برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سپیدار

/sepidAr/

مترادف سپیدار: سفیدار، تبریزی
سپیدار
پد
درختی شبیه سپیدار
اشن
رضا
آیسودا
فضه
جمله دربارهی سپیدار
و می خاهم با جمله ادبی باشد
دیگر پیشنهادی ندارم
علی دوستی نوگورانی
پد


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران