برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

گودرز

/gudarz/

معنی اسم گودرز

اسم: گودرز
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: gudarz) (در اعلام) نام پهلوان ایرانی پسر قارَن پسر کاوه ی آهنگر که حکومت سپاهان داشت، نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه، نام اشک بیستم از پادشاهان اشکانی - از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و همزمان با رستم پهلوان شاهنامه

معنی گودرز در لغت نامه دهخدا

گودرز. [ دَ ] (اِ) مرغی است که بیشتر بر کنارهای آب نشیند. (برهان ). مرغی باشد که بر آب بنشیند. (صحاح الفرس ). || چیزی را نیز گویند که خرق و التیام نپذیرد، یعنی از هم جدا نشود و به هم نیاید، و این معنی در فلکیات جاری است ، لاغیر. (برهان ). ظاهراً از برساخته های فرقه ٔ آذرکیوان است. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ).

گودرز. [ دَ ] (اِخ ) نام دو پادشاه است از ملوک اشکانی : اول نام پسر شاپور که ولیعهد پدر خویش بود و در زمان او معابد و مساجد بسیار خراب شد و ظلم و جور به غایت رسید و او پنجاه وهفت سال پادشاهی کرد و عیسی علیه السلام در زمان او به وجود آمد، و دوم پسر ایران شاه که بعد از پدر پادشاه شد و سی سال پادشاهی کرد. (برهان ) (از جهانگیری ).نام دو پادشاه است از اشکانیان ، یکی گودرزبن بلاش ، دیگر گودرزبن نرسی ، و آنچه صاحب جهانگیری در این باب نوشته اشتباه است ، آنکه مساجد و معابد و بیت المقدس را خراب کرده رهام پسر گودرز بوده. (انجمن آرا). پس ازکشته شدن بَردان گودرز را به شاهی انتخاب کردند و او بر تخت نشست. گودرز میتوانست بی منازع سلطنت کند ولی از جهت خشونت و قساوتش مورد بغض و کینه ٔ پارتیها گردید. در این حال جنگهایی شروع کرد که در آن بهره مندنبود و این معنی هم مردم را از او ناراضی داشت (تاسی توس ، سالنامه ها، کتاب 11 بند 10)، در نتیجه ، ناراضی ها در 49 م. سفرایی نزد کلودیوس قیصر روم فرستادند تا مهرداد پسر وُنُن و نوه ٔ فرهاد چهارم را به ایران بیاورند. سفرا مأمور بودند بگویند که پارتیها از مفاد عهدی که بین پارت و روم بسته شده بی اطلاع نیستند ونمی خواهند آن عهد نقض شود، بر ضد خاندان اشکانی هم نیستند، فقط مایلند که به جای یک نفر اشکانی ، اشکانی دیگر بنشیند، زیرا سلطنت گودرز برای نجبا و مردم پارت از جهت ظلم و تعدیات او قابل تحمل نیست. کلودیوس اجازه داد پارتیها مهرداد را به شاهی برگزینند، مهرداد به ایران روانه شد، در بین اربیل و بغداد لشکریان او با گودرز تلاقی کردند و سرانجام مهرداد اسیر شد و او را در زنجیر نزد گودرز آوردند. شاه با مهرداد ملایم تر از آنچه انتظار میرفت رفتار کرد و به جای آنکه او را بکشد او را خارجی و رومی خواند نه اشکانی و برای اینکه او هیچگاه نتواند بر تخت نشیند، امر کرد گوشهای او ...

معنی گودرز به فارسی

گودرز
اشک بیستم از پادشاهان اشکانی که پس از کشته شدن بردان بشاهی برگزیده شد . سلطنت وی از سال ۴۲ م . آغاز گردید ولی بسبب تعدی و شقاوت او را از سلطنت بر کنار کردند و مدت چهار سال از ۴۲ تا ۴۶ م . بردان پادشاهی کرد ولی باز گودرز به تخت نشست و در ۵۱ م . در گذشت جنگهای او با برادر و برادر زاده اش از نیرومندی دولت اشکانی کاست . درباریان و نجبای ناراضی از وی در سال ۴۹ م . سفرایی نزد کلودیوس ( قلودیوس ) قیصر روم فرستادند تا مهرداد پسر ونن و نوه فرهاد چهارم را بایران بیاورند . مهرداد بیاری قیصر بایران بازگشت ولی در جنگ با گودرز شکست خورد و خود گودرز نیز پس از اندکی در گذشت . این پادشاه بتقلید از داریوش بزرگ پیروزی خود را بر مهرداد و کاسیوس رومی با کنده کاریها بر روی دیواره کوه بیستون نشان داده و کتیبه هایی نیز بزبان یونانی نویسانیده است .
دهی است از دهستان گل تپه فیض الله بیگی بخش مرکزی شهرستان سقز
ده از دهستان گل تپه فیض الله بیگی بخش مرکزی شهرستان سقز
دهی است از دهستان گل تپه فیض الله بیگی بخش مرکزی شمال شهرستان سقز واقع در ۱٠ هزار گزی شمال قلعه کهنه و ۳٠ هزار گزی شمال خاور سقز و ۵ هزار گزی باختر رودخانه جغتو . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است .

گودرز در دانشنامه اسلامی

بهرام گودرز، از پهلوانان روزگار کیکاووس و کیخسرو است که به سبب نرمخویی و بردباری و وفاداری، از محبوبترین چهره های شاهنامه به شمار می رود.
او از خاندان گودرزیان است که شاهزادگان اشکانی بوده اند. بهرام و برادرانش بیژن و گیوورهام، پسران نامدار گودرز، از میان ۷۸ فرزند او و نواده کشواد زرین کلاه ظاهراً از نسل کاوه آهنگرند

بهرام در شاهنامه
نخستین اشاره به بهرام در شاهنامه آنجاست که از حضور او در مجلس رستم در نَوَند سخن می رود سپس در ماجراهایی است که به رفتن سیاوش به توران می انجامد. بهرام در آن جا مشاور و پهلوانی است که سیاوش سپاه خود را به او می سپارد.

مهمترین حضور بهرام در شاهنامه
مهم ترین و چشمگیرترین حضور بهرامِ گودرز در شاهنامه در «داستان فرود» است که در لشکرکشی بزرگ ایرانیان به توران، با درفش غُرم نشان شرکت می کند و از سوی طوس، سپهسالار ایران، مأمور گفتگو با فرود، فرزند سیاوش و جریره، می شود تا او را به تسلیم دژ خود فراخواند. گرچه فرود با رهنمود مادر، بهرام را ـ با مغفر سیاوش ـ یار نزدیک پدر می داند، اما از رفتن نزد طوس سرباز می زند. بهرام بیهوده می کوشد تا طوس را از کشتن فرود منصرف سازد، اما طوسِ خشمگین، در پی احساس حقارت، او را به دنباله روی از رقابت دیرین گودرزیان و نوذریان متهم می کند. با کشته شدن فرود به دست بیژن، بهرام با اندوه بسیار، کشتن او را اشتباهی جبران ناپذیر با پیامدهایی ناگوار می داند.

بهرام در نبردهای کاسه رود
...
«گودرز نجفی» دبیر معارف و قرآن دبیرستان های گنبد، در سال 1339ش، در شهرستان سبزوار به دنیا آمد.
دیری نپایید که به همراه خانواده به شهر مقدس مشهد مهاجرت نمود. سپس به شهرستان بابل کوچ کرد و در همان جا به مکتب خانه رفت و مشغول فراگیری قرآن، رساله عملیه، گلستان سعدی و... شد. سپس وارد مقطع ابتدایی شد و دوره راهنمایی و متوسطه را در شهرستان گنبد گذراند. بعد از گذراندن دوره متوسطه، وارد حوزه علمیه شد و در محضر اساتیدی چون آیت الله شیخ حسین اردبیلی نحوی و آیت الله موسوی جاجرمی مقدمات را گذراند. ...

گودرز در دانشنامه ویکی پدیا

گودرز
گودرز پسر کشواد از پهلوانان بزرگ ایران در شاهنامه است. گودرزیان که یکی از بزرگ ترین خاندانهای پهلوانی ایران در شاهنامه هستند از نسل او بشمار می آیند . گودرز در جنگهایی که به خونخواهی سیاوش صورت گرفت، حضور داشت و گاهی فرماندهی سپاه ایران را بر عهده می گرفت. بروایتی هفتاد و هشت پهلوان از نسل گودرز وجود داشت که هفتاد تن از ایشان در جنگ کشته شدند. گیو , رهام , بهرام , شیدوش , هجیر و نستوه , تنی چند از فرزندان وی میباشند. و نیز , بیژن , فرزند گیو از بانوگشسب دختر رستم , نوه ی گودرز است.
شاهنامه
گودرزیان
از یادکردهای مهم او شبی در خواب دید که سروش به او گفت: رهایی از شر افراسیاب به دست کیخسرو ممکن است. کیخسرو پسر سیاوش و نوهٔ کیکاووس است او از نسب مادری از نژاد تور و اینک در توران است و ...
پس از خواب، گودرز پسرش گیو را به دنبال کیخسرو به توران فرستاد تا او را به ایران بیاورد. گودرز بعد از کیخسرو نیز زنده بود و پس از مشایعت کیخسرو از نیمهٔ راه به همراه رستم و زال باز گشت. آورده شده کیخسرو به همرا نزدیکان خویش پس از کولاک شدید در کوهستان تنها به آسمان صعود کرد.
چون کیکاووس از کیفیت قتل سیاوش خبر یافت که چگونه با زاری و خواری او را هلاک نمودند عزای بسیار نمود ولی از کیخسرو که هنوز متولد نشده بود کسی خبر نداشت.
عکس گودرز
گودرز دوم، یکی از شاهان اشکانی است.
گودرز پسر کشواد، یکی از پهلوانان شاهنامه است.
گودرز احمدی، (زاده 1322 تهران) استاد مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا در دانشگاه کلارکسون آمریکا است. وی از برگزیدگان دومین همایش چهره های ماندگار در سال ۱۳۸۱ در رشته مهندسی مکانیک است. احمدی تاکنون بیش از ۴۰۰ مقاله در ژورنال های مختلف، دو کتاب و مقالات متعددی را در کنفرانس های ملی و بین المللی منتشر ساخته است.
صفحه گودرز احمدی در سایت دانشگاه کلارکسون ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گودرز در دانشنامه آزاد پارسی

گودَرز
در شاهنامۀ فردوسی، پسر کَشواد و دلاور ایرانی و از پهلوانان برجستۀ شاهنامه. با رفتن کِیکاوس به مازندران مخالفت کرد، اما به فرمان کیکاوس با طوس به مازندران رفت و به بند دیو سپید افتاد که رستم آنان را رهانید . در هاماوَران، با کیکاوس به زندان افتاد و بار دیگر رستم آنان را رهانید. هنگامی که رستم کاخ کیکاوس را به قهر ترک گفت ، دلاوران ایران گودرز پیر را برای پنددادن به شاه و بازگردانیدن رستم فرستادند. گودرز دلاوری های رستم را برشمرد و کیکاوس او را به دلجویی و بازگرداندن رستم به نزد او فرستاد. در نبرد رستم با سهراب، گودرز حاضر بود که پس از زخم برداشتن سهراب برای آوردن نوشدارو نزد کیکاوس رفت . به دستور سیاوش ، چهرۀ گودرز را بر دیوارهای سیاوُشگرد نقاشی کرده بودند. در کین خواهی از کشندگان سیاوش در توران ، گودرز همراه رستم بود و در پادشاهی هفت سالۀ رستم بر توران، فرمانروایی سُغد و اَسپیجاب را داشت . در زمان آشفتگی ایران در دورۀ کیکاوس، شبی گودرز در خواب دید که ابری پرآب از ایران برآمد که سروش بر آن نشسته بود و به گودرز گفت که کِیخُسرو، شهریاری که پسر سیاوش است و فرّ کیانی دارد، در توران است . گودرز پسر خود گیو را برای آوردن کیخسرو به توران فرستاد. هنگامی که کیخسرو برای جنگ با تورانیان سپاه می آراست ، گودرز با ۷۸ پسر و نواده خود به او پیوست . پس از نبرد هَماوَن، کیخسرو بار دیگر گودرز را به نبرد با تورانیان فرستاد. گودرز در جریان این جنگ خواستار جنگ تن به تن با پیران شد که، با این که زخم برداشت، او را با پرتاب زوبین از پای درآورد. سپس ، به سپاه خود پیوست و پسر خود رُهام را برای آوردن پیکر پیران فرستاد. گودرز در نبرد کیخسرو با افراسیاب، فرماندۀ میسره بود. افراسیاب به نیرنگ گریخت و به دریا نهان شد. گودرز نیز به آتشکدۀ آذَرگُشَنسپ رفت و به کِیکاوس و کِیخُسرو پیوست . او، به هنگام کناره گیری کیخسرو از جهان، در کنار او بود و چون پهلوانان کیخسرو را بدرقه کردند، گودرز یکی از سه پهلوانی بود که او را همراهی نکرد. چون لُهراسپ به پادشاهی رسید او را گرامی داشت .

گودرز در جدول کلمات

از قهرمانان شاهنامه | پسر گودرز | داماد رستم و پدر بیژن
گیو
پسر گودرز در شاهنامه
گیو, رهام

گودرز را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
نیرومند
کمال
گودر پهلوی عمو هستش پس گودر پهلوی عموست
علی باقری
گودرز: گودرز پسر کشواد از پهلوانان بزرگ ایران در شاهنامه است. ( از قهرمانان شاهنامه )
دکتر سرامی در مورد شخصیت گودرز می نویسد : (( با آنکه از این قهرمان به عنوان سپهسالار یاد کردیم شخصیت پهلوانی او را در خور تامل می بینیم .از جمله ویژگی های نفسانی او این است که بی گناه کشته شدن ده‌ها فرزند وی رفته رفته به قساوت قلب و انجامیده است.او تنها قهرمان خونخوار شاهنامه است .به یاد می‌آوریم که چگونه پس از کشتن پیران دشمن دوست داشتنی ایرانیان، کسی که کیخسرو برمر گ او شیون می‌کند، پنجه در خون او فرو می برد و از آن می آشامد و بدان چهره می آراید .
این پهلوان در عین حال یکی از خردمندترین قهرمانان حماسه است و همان کسی است که پس از فرو افتادن کاووس در بیشه ی عامل گستاخانه زبان به سرزنش وی می گشاید و نیز پس از به قهر رفتن رستم از کاخ همین پادشاه به نزد وی می شتابد و او را اندرز می دهد و به راه می آورد. آمیزش خرد و عاطفه در شخصیت این قهرمانان حماسه امری کاویدنی و بررسیدنی است. ))
(از رنگ گل تا رنج خار، دکتر قدمعلی سرامی، ۱۳۸۳،ص 828. )
معنی گودرز
با توجه به زندگی نامه ،گودرز، ازدو کلمه تشکیل یافته (( گو))= بزرگ به معنی کوه، و (( درز)) = به معنی شکاف بنابراین گودرز یعنی شکافنده کوه ومجازاً به معنی انسان بسیار جنگجو وشجاع که هر دشمنی را از سر راه خود برمی دارد، معنی دیگر گودرز، بی رحم وبی مروت یا متعصب وخونریز است
آریابوم
◀ گودرز:
از دو بخش گَت (گرز) و وَرز (انجام دهنده) ساخته شده و به معنی کوبنده گرز است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نام پسر گودرز در شاهنامه   • گودرز چوباز   • پسر گودرز کیست   • بیمارستان گودرز   • معنی گودرز   • نام پسران گودرز در شاهنامه   • پسر گودرز در جدول   • مفهوم گودرز   • تعریف گودرز   • معرفی گودرز   • گودرز چیست   • گودرز یعنی چی   • گودرز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گودرز

کلمه : گودرز
اشتباه تایپی : ',nvc
آوا : gudarz
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس گودرز : در گوگل

آیا معنی گودرز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )