برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تطهیر

/tathir/

مترادف تطهیر: پاکسازی، پاکی، پاکیزگی، تغسیل، شست وشو، طهارت، غسل، وضو، پاک گردانیدن، طاهر کردن

متضاد تطهیر: نجس کردن

برابر پارسی: شست وشو، پاک کردن، آلوده زدایی، برشنوم
تطهیر با اب
غسل
شهریار آریابد
در پهلوی " پادیاب " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی.


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران