برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

کنفوسیوس

/konfusiyus/

معنی کنفوسیوس در لغت نامه دهخدا

کنفوسیوس. [ ک ُ ] (اِخ ) مشهورترین فیلسوف چین (؟ 551 - ؟ 479 ق. م.) و پایه گذار یک سیستم اخلاقی مستحسن بود. او وفاداری به آداب و رسوم ملی و خانوادگی را در درجه ٔ اول اهمیت قرار می داد. (ازلاروس ). نامی ترین فیلسوف و دانشمند چینی. وی موجد طریقه ٔ اخلاقی بسیار عالی بود که اساس آن بر صمیمیت نسبت به سنن ملی و قومی و خانوادگی است. این دانشمند درچین به مقام رهبر دینی رسید... چینیان کنفوسیوس را راهنما و آموزگار و روشنفکر می شناسند. او در جواب یکی از شاگردان خود که از زندگی پس از مرگ سؤال کرده بود پاسخ داد «ما هنوز در باره ٔ زندگی چیزی نمی دانیم ، چگونه می توانیم دوران پس از مرگ را بشناسیم ». بنابراین پیروان وی کوشش کرده اند به کمک تعالیم رهبر روحانی خود در معمای حیات غور کنند از این جهت هیچ آیینی مانند کنفوسیوس برای دنیا و زندگی ارزش و اهمیت قائل نشده و در فلسفه ٔ زندگی عمیق نگردیده. پایه ٔ تعالیم او روی پنج رابطه بنا شده که عبارتند از: رابطه ٔ بین کارفرما و کارگر، پدر و پسر، زن و شوهر، برادر بزرگتر و برادر کوچکتر، دوست بزرگتر و دوست کوچکتر. بر اساس تعالیم کنفوسیوس دو نوع روح در جهان وجود دارد: ارواح مفید و خیرخواه به نام «شن » و ارواح مضر و بدخواه به نام «کوئی ». این دو نوع روح سبب خوشبختی هاو بدبختیهای انسان هستند و بدون در نظر گرفتن آنها و نصیحت راهنمایان که اساس فلسفه ٔ تطهیرکننده ٔ «فنگ شوی » (باد و آب ) می باشد هیچ ازدواج و تولدی نباید جشن گرفته شود و هیچ قبری نباید حفر گردد و هیچ بنایی نباید ساخته شود زیرا ممکن است ارواح خبیثه در آنها دخالت کنند. وی می گوید: «خوشحالی را در کوه و خط مشی زندگی را در رودخانه پیدا کنید». پیروان کنفوسیوس در چین ، برمه ، کره ، فرمز و دیگر مناطق اطراف چین به چهارصد میلیون تن بالغ می شوند. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی کنفوسیوس به فارسی

کنفوسیوس
نامی ترین فیلسوف و دانشمند چینی ( و. ۵۵۱ - ف . ۴۷۹ ق . م ) وی موجد طریقه اخلاقیی بسیار عالی بود که اساس آن بر صمیمیت نسبت بسنن ملی و قومی و خانوادگی است . این دانشمند در چین بمقام رهبری دینی رسیده و بر خلاف مللی که پیغمبر را فرستاده خدا میدانند چینیان کنفوسیوس را فقط راهنما و آموزگاری دانا و روشنفکر میشناسند . چون وی در جواب یکی از شاگردانش که از زندگی پس از مرگ سوال کرده بود پاسخ داد : [ ماهنوز درباره زندگی چیزی نمیدانیم چگونه میتوانیم مرگ و دوران پس از مرگ را بشناسیم ] بنابراین پیروان وی کوشش کرده اند بکمک تعالیم رهبر روحانی خود در معمای حیات غور کنند . از این جهت هیچ آیینی مانند آیین کنفوسیوس برای دنیا و زندگی ارزش و اهمیت قایل نشده و در فلسفه زندگی عمیق نگردیده . پایه تعالیم او روی پنج رابطه بنا شده که عبارتند از : رابطه بین کارفرما و کارگر پدر و پسر زن و شوهر برادر بزرگتر و برادر کوچکتر . بنا بر تعالیم کنفوسیوس دو نوع روح در جهان وجود دارد : ارواح مفید و خیرخواه بنام [ شن ] و ارواح مضر و بدخواه بنام [ کوئی ] . این دو نوع روح سبب خوشبختیها و بدبختیهای انسان هستند و بدون در نظر گرفتن آنها و نصیحت راهنمایان که بر اساس فلسفه تطهیر کننده [ فنگ شوی ] ( باد و آب ) می باشد : هیچ ازدواج و تولدی نباید جشن گرفته شود و هیچ قبری نباید حفر گردد و هیچ بنایی نباید ساخته شود زیرا ممکن است ارواح خبیثه در آنها دخالت کنند . وی میگوید : خوشحالی را در کوه و خط مشی زندگی را در رودخانه پیدا کنید . پیروان کنفوسیوس در چین برمه کره فرمز و دیگر مناطق اطراف چین به ۴٠٠ میلیون تن بالغ میشوند .

کنفوسیوس در دانشنامه ویکی پدیا

کنفوسیوس
کُنفُوسیوس مشهورترین فیلسوف، نظریه پرداز سیاسی و معلم چینی است که در چین باستان زندگی می کرد. وی در ۵۵۱ پیش از میلاد در ایالت کوچک لو که امروزه بخشی از استان جدید شاندونگ است متولد شد و در ۴۷۹ پیش از میلاد در گذشت. والدینش، که در زمان کودکی او زندگی را بدرود گفتند، او را کونگ - چیُو نامیدند. کنفوسیوس از کلمهٔ کونگ فوزِ، به معنای «استاد بزرگ، کونگ» گرفته شده است.
۴. منسیوس (آثار مفسر بزرگ آیین کنفوسیوس به نام منیسوس).
اسم «کنفوسیوس» در زبان چینی «کونگ فوزی» است که یونانیان با افزودن پسوند «یوس» در پایان نام او، آن را به «کنفوسیوس» دگرگون کردند که در جهان بیش تر بدین نام شناخته شده است.
کنفوسیوس، در سال ۵۵۱ قبل از میلاد، در روستایی به نام تسو، واقع در ایالتِ قدیمی لو – که امروزه بخشی از شهرستان جدید شاندونگ است – زاده شد. خانواده ای که کنفوسیوس در آن به دنیا آمد، خانواده ای پرجمعیت بود.
پدرِ کنفوسیوس، شولیانگ هو، افسری بازنشسته بود که با شرکت در جبهه های نبرد موفّق شده بود رضایت پادشاه را به دست آورده و زمین هایی را به تملّک خود درآورد. شولیانگ سه همسر داشت که هیچ کدام از آن ها نتوانسته بودند برایش پسری بزایند؛ نُه دختر او نیز همه ازدواج کرده و به خانواده های دیگر پیوسته بودند. به همین دلیل، در سال ۵۵۵ قبل از میلاد، شولیانگ هو، در حالی که شصت و چهار سال سن داشت، دختری پانزده ساله به نام یان چنگ تسای را به عنوانِ همسر متعه خود اختیار کرد. چنگ تسای نیز تا مدّتی نمی توانست باردار شود؛ به همین دلیل – چنان که از روایات سنتی آئین کنفوسیوس برمی آید – از تپّه نی چی ئو بالا رفت و بر فرازِ آن به دعا و نماز مشغول شد؛ تا این که سرانجام به کنفوسیوس حامله شد؛ به همین سبب، یکی از نام های کنفوسیوس «چیو» به معنی تپّه است.
عکس کنفوسیوس
کنفوسیوس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
کنفوسیوس (فیلم ۱۹۴۰)
کنفوسیوس (فیلم ۲۰۱۰)
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کنفوسیوس در دانشنامه آزاد پارسی

کُنْفوسیوس (۵۵۱پ م ـ ۴۷۹پ م)(Confucius)
کُنْفوسیوس
(صورتِ لاتینیِ کونگ فوتسو به معنای استاد کونگ) نخستین و بزرگ ترین فیلسوف چینی. نام شخصی سنتی او کیو یا چیو و نام رسمی یا لقبش چونگ نی بود. پدر کنفوسیوس اندکی پس از تولد او درگذشت، درنتیجه خانواده اش به تنگدستی افتاد و کنفوسیوس به طبقۀ روبه رشد اخلاف و بازماندگان اشرافیتی روبه زوال پیوست که سنن و آیین های فئودالی را می آموختند و در خدمت حکام ایالت های پراکندۀ چین باستان به مقام های ذی نفوذ دست می یافتند. کنفوسیوس با کوشش بسیار به آموختن دانش ها پرداخت، اما در ۳۰سالگی و در پایان شغل رسمی کوتاه مدت و ناموفقش به تعلیم دیگران روی آورد. هرگز فلسفه اش را به رشتۀ تحریر درنیاورد، گرچه نگارش بعضی متون پایۀ مکتبش را به او نسبت می دهند. او بر زندگی و رفتار پیروانش تأثیری شگرف نهاد. کتاب معروف به مکالمات کنفوسیوس که همۀ سخنان و کلمات قصارش را دربر می گیرد، پس از مرگ او به همت شاگردانش تدوین شد. از آن جاکه این کتاب در قالب فلسفه ای نظام مند نوشته نشده، حاوی بسیاری تناقض ها و نظریه های فلسفی مبهم است، با این حال در طول تاریخ شالودۀ سبک زندگی اجتماعی مردم چین و دیدگاه بنیادی مذهبی و فلسفی اغلب روشنفکران سنت گرای چینی را تشکیل می داده است. این مجموعۀ سخنان، کنفوسیوس را متفکری نشان می دهد که خود را وقف پاسداری از آیین های سنتی کرده و از عمل به آیین ها به خاطر خود آیین ها لذت معنوی می برده است. مکتب کنفوسیوس تلفیقی است از نظریه ای سیاسی و نظریه ای دربارۀ طبیعت بشری برای تدوین یک طریقت (تائو یا دائو). نظریۀ سیاسی او برای اقتدار جواز آسمانی قائل می شود و بر آن است که حاکمِ برحق، اقتدار خود را از فرمان الهی می گیرد. حاکمان مسئول رفاه خلق و صلح و نظم در امپراتوری اند. فلسفۀ کنفوسیوس با نظر به طبیعت انسان او را حیوانی ماهیتاً اجتماعی می داند که شیوۀ رفتار اجتماعی اش را لی (قرارداد یا آیین) شکل می بخشد؛ لی، تمایز ارزش ها را تعیین می کند و نوع فعالیت های متناسب با این تمایزها را مقرر می دارد. تعلیم لی، یا آیین های اجتماعی، بر میل طبیعی انسان به تقلید از الگوها استوار است. خردمندان، یا انسان های برتر، که بر لی تسلط یافته اند، الگوی رفتار برای آموزش تودۀ مردم را تشکیل می دهند. مطلوب آن است که حاکم خود چنین الگویی باشد و ...

نقل قول های کنفوسیوس

کنفوسیوس مشهورترین فیلسوف، نظریه پرداز سیاسی و معلم چینی بود.
• «آماده شدن برای دستگیری از پیران، و وفاداری نسبت به دوستان و مهر ورزیدن به مردم، آرزوی من است.»
• «از مرد آزاده استقامت و پایداری انتظار می رود و نه اطاعت کورکورانه. او همیشه استوار است اما مرد متوسط همیشه جوشان و خروشان است.»
• «اگر کسی به شاگردی نزد من آید و من یک جهت مسأله ای را برای او بیان کنم و او خود سه جهت دیگر آن را با قوهٔ فکر خویش حل نکند من نمی توانم به او چیزی یاد بدهم.»
• «برتری انسان از سه راه است. از پرهیزکاری که با آن از نگرانی می رهد، از حکمت است که پریشانی را از او دور می کند و از شجاعت است که او را از ترس می رهاند.»
• «بزرگترین افتخار این نیست که هرگز سقوط نکنیم، بلکه پس از هر سقوط، دوباره بپاخیزیم.»
• «بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند.»
• «به عوض آن که به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید.»
• «خوبی و بدی به اندازه ی کوه های هیمالیا واضح و آشکارند. اگر آنها را نمی بینید چشمان خود را درمان کنید»
• «پیشینیان که می خواستند فضایل عالی را در سرتاسر ملک تابان کنند، ابتدا دولت های خودشان را به وجهی نیکو سامان بخشیدند. چون خواستند دولت هاشان را به وجهی نیکو سامان دهند، ابتدا خانواده هاشان رانظم و ترتیب بخشیدند. چون خواستند خانواده هاشان رانظم و ترتیب بخشند، ابتدا نفوس خود را تربیت کردند. چون خواستند نفوس خود را تربیت کنند، ابتدا قلب هاشان را مصفا کردند. چون خواستند قلب هاشان را مصفا کنند،ابتدا درصدد بر آمدند اندیشه هاشان را قرین صدق و صفا سازند. چون خواستند اندیشه هاشان را قرین صدق و صفا سازند، ابتدا دایره معرفت خود را تا حد اعلی گستردند. این قسم گسترش دایره معرفت، در تحقیق از چیزها نهفته است. آن گاه که چیزها محل تحقیق واقع شدند، معرفت به کمال رسید. آن گاه که معرفت ایشان به کمال رسید، اندیشه هاشان قرین صدق و صفا شد. آن گاه که اندیشه هاشان قرین صدق و صفا شد، قلب هاشان مصفا گردید. آن گاه که قلب هاشان مصفا گردید، نفوسشان تربیت یافت. آن گاه که نفوسشان تربیت یافت، خانواده هاشان نظم و ترتیب حاصل کردند. آن گاه که خانواده هاشان نظم و ترتیب حاصل کردند، دولت هاشان به نیکی اداره گردید.(و سرانجام)آن گاه که دولت هاشان به نیکی ادا ...

کنفوسیوس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جملات کنفوسیوس   • دانلود کتاب کنفوسیوس   • سخنان کنفوسیوس   • تعالیم کنفوسیوس   • منتخبات کنفوسیوس   • فلسفه کنفوسیوس   • کنفوسیوس کتاب   • لائوتسه   • معنی کنفوسیوس   • مفهوم کنفوسیوس   • تعریف کنفوسیوس   • معرفی کنفوسیوس   • کنفوسیوس چیست   • کنفوسیوس یعنی چی   • کنفوسیوس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کنفوسیوس

کلمه : کنفوسیوس
اشتباه تایپی : ;kt,sd,s
آوا : konfusiyus
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس کنفوسیوس : در گوگل

آیا معنی کنفوسیوس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )