برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
این الماس معروف توسط میرزا محمد میرجمله وزیر مشهور ایرانی عبدالله قطب شاه به شاه جهان پادشاه گورکانی هند تقدیم شد و سرانجام به دست نادرشاه رسید
کوهنور
از آثار زنده یاد ساموئل خاچیکیان در سال 41 با بازی درگذشتگان عبدالله بوتیمار | ایرن | رضا بیک ایمانوردی و آرامائیس وارطان یوسفیانس
دلهره
از اثرهای معروف خواجه عبدالله انصاری
محبتنامه
یک آلبوم موسیقی از مرحوم ناصر عبداللهی
دوستت دارم
اثر حماسی از ابوعبدالله مرزبانی
ابومسلم نامه
حسام
بنده خدا - کسی که بندگی خدا را می کند .
کیان
شخصی که کند ذهن است.بی عزضه. دست و پا چُلُفتی.کسی که در باغ نیست. اُسکُل. شاسکول.شوت.بوق.دیر فهم
مرتضی
بنده خدا. عبادت کننده خدا
😊
بنده خدا كه در نزد خدا عزيز هست
عبدالله
بنده خدا
بندگی
انسان کامل
اث
عبدالله
کسی که فقط درمقابل الله قد خم میکند وتسلیم غیر خدا نمیشود بنده واقعی الله
عبدالله
بنده خدا
عبدالله
بنده ی خدا

Heli
بنده خدا
محدثه
بنده خوب خدا
کسی ک بندگی خدا را میکند
عبدالله
بنده خداوند(ج)
آیهان
ینی بنده خدا صادق باهوش
ملیکا عظیمی
نام پدر بوعلی سینا دانشمند ایرانی
عبدالله
انسان کامل
مهدی
بمعنی بنده خداوند عبد الله=عبدالله
بنده خداوند=بنده خداوند


نام نویسی   |   ورود