برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

فرستاده

/ferestAde/

مترادف فرستاده: ایلچی، پیک، سفیر، قاصد، مرسل، پیغمبر، رسول، نبی
فرستاده
گسیل
فرستاده ازکشوری به کشور دیگر
سفیر
فرستاده خدا
خا, مرسل
فرستاده شده
کرمک
فرستاده و پیامبر
نبی
فرستاده | پیامبر
رسول
به کالاهایی که از کشوری به کشور دیگر فرستاده می شود | اطلاق می گردد
صادراتی
دفتری که خلاصه نامه های فرستاده و رسیده را در آن ثبت کنند
اندیکاتور
کالا وبســته فرســتاده شده
مرسوله
کالاهایی که از جائی به جای دیگر یا از کشوری به کشور دیگر فرستاده شود
صادرات
کلیه مصوبات شورای اسلامی باید به •••• فرستاده شود•
شورای نگهبان
پیامبر | فرستاده
رسول
مهدی
رسول
شیما دلفیه
مبعوث
حمیدرضا دادگر_فریمان
رسول، سفیر،پیک،ایلچی، قاصد، مرسل، پیغمبر، نبی


نام نویسی   |   ورود