهیه کردن
Matin
وسع مالی داشتن (برای خرید یا خرج کردن)
have enough money to be able to pay for sth
محدثه فرومدی
از پس چیزی برآمدن
tinabailari
از عهده چیزی بر آمدن
we can't afford rent a bigger house
ما از عهده اجاره خونه بزرگ تر بر نمیایم 📙
سجاد صالحی
مقرون به صرفه نبودن= it difficult to afford
محمدرضا ایوبی صانع
(usually used with can, could or be able to, especially in negative sentences or questions)
(oxford)
محمدرضا ایوبی صانع
to have enough money to be able to buy or do something
(ibid)
محمدرضا ایوبی صانع
استطاعت مالی
حاجی
تاب آوردن؛ متحمل شدن؛ از پس هزینه برآمدن
پاکزاد
درخور
بهاره انصاری
تامین کردن
Happy girl
خریداری کردن،تهیه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی afford
کلمه : afford
املای فارسی : اففرد
اشتباه تایپی : شببخقی
عکس afford : در گوگل

آیا معنی afford مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران