برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
آب بینی
خل, خیل
علی
خل، خیل، نزله، مف
علی باقری
آب بینی : چرم ( گویش جهرمی )
در زبان ترکی فیرتیق یا میرتیق گفته می شود .


نام نویسی   |   ورود