برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
سودان
خارطوم
شهر سودان جنوبی
یای
شهری در سودان
بربر
از شهرهای سودان
بربر
علی باقری
سودان :در زبان عربی به رنگ سیاه اَسود گفته می شود و کلمه سودان به معنای سرزمین سیاهان نیز از همین کلمه گرفته شده است هرچند ( ان )آخر سودان همان علامت جمع در فارسی می باشد.
امیر محمد دانشور
معنی سودان: سودان :در زبان عربی به رنگ سیاه اَسود گفته می شود و کلمه سودان به معنای سرزمین سیاهان نیز از همین کلمه گرفته شده است هرچند ( ان )آخر سودان همان علامت جمع در فارسی می باشد.
امیر محمد دانشور
معنی سودان: سودان :در زبان عربی به رنگ سیاه اَسود گفته می شود و کلمه سودان به معنای سرزمین سیاهان نیز از همین کلمه گرفته شده است هرچند ( ان )آخر سودان همان علامت جمع در فارسی می باشد.


نام نویسی   |   ورود