برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
اقتصاددانی که معتقد است | رشد اقتصادی در جوامع توسعه نیافته آرام آرام و تابع نوسانات اقتصادی جامعه می باشد و امکان رسیدن به رشد بسیار بالا در یک زمان وجود ندارد
ژوزف شوم پیتر
این اقتصاددان برجسته رابطه ای را که میان درآمد | پس انداز | نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی وجود دارد بیان می کند
دومار
این اقتصاددان برجسته | رابطه ای را که میان درآمد | پس انداز | نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی وجود دارد | بیان می کند
دومار
این کشور با 5/8درصد نرخ رشد اقتصادی | رتبه نهم جهان را داراست
پاناما
این کشور با نرخ رشد اقتصادی 5/8درصدی رتبه هشتم جهان را دارد•
گرجستان
این کشور با نرخ رشد اقتصادی 6/8 رتبه هفتم را در جهان دارا است
امارات
این کشور به لحاظ رشد اقتصادی رتبه پنجم جهان را با نرخ رشد اقتصادی 5/9درصد دارا است
قطر
این کشور در آینده ای نزدیک به جمع کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا خواهد پیوست
ویتنام
این کشور رتبه اول جهان را به لحاظ رشد اقتصادی دارا است | نرخ رشد اقتصادی این کشور 1/21درصد است
انگولا
این کشور رتبه سوم جهان را به لحاظ رشداقتصادی در جهان دارا است | نرخ رشد اقتصادی این کشور 1/11درصد است
گینه
این کشور رتبه هفتم را به لحاظ رشد اقتصادی دارا است | نرخ رشد اقتصادی این کشور 6/8درصد است
امارات
پدیده ای اقتصادی که از بروز هم زمان بالا رفتن نرخ رشد تورم و پایین آمدن رشد اقتصادی به وقوع می پیوندند
رکود تورم
رتبه اول جهان از لحاظ رشد اقتصادی | نرخ رشد اقتصادی این کشور 1/21درصد است
انگولا
رتبه ای که کشور گرجستان از نظر رشد اقتصادی در جهان دارد
هشتمین
ز انواع رشد اقتصادی که بخش های مدرن و پیشرفته از رشد بالاتری نسبت به بخش های سنتی برخوردار باشد
غیر متوازن
علم حفظ تعادل میان درآمد و خرج و میان مناسبات تولیدی و رشد اقتصادی با برنامه ریزی درازمدت و کوتاه مدت و توسعه تولید داخلی و تجارت خارجی و ارتقای شئون ما لی کشور یا خانه
اقتصاد
علم حفظ تعادل میان درآمد و خرج | میان مناسبات تولیدی و رشد اقتصادی با برنامه ریزی درازمدت و کوتاه و توسعه تولید داخلی و تجارت خارجی
اقتصاد
کشوری با رتبه دوم جهان از لحاظ نرخ رشد اقتصادی | نرخ رشد اقتصادی این کشور 4/17درصد است
اذربایجان
کشوری با نرخ رشد اقتصادی 1/11درصد که رتبه سوم را در جهان دارا می باشد
کینه
از دانشمندان علم اقتصاد که معتقد است آنچه که می تواند زمینه رشد اقتصادی را در کشورها فراهم کند | چگونگی استفاده از اختراعات | اکتشافات و تکنولوژی مدرن است
شومپیتر

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود