برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

خاک

/xAk/

مترادف خاک: اقلیم، خطه، زمین، ارض، سرزمین، قلمرو، تراب، تربت، ثری، طین، غبرا، گل، غبار، گرد، کشور، بلد، دیار، مملکت، خاکجا، قبر، گور، مزار، مشهد، مقبره، خشکی، خاکه، پودر، نرمه، پست، حقیر، بی ارزش

متضاد خاک: آب، ماء
خاک
تراب
خاک آرامگاه امامان
تربت
خاک آلوده
معفر
خاک ارامگاه امامان
تربت
خاک بتونه
مل
خاک بر چیزی افشاندن
اتراب
خاک پژوهی
پدولوژی
خاک رس
رس
خاک سرخ
رس
خاک سفالگری
رس
خاک شیر
سلم
خاک صنعتی
رس
خاک قبر
رمس
خاک گور
رمس
خاک متبرک
تربت
خاک مرطوب
رس
خاک مرغوب
رس
خاک مقدس
تربت
خاک نرم
رمل, رغام
خاک نرم که از زمین بلند شود و در هوا پراکنده گردد
هبا
خاک نمناک
ثری
خاک و تربت
تراب
خاک کردن
دفن
خاک کوز هگری
رس
اشیای عتیقه که از زیر خاک بیرون آورند
زیرخاکی
اکسید آلومینیوم موجود در خاک و بیشتر کانی ها
الومین
این گیاه اپارتمانی به خاک غنی و تورب با زهکشی خوب نیاز دارد
اگلونما
با خاک رس می سازند
سفال
بازیگر زن سریال خاک سرخ
مهتاب کرامتی
بخشی از خاک استان خوزستان
ایذه
به خاک سپردن
دفن
بیماری عفونی ناشی از ورود باکتریهای خاک به بدن
کزاز
تمدنی خاک شده
اکد
چهار عنصر آب | باد | خاک | آتش
چار آخشیج
دریاچه ای در شمال شرقی سیستان و قسمتی در خاک افغانستان
دریاچه هامون
رفیق خاک انداز
جارو
زیر خاک پنهان کردن
دس
ظرفی که از خاک کائولن ساخته شود
چینی
غبار یا خاک نرم
گرد
قوت خاک از آن است
کود
نوعی خاک رس
اخرا
همراه خاک ا نداز
جارو
از بازیگران سریال های در چشم باد و خاک سرخ
لاله اسکندری
آخال | خاکروبه
آشغال
اسب خاکستری
شهبا
اکسید آلومینیوم موجود در خاک
الومین
پارچه خاکی رنگ
مله
پرند ه ای خاکی رنگ
قمری
پرنده ای با سر بلوطی رنگ | پیشانی و تارک زرد مایل به نخودی | بدن خاکستری و سینه صورتی رنگ
گیلار
پرنده ای خاکستری رنگ با منقاری دراز
هوبره
پرنده ای خاکی رنگ و کوچکتر از کبوتر
قمری
پرنده خاکی رنگ
قمری
پشته خاک
تل
پنهان کردن زیر خاک
دفن, دس
تقویت خاک
کود
تــوده خاکی بلند
تل
جاده خاکی
مالرو
جز خاکی آجیل
بادام زمینی
جزو خاکی آجیل
بادام زمینی
من
خاک ساحل دریا‌‌(ماسه وشن)، زمین
Amir Mahdi Amiri
خود معنی ومحل جا گیری شئ وجسم
علی باقری
خاک تودهٔ غدار: کنایه از زمین و جهان ِ مادی است.
خاک توده: توده ی خاک
‹‹خیز تا زاب روی بنشانیم
گردِ این خاکْ تودهٔ غدّار››
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص۳۶٠.)
ابوالفضل صابرنژاد
آنچه طبقه ظاهری مین راتشکیل میدهد، زمین وکشور
( اسم ) ۱ - آنچه که بخشی از سطح کر. زمین را پوشانده موجب رویاندن نباتات شود تراب . ۲ - زمین . ۳ - مملکت کشور . ۴ - قبر گور . ۵ - فروتن متواضع سلیم النفس . ۶ - چیز بی قدر و قیمت بکار نیامدنی .
امیر گنجی
درگویش تاتی خاکَ به خواهر گفته میشود.


نام نویسی   |   ورود