برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1667 100 1
شبکه مترجمین ایران

گرد آفرید

معنی گرد آفرید به فارسی

گرد آفرید
نام دختر گژدهم که با سهراب در کنار دژ سپید جنگید : [ چو آگاه شد دختر گژدهم که سالار آن انجمن گشت گم ... ] [ زنی بود برسان گرد سوار همیشه بجنگ اندرون نامدار ] [ کجا نام او بود گرد آفرید که چون او بجنگ اندرون کس ندید . ] ( شا. بخ . ۴۴۹ : ۲ ببعد )

گرد آفرید را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بتول شاهینی
گرد بمعنی گردان و سپاه
آفرید بمعنی بوحود آورنده
گرد آفرید بمعنی گرد آورنده سپاه _فرمانده _جنگاور _

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گردآفرید کیست   • نقالی گردآفرید   • داستان سهراب و گردآفرید به نثر   • معنی شعر گردآفرید   • گردآفرید نقال   • تحقیق درباره گردافرید   • معنی اسم گردآفرید   • گژدهم   • معنی گرد آفرید   • مفهوم گرد آفرید   • تعریف گرد آفرید   • معرفی گرد آفرید   • گرد آفرید چیست   • گرد آفرید یعنی چی   • گرد آفرید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گرد آفرید

کلمه : گرد آفرید
اشتباه تایپی : 'vn Htvdn
عکس گرد آفرید : در گوگل

آیا معنی گرد آفرید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )