ابشش

/~AbSoS/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

gill

فرهنگ فارسی

جهاز تنفس ماهی، برانشی
( آب شش ) ( اسم ) دستگاه تنفسی جانوران بحری عضوی که بوسیل. آن جانوران آبزی ( مانند ماهیها و خرچنگها و نوزاد قورباغه ) اکسیژن محلول در آب را جذب و انیدرید کربنیک بدن را دفع میکنند .

فرهنگ معین

( آبشش ) (شُ ) (اِمر. ) دستگاه تنفسی جانوران آبزی .

فرهنگ عمید

( آب شش ) عضو اصلی تنفس ماهیان که به وسیلۀ آن اکسیژن موجود در آب را جذب می کنند، برانشی.

دانشنامه عمومی

آبشش. آبشُش نوعی اندام تنفسی است که در بسیاری از جانوران آبزی، از جمله بعضی از کرم ها، تقریباً تمام نرم تنان و سخت پوستان، بعضی از لاروهای حشرات، همهٔ ماهیان و شمار اندکی از دو زیستان وجود دارد.
دانشنامه ایران، چاپ اول، جلد ۱، ص۱۴۹
بافت آبشش شاخه شاخه یا پر مانند، و به ویژه در نزدیکی سطح، سرشار از رگ های خونی است. این ساختار، تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن را با آب پیرامون آبزی تسهیل می کند.
آبشش ها یا درون حفره هایی در بدن جانور محصورند که آب برای تبادل گازها با فشار از آنجا گذرانده می شود یا اینکه همچون زائده ای از بدن جانور بیرون زده اند و در آب قرار می گیرند.
اکسیژن محلول در آب از درون دیواره های نازک آبشش ها می گذرد و وارد خون می شود. سپس، آب از راه شکاف های آبشش خارج می شود.عکس آبشش

آب شش. آب شُش نوعی اندام تنفسی که در بسیاری از جانوران آبزی، از جمله بعضی از کرم ها، تقریباً تمام نرم تنان و سخت پوستان، بعضی از لاروهای حشرات، همهٔ ماهیان، و شمار اندکی از دو زیستان وجود دارد.
بافت آبشش شاخه شاخه یا پر مانند، و به ویژه در نزدیکی سطح، سرشار از رگ های خونی است. این ساختار، تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن را با آب پیرامون آبزی تسهیل می کند.
آبشش ها یا درون حفره هایی در بدن جانور محصورند که آب برای تبادل گازها با فشار از آنجا گذرانده می شود، یا اینکه همچون زائده ای از بدن جانور بیرون زده اند و در آب قرار می گیرند.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

آبشش. آبْشُش (gill)
در زیست شناسی، اندام تنفسی اصلی اکثر ماهی ها، دوزیستاننابالغ، و بسیاری از بی مهرگان آبزی. در همۀ این گونه ها، آب از روی آبشش ها عبور می کند. اکسیژن از طریق غشاهای آبششی در دستگاه گردش خون انتشار می یابد و گاز کربنیک (دی اکسید کربن) از جریان خون خارج و وارد آب می شود. در حشرات آبزی، انتشار گازها به داخل یا خارج از مجاری پر از هوایی با نام نای صورت می گیرد.

جدول کلمات

آب شش
عضو اصلی تنفس ماهیان که به وسیلۀ آن اکسیژن موجود در آب را جذب می کنند، برانشی.

ارتباط محتوایی

فرهنگ فارسیجهاز تنفس ماهی، برانشی ( آب شش ) ( اسم ) دستگاه تنفسی جانوران بحری عضوی که بوسیل. آن جانوران آبزی ...فرهنگ معین( آبشش ) (شُ ) (اِمر. ) دستگاه تنفسی جانوران آبزی .فرهنگ عمید( آب شش ) عضو اصلی تنفس ماهیان که به وسیلۀ آن اکسیژن موجود در آب را جذب می کنند، برانشی.دانشنامه عمومیآبشش. آبشُش نوعی اندام تنفسی است که در بسیاری از جانوران آبزی، از جمله بعضی از کرم ها، تقریباً ...دانشنامه آزادآبشش. آبْشُش ( gill ) در زیست شناسی، اندام تنفسی اصلی اکثر ماهی ها، دوزیستاننابالغ، و بسیاری از ب ...حل جدولآب شش عضو اصلی تنفس ماهیان که به وسیلۀ آن اکسیژن موجود در آب را جذب می کنند، برانشی.
معنی ابشش، مفهوم ابشش، تعریف ابشش، معرفی ابشش، ابشش چیست، ابشش یعنی چی، ابشش یعنی چه، زیست شناسی، ماهی ها:ماهی، دوزیستان:دوزیست، کرم ها:کرم (جانور)، سخت پوستان، فارسی تاجیکی، نام دیگر آب شش، نام قديم كرمان در جدول، معنی آب شش، شاعر و قصیده گو، معنی آیفون، آيفون در جدول، دوزنده كفش در جدول، برای فریب دادن نشان میدهند
برچسب ها: فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ا، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ا، دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف ا، دانشنامه آزاد فارسی، دانشنامه آزاد فارسی با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ابشش
کلمه بعدی: ابشش پاویسان
اشتباه تایپی: hfaa
آوا: /~AbSoS/
نقش: اسم
عکس ابشش : در گوگل
معنی ابشش

پیشنهاد کاربران

دستگاه تنفسی جانوران آبزی {این واژه را احمد آرام - مترجم 1283 - 1377 - معادل واژه فرانسوی برانشی ( branchie ) به کار برد. }
Whater lung
اندام سه قسمتی جهت تنفس ماهی
آبشش ( gill ) : [ اصطلاح آکواریم]اندام تنفسی در ماهیان برای بدست آوردن اکسیژن از آب میباشد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما