برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مومن


مترادف مومن: باایمان، بادیانت، پارسا، پرهیزگار، دیندار، گرونده، متدین، متقی، متورع، مذهبی، مسلمان، معتقد

متضاد مومن: کافر

برابر پارسی: آییندار
مومن
باخدا
اسب امیرالمومنین
دلدل
اسب حضرت امیر المومنین (ع)
دلدل
به فرموده حضرت امیرالمومنین (ع) علت بدبختی •••• است
دنیاپرستی
از القاب امیرالمومنین
ابوتراب
از بزرگترین جنگهای زمان خلافت حضرت امیرالمومنین
صفین
مبین
خداپیشه
افشین
متدین
رضا فتحی پور
ستایشگر
علی
پاک
موناگ
باورمند
لولو
با خدا بودن
احد
تسلیم شونده
متضاد متکبر
علی
با ایمان، باد یانت ، پارسا، دیندار،
گرونده، متدین، مسلمان، معتقد
علی
مومن کسی است از دینش دلت نلرزد و آسیبی به هیچکس نرساند همه از وجودش در امان باشند
فرشاد
باور داشتن قلبی ترجیحا به خداوند در مباحث دین
hussein
پناه دهنده
مصطفی
کسی که ولایت امیر المومنین حضرت علی علیه السلام را بپذیرد.
محمود
كسى كه زمين و زمان و كل موجودات نزد او در امان باشند
حمیدرضا دادگر_فریمان
باایمان، بادیانت، پارسا، پرهیزگار، دیندار، گرونده، متدین، متقی، متورع، مذهبی، مسلمان، معتقد،باخدا


نام نویسی   |   ورود