برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

یهود

/yahud/

معنی یهود در لغت نامه دهخدا

یهود. [ ی َ ] (اِخ ) شهری از شهرهای دانیال بود که فعلاً آن را یهودیه گویند، به مسافت 10 میل در مشرق یافا و دارای 000،100 تن نفوس است. (از قاموس کتاب مقدس ).

یهود. [ ی َ ] (اِخ ) یهودا. نام برادر یوسف (ع ). (منتهی الارب ). رجوع به یهودا شود.

یهود. [ ی َ ] (اِخ ) عبرانیان در هنگام تشکیل دو دولت ، یکی را اسرائیل و دیگری را یهود نامیدند. (از قاموس الاعلام ترکی ). و رجوع به عبرانیان شود. || ج ِ یهودی. (زمخشری ) (دهار) (السامی فی السامی ) (منتهی الارب ). یهودان. جهودان. کلیمیان. (یادداشت مؤلف ). جهودان. (آنندراج ).

یهود. [ ی َ ] (اِخ ) قوم موسی ، بدان جهت این نام نهادند که موسی گفت :اًنا هُدْنا الیک ؛ یعنی ما با تو رجوع کنیم و ایشان هفتادویک فرقه اند. (نفائس الفنون ). اعجمی معرب است و آنان منسوبند به یهوذابن یعقوب ، پس یهود خوانده شدند و با دال معرب شد. (ازالمعرب جوالیقی ص 357). جهود و تیداک و چغود و کسی که متدین به دین حضرت موسی باشد. مردمان جهود. ج ، یُهْدان. (ناظم الاطباء). نام قومی از سامیان که موسی پیامبر آن قوم را از مصر به شام برد. جهود. کلیمی. بنی اسرائیل. یهودی. (یادداشت مؤلف ). قوم یهود را عبرانیان نیز گویند و این کلمه از عابر به معنی گذرنده مشتق است و یا از عابر مشتق است که جد ابراهیم خلیل بود و به روایتی چون حضرت ابراهیم از گذرگاه فرات گذشته و به اراضی فلسطین درآمد، کنعانیان او را عبرانی لقب دادند. همچنین این قوم را در نسبت به حضرت یعقوب ، بنی اسرائیل گویند زیرا اسرائیل لقب حضرت یعقوب است. تاریخ سیاسی قوم یهود را به هفت دوره تقسیم می کنند:
1- از ابراهیم خلیل تا موسی ، دوره ٔ توقف چهارصدساله در مصر.
2- از موسی تا شائول ، دوره ٔ خلاصی بنی اسرائیل از عبودیت مصر و بعثت حضرت موسی در کوه سینا و چهل سال گردش قوم در دشت.
3- از شائول تا تقسیم مملکت یهود که تخمیناً 120 سال و شامل دوران ترقی یهود تحت سلطنت داود و سلیمان است.
4- از تقسیم مملکت تا انتهای تألیف عهد قدیم که تقریباً 500 سال طول کشید و شامل وفات سلیمان و انقراض سلطنت اسرائیل است.
5- از مراجعت از اسیری تا بعثت مسیح.
6- از آمدن مسیح تا انهدام اورشلیم.
7- ...

معنی یهود به فارسی

یهود
اسرائیل
بنی اسرائیل، پیروان حضرت موسی
(اسم) ۱- کسی که دریهودیه متولدشدهباشد. ۲- کسی که ازعقاب ساکنان آن ناحیت بود.
دهی است از دهستان کلیائی بخش سقز کلیائی شهرستان کرمانشاهان واقع در ۲۵٠٠٠ گزی شمال سقز : کنار راه فرعی سقز به گردکانه .
ریحان الکافور اقحوان

معنی یهود در فرهنگ معین

یهود
(یَ) [ ع . ] (اِ.) بنی اسرائیل ، پیروان حضرت موسی .

معنی یهود در فرهنگ فارسی عمید

یهود
١. یهودی.
٢. بنی اسرائیل، پیروان حضرت موسی.

یهود در دانشنامه اسلامی

یهود
«یهود» یا «بنی اسرائیل» قوم حضرت موسی علیه السلام است. ملّت معروف از نسل حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، از فرزندش حضرت اسحاق و سپس حضرت یعقوب پیغمبر علیهما السلام.
وجه تسمیه آنها به یهود یا بدین سبب است که حضرت موسی گفت:(انّا هُدنا الیک) یعنی خداوندا ما به تو بازگشتیم، و یا بدین جهت که آنان یا بیشتر آنها به «یهوذا» پسر یعقوب منسوب اند؛ پس یهوذ خوانده شدند و بعدا به دال معرّب گشت.
یعقوب را دوازده پسر بود که با پدر در کنعان زندگی می کردند، و پس از آنکه یکی از آن دوازده یعنی حضرت یوسف (در پایان دوران پرماجرای خود) بر اریکه سلطنت مصر استوار گشت، به سال 1740 قبل از میلاد، یازده برادر از کنعان به قصد تهیه آذوقه به مصر رفتند، و سرانجام در کنار برادر در آن سرزمین استقرار یافته، زندگی با شکوهی به هم زدند و سالیانی در آنجا در امن و رفاه زندگانی نمودند، جمعیتشان افزون گشت و قبایل متعددی تشکیل دادند.
تا این که زمان فرعون فرا رسید، و چون میان تبار قبط و تیره های دوازده گانه یهود عداوت دیرین بود و یا به جهت دوگانگی میان قوم بومی و قوم مهاجر، فرعون بدانها به دیده عداوت نگریست و در صدد خوار ساختن و به ذلت کشیدن آنان برآمد، تا جائی که به گفته قرآن: «مردهاشان را می کشت و زنانشان را به اسارت و خدمت می گرفت».
روزگارانی سخت به زیر شکنجه های گوناگون فرعون می گذرانیدند، تا این که در حوالی سال 1213 قبل از میلاد، موسی بن عمران علیه السلام به نبوت مبعوث گشت؛ ارواح پژمرده آنان را جوانی و شادابی بخشید و برای جانهای دربندشان آزادی به ارمغان آورد.
ولی آنها به محض این که به آن سوی آب شدند، چون از کنار قومی بت پرست عبور نمودند گفتند:ای موسی برای ما نیز خدائی (بتی) قرار ده چنان که آنها را خدایانی است.«فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الهاً کما لهم آلهة...» موسی گفت: «انّکم قوم تجهلون» شما چه مردمی بس نادان باشید (که پس از این همه آیات بینات هنوز به وحدانیت خداوند آگاه نگشته و زنگار شرک از دل خویش نزدوده اید!).
آیات قرآن و نیز روایات درباره این قوم، به تکرار آمده است که اینک به شماری از آنها اشاره می شود:
یهود
معنی يَه ...


یهود در دانشنامه آزاد پارسی

یَهود
بقایای کنیسه قدیمی کفرناحوم، فلسطین، قرن 4م
قوم سامی نژاد که در عهد باستان ساکن فلسطین بودند. این قوم ظاهراً در هزاره سوم قبل از میلاد از بین النهرین به فلسطین کوچید و از آن جا به مصر رفت و در زمان حضرت موسی به کنعان بازگشت. یهودیان، پیش از آن که کنعان را به تصرف خود درآورند، چندین سال در بیابان سینا آواره و سرگردان بودند. داود نبی، درپی فتوحات شاؤل، فلسطینیان را شکست داد و متصرفات یهودیان را تا آن سوی نهر اردن گسترش داد. سلیمان نخستین معبد یهودیان (← هیکل) را بنا نهاد. قبایل سرزمین های شمالی نیز به رهبری یربعام دولتی دیگر را تشکیل دادند. این دو دولت مدام با یکدیگر در ستیز بودند. دولت یهودا، به بنیادگذاری سلیمان نبی، پیوسته از طرف آشوریان و مصریان تهدید می شد. بابلیان هیکل را در ۵۸۳پ م ویران کردند و پس از آن که کوروش کبیر آنان را آزاد کرد و به سرزمین خودشان بازگرداند، از نوساخته شد (۵۱۶پ م). درپی کشمکش طولانی صدوقیان و فریسیان، رومیان بر قوم یهود مسلط شدند. شورش های بعدی یهودیان برای بازپس گیری سرزمین فلسطین هرگز نتیجه نداد. یهودیان تا پیش از تشکیل دادن رژیم اشغالگر قدس در نیمۀ قرن ۲۰، در اطراف و اکناف عالم آواره بودند. میان ایرانیان و یهودیان از دیرباز پیوندهای استوار برقرار بوده است. کوروش کبیر که یهودیان را از اسارت رهاند، در شمار انبیای یهودیان است. نام همسر یهودی خشایارشا، استر، نیز در کتاب مقدس آمده است. او به یاری پسر عم خود، مردخای، کشتار یهودیان به دست هامان، وزیر خشایارشا، را فرونشاند. یهودیان سرزمین ایران را دومین سرزمین مقدس خود می دانند. میان یهودیان و مسلمانان نیز، جز دو غزوۀ پیامبر اسلام (بنی قریضه و خیبر)، مناسبات نیکو برقرار بوده است. در اسلام به آن ها اجازۀ داشتن ملک داده شده است. در ممالک مسیحی، برای جلوگیری از ریشه دواندن و جاگیرشدن، به آن ها اجازۀ داشتن ملک نمی دادند. به همین سبب یهودیان مجبور شدند اموال خود را به صورت نقدینه نگه دارند و از راه رباخواری به ثروتمندترین قوم دنیا بدل شوند. یهودیان در جامعۀ اسلامی باید تکه پارچه ای زردرنگ بردوش (← زنار) خود ببندند تا از مسلمانان متمایز باشند. لفظ «یهود» هشت بار و لفظ «یهودی» یک بار در قرآن به کار رفته است. مراد از «یهود» در قرآن، همانا یهودیان معاصر پیامبر اسلام، ساکن د ...

یهود در جدول کلمات

معنی کلمه یهود به عربی

الشريعة الموسوية
معبد يهودي

یهود را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یعقوب دانا
حرف “ج” در برخی از زبانهای لاتین مثل اسپانیایی، پرتقالی و غیره به گویش “ی” تبدیل میشود. اگرچه در زبان پارسی واژه “جهود” در تاریج به “یهود” تبدیل شده، ولی همچنان در بیشی از زبانها مثل انگلیسی و حتی عبری واژه “یهود”، “جود” یا ” جو” تلفذ میشود(Jude, Jew, Jewish). از دید یهودیان ایران تلفذ “جود” یا ” جهود” یک نوع دشنام تلقی میشود که دلیل آن در تاریخ معاصر ناواضح است. بنابراین به این قوم و دین واژه یهود یا کَلیمی (آورنده کلام خدا) منسوب شده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پیشوای دینی یهود کیست   • نام روحانی یهودی   • کفتر یهودی   • دین یهودیت   • زبان یهود در جدول   • کلیمی چه دینی است؟   • اعتقادات یهودیان   • یهودیان ایران   • معنی یهود   • مفهوم یهود   • تعریف یهود   • معرفی یهود   • یهود چیست   • یهود یعنی چی   • یهود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یهود

کلمه : یهود
اشتباه تایپی : di,n
آوا : yahud
نقش : اسم
عکس یهود : در گوگل

آیا معنی یهود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )