برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1424 100 1

گره گشایی

/geregoSAyi/

معنی گره گشایی در لغت نامه دهخدا

گره گشایی. [ گ ِ رِه ْ گ ُ ] (حامص مرکب ) گشوده شدن گره. بازشدن گره. مجازاً برطرف شدن مانع. آسان شدن کار :
دولت سبب گره گشایی است
فیروزه ٔ خاتم خدایی است.
نظامی.
گر عودکند گره نمایی
تو نافه شو از گره گشایی.
نظامی.
|| کمک. مساعدت :
شود جهان لب پرخنده ای اگر مردم
کنند دست یکی در گره گشایی هم.
صائب.

معنی گره گشایی به فارسی

گره گشایی
۱ - باز کردن گره . ۲ - آسان شدن امر بر طرف شدن مانع مشکل گشایی : دولت سبب گره گشایی است فیروز. خاتم خدایی است . ( نظامی )
[denouement] [هنرهای نمایشی] پایان یافتن کشمکش های نمایش و حل شدن گره آغازین
( مصدر ) ۱ - باز کردن گره . ۲ - آسان کردن کار کسیمشکل گشایی کردن : بهوش باش دلی را بسهو ( بقهر ) نخراشی بناخنی که توانی گره گشایی کرد . ( صائب )

معنی گره گشایی در فرهنگ فارسی عمید

گره گشایی
گره گشا بودن.

گره گشایی در دانشنامه ویکی پدیا

گره گشایی
گره گشایی در اصطلاح ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، به حادثه یا حوادثی اطلاق می گردد که به دنبال اوج داستان یا نمایشنامه روی می دهد و باعث گشایش گره افکنی های پیشین می گردد و معمولاً سرنوشت قهرمان یا شخصیت ها را معلوم می کند. به عنوان مثال: می توان به داستان داش آکل نوشتهٔ صادق هدایت اشاره کرد، هنگامیکه کشته شدن داش آکل به دنبال اوج داستان یعنی عروسی مرجان روی می دهد، گره گشایی داستان است.
گره گشایی در اصطلاح ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، به حادثه یا حوادثی اطلاق می گردد که به دنبال اوج داستان یا نمایشنامه روی می دهد و باعث گشایش گره افکنی های پیشین می گردد و معمولاً سرنوشت قهرمان و یا شخصیت ها را معلوم می کند. به عنوان مثال: می توان به داستان داش آکل نوشتهٔ صادق هدایت اشاره کرد، هنگامیکه کشته شدن داش آکل به دنبال اوج داستان یعنی عروسی مرجان روی می دهد، گره گشایی داستان است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گره گشایی در دانشنامه آزاد پارسی

گره گشایی (denouement)
مرحلۀ روشن شدن قضایا در پی رنگ اثر داستانی. در ساختار متعارف داستانی، گره گشایی درست پیش از پایان و پس از نقطۀ اوج اتفاق می افتد. در داستان های پلیسی، به سبب پیچیدگی پی رنگ، معمولاً گره گشایی مفصّلی لازم است تا همۀ قضایا برای خواننده روشن شود.

ارتباط محتوایی با گره گشایی

معنی گره گشایی به انگلیسی

relief (اسم)
کمک ، تسکین ، ترمیم ، جبران ، اعانه ، برجستگی ، بر جسته کاری ، اسودگی ، راحتی ، جانشین ، رسایی ، ازادی ، فراغت ، حجاری برجسته ، گره گشایی ، اسایش خاطر ، تشفی ، خط بر جسته ، رفع نگرانی

معنی کلمه گره گشایی به عربی

گره گشایی
اغاثة

گره گشایی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دعای باز شدن گره   • گره گشایی بخت   • ذکر گره گشایی   • دعاي مشکل گشا   • علت گره افتادن در کارها   • گره گشایی پروین   • باز شدن گره ازدواج   • دعای گشایش کار و روزی   • معنی گره گشایی   • مفهوم گره گشایی   • تعریف گره گشایی   • معرفی گره گشایی   • گره گشایی چیست   • گره گشایی یعنی چی   • گره گشایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گره گشایی
کلمه : گره گشایی
اشتباه تایپی : 'vi 'ahdd
آوا : geregoSAyi
نقش : اسم
عکس گره گشایی : در گوگل

آیا معنی گره گشایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )