کیلومتر مربع

دانشنامه عمومی

کیلومتر مربع ( به انگلیسی: Square kilometre ) یکایی برای اندازه گیری سطح است و با km2 نشان داده می شود. یکای اصلی مساحت در SI، متر مربع است و کیلومترمربع مضربی ده دهی است از آن است. کیلومتر مربع از واحد فرعی اس آی است. ۱ کیلومتر مربع برابر است با:
• مساحت مربعی که اضلاعش هر کدام یک کیلومتر باشد.
• ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ مترمربع
• ۱۰۰ هکتار
• ۰٫۳۸۶۱۰۲ مایل مربع
وارون:
• ۱ متر مربع =۰٫۰۰۰۰۰۱ کیلومتر مربع
• ۱ هکتار= ۰٫۰۱ کیلومتر مربع
• ۱می کنی مایل مربع = ۲٫۵۸۹۹۸۸ کیلومتر مربع
عکس کیلومتر مربع
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

پیشنهاد کاربران

بپرس