برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

شمارش

/SomAreS/

مترادف شمارش: احتساب، حساب، محاسبه
شمارش
عد
شمارش گر
حسیب
شمارش کردن
عد
و احد شمارش پارچه
توپ
واحد سنجش و شمارش و اندازه گیری ارزش کالا
پول
واحد شمارش آبادی
پارچه
واحد شمارش ا حشام
راس
واحد شمارش ازچاقوتامسسل
قبضه
واحد شمارش اسب
راس
واحد شمارش اشک | خون | جوهر و بعضی مایعات دیگر
قطره
واحد شمارش اشیائ گرد | چاه
حلقه
واحد شمارش افعی | مارهای سمی
تازیانه
واحد شمارش انسان
تَن
واحد شمارش انسان و شتر
نفر
واحد شمارش انسان | شتر | درخت خرما
نفر
واحد شمارش انواع پول فلزی
سکه
واحد شمارش پارچه ندوخته
توپ
واحد شمارش پارچه | شال | شال گردن
طاقه
واحد شمارش پرندگان | درب | پنجره ودیگراشیاءقابل شمارش
عدد
واحد شمارش پلنگ | یوزپلنگ | سگ
قلاده
واحد شمارش پنبه
عدل
واحد شمارش تفنگ
قبضه
واحد شمارش تمبر
قطعه
واحد شمارش تنه درخت
اصله
واحد شمارش توپ جنگی
عراده
واحد شمارش توپ و تانک و وسایل سنگین چرخ دار
عراده
واحد شمارش جانوران وحشی
قلاده
واحد شمارش چارپا
راس
واحد شمارش چلوکباب | غذا و مانند آن
پُرس
واحد شمارش حبوبات انباشته شده
مثل یک انبار گندم
واحد شمارش حجم و وزن
یک بغل سبزی، یک بغل آجیل
واحد شمارش حمام | آپارتمان | منزل مسکونی
واحد
واحد شمارش خز | سنجاب | پوست بخارایی
بطانه
واحد شمارش دارو
دز
واحد شمارش در | پنجره
عدد
واحد شمارش درخت
اصله
واحد شمارش درخت بی تنه مانند گل و گیاهان زینتی
مثل یک بوته نعن
واحد شمارش درخت خرما
نفر
واحد شمارش درخت | چوب | تیر | سنبه
اصله
واحد شمارش دسته های بزرگ کالا | پنبه | پارچه وکاغذ
عدل
واحد شمارش دسته های مختلف جانوران
گله
واحد شمارش ده | روستا
پاره
واحد شمارش دکان
باب
واحد شمارش دکان ومغازه
دهنه
واحد شمارش سرقت
فقره
واحد شمارش سگ
قلاده
واحد شمارش سند
فقره
واحد شمارش سیگار
نخ
واحد شمارش شتر
نفر
واحد شمارش شیشه پنجره | آیینه
جام
واحد شمارش شیشه | شراب
جام
واحد شمارش صابون
قالب
واحد شمارش صلاح جنگی
قبضه
واحد شمارش صندوق جواهر
یک بار هندوانه، سه بار سبزی
واحد شمارش ظروف مایعات
شیشه
واحد شمارش عکس | شعر | فرش | زمین
قطعه
واحد شمارش غذا
پرس
واحد شمارش فشنگ
تیر
واحد شمارش فیل
زنجیر
واحد شمارش فیلم عکاسی | لاستیک | مار
حلقه
واحد شمارش قاشق و چنگال | رخت خواب
دست
واحد شمارش قالی | پتووفرش
تخته
واحد شمارش قرقره | دکمه | مداد
جین
واحد شمارش قطار
رام
واحد شمارش قنات | چشمه
رشته
واحد شمارش قند | آب نبات | قرص
حب
واحد شمارش گاو
راس
واحد شمارش گاو | گوسفند | گله | افرادخانواده
سر
واحد شمارش گردو
فال
واحد شمارش گردو | مدادودیگراشیاءقابل شمارش
دانه
واحد شمارش گل وگیاه
دسته
واحد شمارش گُل | آهن آلات
شاخه
واحد شمارش گواهینامه | اسنادپرداختی چک وسفته
فقره
واحد شمارش گوسفند
راس
واحد شمارش گوسفند | گاو
راًس
واحد شمارش لامپ وشمع ونظایرآن
شعله
واحد شمارش لباس دوخته
ثوب
واحد شمارش ماشین آلات | خودرو | آپارتمان
دستگاه
واحد شمارش ماشین آلات | رادیو | تلویزیون و•••
دستگاه
واحد شمارش مایعات و گاه چیزهای دیگر
پیمانه
واحد شمارش مایعات | چای | قهوه | شیر و غیره
استکان
واحد شمارش مساحت برای زمین و ملک
جریب
واحد شمارش مغازه
باب
واحد شمارش مو
تار
واحد شمارش مینیاتورهای دست نویس های قدیمی
مجلس
واحد شمارش نامه | پاکت وسندهای دیگر
طغرا
واحد شمارش نان
قرص
واحد شمارش نخ | بسته نخ | رخت | شال ()
بقچه
واحد شمارش نوشیدنیها | مشروب
بطری
واحد شمارش هواپیما
فروند
واحد شمارش هواپیما | ناو | خودروهای نظامی
فروند
واحد شمارش واحد وزن
تُن
واحد شمارش وزن | نمونه
یک بار هندوانه، سه بار سبزی
واحد شمارش وسایل نقلیهٔ هوایی ودریایی
فروند
واحد شمارش کاغذ
بند, رول
واحد شمارش کاغذ | ورق
برگ
واحد شمارش کاغذهای جلدنشده
برگ
واحد شمارش کتاب
جلد
واحد شمارش کتاب و روزنامه و مجله
نسخه
واحد شمارش کتاب | مجله
جلد
علی سیریزی
شمارش روال تخصیص یک‌به‌یک شماره به هر یک از اعضای یک مجموعه برای پی بردن به اندازهٔ مجموعه است.
شمارش واندازه‌گیری از مهم‌ترین روال‌های ریاضیات هستند.
حمیدرضا دادگر_فریمان
احتساب، حساب، محاسبه،عد،شمردن،آمار


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی