برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

Actually

/ˈækt͡ʃəwəli/ /ˈækt͡ʃuəli/

معنی: واقعا، عملا، در حقیقت، بالفعل، فعلا
معانی دیگر: در عمل، در واقع

بررسی کلمه Actually

قید ( adverb )
(1) تعریف: as a matter of fact; really.
مترادف: in fact, in reality, in truth, indeed, really, truly, truthfully
مشابه: de facto, literally, quite

- Are you actually going to eat all that?
[ترجمه hasti] ایا شما میروید همه چیز را میخورید؟
|
[ترجمه مبینا] آیا شما واقعا میخواهید همه آن را بخورید
|
[ترجمه مسعود] واقعا قصد داری همشو بخوری
|
[ترجمه کیانا] آیا شما درواقع قصد دارید همه ی آن را بخورید؟|
[ترجمه -_-Soltan-_-] آیا شما واقعا ...

واژه Actually در جمله های نمونه

1. actually i am a weak boy
در واقع من پسر ضعیفی هستم.

2. he actually proved it
او عملا آن را ثابت کرد.

3. that country is nominally but not actually independent
آن کشور اسما مستقل است ولی نه بالفعل

4. a hypocrite pretends to be better and more religous than he actually is
آدم ریاکار خود را از آنچه که واقعا هست بهتر و مذهبی‌تر وانمود می کند.

5. people's perception of what you are is as important as what you actually are
استنباط مردم از آنچه که تو هستی همانقدر مهم است که آنچه که تو واقعا هستی.

6. But bombs are unbeliveable until they actually fall.
[ترجمه ترگمان]اما بمب‌ها منفجر می‌شوند تا اینکه واقعا سقوط کنند
[ترجمه گوگل]اما بمب ها تا زمانی که واقعا سقوط کنند، غیرقابل باورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She actually seemed pleased to see him: most of her visitors she merely tolerated.
[ترجمه ترگمان]در واقع از دیدنش خوشحال به نظر می‌رسید؛ بیشتر مهمانان را فقط تحمل می‌کرد
[ترجمه گوگل]او واقعا خوشحال بود که او را بیشتر بازدید کنندگان خود را که او صرفا تحمل کرده بود دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسی ...

مترادف Actually

واقعا (قید)
actually , really , indeed , quite , simply , verily , bodily , veritably
عملا (قید)
actually , practically
در حقیقت (قید)
actually , yea
بالفعل (قید)
actually , really , de facto , ipso facto
فعلا (قید)
actually , indeed , now , presently , nonce

معنی Actually در دیکشنری تخصصی

actually
[ریاضیات] در حقیقت، واقعا، بالفعل، واقعیت، فعلیت

معنی کلمه Actually به انگلیسی

actually
• in fact, practically; truthfully
• you use actually to indicate that a situation exists in real life or to emphasize that it is true or correct.
• you can also use actually as a way of being more polite, especially when you are correcting or contradicting someone, advising them, or introducing a new topic of conversation.
actually materialize
• actually come into being, become an actual fact

Actually را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

NGR
در واقع
بیتا
به راستی
SOHEIL
در واقع
در حقیقت
Mani
حتماً
Majid
راستش
بدری امیدی
حقیقتا"
بی نام
راستی
Amir
درواقع
مجید
عامیانه: راستش
ادبی: در واقع
:(:)
معمولا
محمد
در واقع
حقیقتش
هستی
راستش
Ali
واقعاً
Farin
در واقع
صبا راد
اتفاقا
آیلین طاهری
در حقیقت .عملا
mina
حتما
ali
درواقع
Mariam
والّا
راستش
Berkeh
در واقع
Peyman
راستشو بخوای
مینا عنایتی
در واقع ، واقعا.
Baran
حقیقتا
Nima
به راستی، در واقع، درحقیقت
tinabailari
در واقع ، در عمل ، واقعا
there are lots of people there who can actually help you
اون جا افراد زیادی هستند که می توانند واقعا بهت کمک کنن🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️
تجربی 95 ، زبان 95 ، هنر 94
نظری
در واقع
Amir Mahdi Amiri
واقعیتش
مرجان فرجی
عجالتا"
بی زحمت
سبحان طبسی
راستی یا
راستش را بخواهی
Tara
I think actually means really
Tara
I think actually means really!
Shayan
دوستان معادل های غلط برای این لغت در نظر نگیرید تمام شکل های مربوط به این کلمه formal است
1 actually �بطور راست( در فارسی بطور اصطلاحی میگیم الحق😂/راستش ...(در اول جمله معمولا)
2 actual � راستین( صفت)
3 actuality � راست(اسم)
/ actualities � راستیات
/in actuality به راستی
از تموم این معنی ها فقط همون adv در عامیانه بیشتر کاربرد دار
حالشو ببرید با معنی درست 😁❤️
Shnya
واقعاً - در واقع
Mahdi
درواقع
Ailin majidnasab
در واقع، حقیقتاً، در حقیقت، راستش😉
امیرعلی
راستش
Hana
درواقع ،در حقیقت ،راستش🙃

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی actually

کلمه : actually
املای فارسی : اکتواللی
اشتباه تایپی : شزفعشممغ
عکس actually : در گوگل

آیا معنی Actually مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )