برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1396 100 1

کشور

/keSvar/

مترادف کشور: ارض، اقلیم، خطه، دیار، سرزمین، شهر، قلمرو، مرزوبوم، ملک، ملکت، مملکت، ولایت

معنی اسم کشور

اسم: کشور
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: سرزمینی دارای مرزهای مشخص

معنی کشور در لغت نامه دهخدا

کشور. [ ک ِش ْ وَ ] (اِ) ترجمه ٔ اقلیم است که یک حصه از هفت حصه ٔ ربع مسکون باشد چنانکه گویند کشور اول و کشور دوم یعنی اقلیم اول و اقلیم دوم و هر کشوری به کوکبی تعلق دارد: کشور اول که اقلیم اول باشد به زحل و آن هندوستان است. دوم به مشتری و آن چین و ختاست. سوم به مریخ و آن ترکستان باشد. چهارم به آفتاب و آن عراق و خراسان است. پنجم به زهره و آن ماوراءالنهر است. ششم به عطاردکه روم باشد. هفتم به قمر که آن اقصای بلاد شمال است. (برهان ). کشخر. اقلیم. (ناظم الاطباء) :
در کشور توران و به غزنین و عراقین
چون خواستی آوازه ٔ فتح وظفر خویش.
معزی.
- شش کشور ؛ شش اقلیم از هفت اقلیم ربع مسکون :
تاکشوری در آب و در آتش نهفت خاک
شش کشور از وفات تو برما گریسته.
خاقانی.
- کشور پنجم ؛ ماوراءالنهر :
ملک الملک کشور پنجم
قامع اوج اختر پنجم.
خاقانی.
نظام کشور پنجم اجل رضی الدین
رضای ثانی ابونصر بوتراب رکاب.
خاقانی.
ای مرزبان کشور پنجم که درگهت
هفتم سپهر ما نه که هشتم جنان ماست.
خاقانی.
تاجدار کشور پنجم که هست
کیقبادخاندان مملکت.
خاقانی.
- کشور چارم ؛ عراق و خراسان :
ای خواجه ٔ زمین و درت هفتم آسمان
در سایه ٔ تو کشور چارم نکوتر است.
خاقانی.
- کشورهفتم ؛ اقلیم هفتم که کشور هندوستان است : اوج کیوان هفتم آسمان کرد تا به هفتم کشور زمین هنوز از او مسعود شوند. (راحة الصدور).
- هفت کشور ؛ هفت اقلیم. هفت حصه ٔ ربع مسکون :
هم از هفت کشور بر او بر نشان
ز دهقان و از رزم گردنکشان.
فردوسی.
جلالش برنگیرد هفت کشور
سپاهش بر نتابد هفت گردون.
عنصری.
گرفت از ماه فروردین جهان فر
چو فردوسی برین شد هفت کشور.
عنصری.
ز بانگ بوق و هول کوس هزمان
درافتد زلزله در هفت کشور.
عنصری.
خرد را اتفاق آن است با توفیق یزدانی
که فرمان ...

معنی کشور به فارسی

کشور
یکی از دهستانهای بخش پاپی شهرستان خرم آباد واقع در جنوب باختری بخش کوهستانی و معتدل دارای ۲۹ آبادی و ۱۲٠٠ تن سکنه .
سرزمین پهناورکه شامل چنداستان باشدومردم آن مطیع یک دولت باشند، اقلیم، مملکت
ترجمه اقلیم است که یک حصه از هفت حصه ربع مسکون باشد. چنانکه گویند کشور اول و کشور دوم یعنی اقلیم اول و اقلیم دوم و هر کشوری بکوکبی تعلق دارد کشور اول که اقلیم اول باشد بزحل و آن هندوستان است دوم بمشتری و آن چین و ختاست سوم بمریخ و آن ترکستان باشد چهارم ب آفتاب و آن عراق و خراسان است . پنجم بزهره و آن ماورائ النهر است ششم بعطارد که روم باشد. هفتم بقمر که آن اقصای بلاد شمال است . کشخر . اقلیم
[State , country] [جغرافیای سیاسی] محدودۀ سرزمینی یک حکومت با مرزهای تعریف شده و مشخص
آرایش کننده ملک . آراینده و زینت بخش مملکت
عمل کشور آرا . آرایش کشور
زیور و زینت کننده کشور . آراینده کشور
آشوب کننده و ویران کننده کشور . زیر و زبر کننده مملکت
که کشوری بهای اوست . که ارزش کشوری دارد.
کشوری را زیر و زبر کردن
[island state] [جغرافیای سیاسی] کشوری که بخش اصلی سرزمین آن شامل یک یا چند جزیره است متـ . کشور دریابست sea-locked state
[tourism-receiving country] [گردشگری و جهانگردی] کشوری که پذیرای گردشگران زیادی است
[tourism-generating ...

معنی کشور در فرهنگ معین

کشور
(کِ وَ) (اِ.) مملکت .
( ~. کِ وَ) (اِ.) نک هفت اقلیم .

معنی کشور در فرهنگ فارسی عمید

کشور
سرزمینی پهناور شامل چند استان یا ایالت که مردم آن مطیع یک دولت باشند، اقلیم، مملکت.
صاحب کشور، پادشاه.
= هفت اقلیم

کشور در دانشنامه اسلامی

بحرین کشوری در جنوب خلیج فارس است.
بحرین، مجمع الجزایر و کشوری در جنوب خلیج فارس است.
نگاه اجمالی
مجمع الجزایر بحرین با جمعیتی حدود یک میلیون و پنجاه هزار نفر کشوری کوچک در جنوب خلیج فارس است که حدود یک سوم از جمعیت آن غیر بحرینی هستند. این جزایر با مرکزیت شهر منامه و با مساحتی معادل کیلومتر مربع همانند سایر شیخ نشین های خلیج فارس در سال از استعمار انگلستان جدا شده و به استقلال دست یافت. واحد پول این کشور دینار بحرینی است.جزایر بحرین از دیر باز به عنوان پل ارتباطی میان اروپا و خاور دور، اروپا و هند، اروپا و خلیج فارس اهمیت ویژه ای داشت و مرکز پر رونقی برای تجارت و تبادلات فرهنگی محسوب می شد.
پیشینه جغرافیایی
بحرین تا پایان عصر ساسانی در قلمرو امپراتوری ایران (که بر سراسر شبه جزیره عربستان تسلط داشت)، قرار داشت. پس از ورود اسلام به ایران نیز از زمان دیلمیان (آل بویه) به این سو بحرین جزء خاک ایران محسوب می شد. اگر چه در مقاطعی ابتدا زنگیان و سپس قرمطیان (اسماعیلیان) بر بحرین و برخی نواحی خلیج فارس مسلط شدند. بحرین در سال به تصرف استعمارگران پرتغالی درآمد اما در سال مجددا و این بار توسط صفویان به خاک ایران منضم شد. با کوچ قبیله «آل خلیفه» به بحرین، این جزیره در سال میلادی و در زمان کریم خان زند از ایران جدا شد و در از سوی انگلیسی ها اشغال شد و طی قرارداد میان انگلیسی ها و خاندان آل خلیفه به تحت الحمایگی انگلستان درآمد. ایران همواره در پی اعاده حاکمیت خود بر بحرین بود اما در سال و پس از مجادلات بسیار و تحت فشار اعراب و انگلستان و سازمان ملل، طی یک رای گیری به جدایی از ایران رای داد و به استقلال دست یافت.بدین ترتیب دو تفاوت اصلی بحرین با سایر شیخ نشین ها این است که اولا این جزیره اگر چه مدت ها تحت سلطه انگلستان بود اما تا پیش از استقلال رسما جزء قلمرو خاک ایران محسوب می شد و ثانیا اکثریت (بیش از درصد) جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند. اگر چه اقلیت سنی قدرت مطلق را در این کشور در دست دارند.
موقعیت استراتژیک
...
برونِی (برونئی)، ک ...


کشور در دانشنامه ویکی پدیا

کشور
کشور در تقسیمات جهانی، محدوده ای از کره زمین است که در آن یک ملت زندگی می کنند و نام آن نیز در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. کشورها به وسیله مرزهای بین المللی از یکدیگر تفکیک می گردند و غالباً دارای یک حکومت مرکزی هستند. کشورها در تقسیم بندی های کوچک تر به استان یا ایالت، مرکز استان، شهرستان، مرکز شهرستان، شهر، بخش، مرکز بخش، دهستان، مرکز دهستان و روستا تقسیم می شوند. برخی کشورها در استان ها یا ایالت هایشان دارای حکومت یا فرمانداری مستقل هستند که اصطلاحاً به آنها حکومت خودمختار، ایالت خودگردان یا فرمانداری ایالتی گفته می شود.
هیچ کشوری تنها یک کالا تولید و مصرف نمی کند. هر کشوری مجموعه ای از کالاهای تولیدی و مصرفی دارد. بسیاری از کشورها دارای واحد پول ملی هستند، برخی نیز واحد پول یک کشور دیگر را به عنوان واحد پولی کشور خود جایگزین کرده اند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز واحد پول مشترک خود را دارند.
https://www.yjc.ir/fa/news/6543983/چند-کشور-در-جهان-وجود-دارد-لیست-کامل-کشورها
عکس کشور
کشور آخرین ها (به انگلیسی: In the Country of Last Things) رمانی پادآرمانشهری از پل استر است. این رمان در سال ۱۹۸۶ منتشر شده است.
کشور آخرین ها در ایران با ترجمه خجسته کیهان و توسط نشر افق منتشر شده است.
کشور آخرین ها یکی از رمان های برجسته پل استر است که به زندگی دختر جوانی به نام آنا بلوم می پردازد که در جستجوی برادر گم شده اش به شهری ناشناس سفر می کند شهری که منبع سوختش مدفوع و اجساد انسان هاست و پس از مدتی مأیوس از یافتن برادر، بی پول و بی خانمان در شهری مصیبت زده روزگار را سپری می کند. او برای فرار از بی خانمانی دعوت پیر زنی ناشناس را می پذیرد ولی با شوهر شرور و متجاوز او روبرو می شود و حلقه های مصیبت یکی پس از دیگری تکرار می شوند. خواننده با واقعیت ها و رویدادهائی رو برو می شود که پایانی ندارند و خطی را که ترسیم می کنند به نقطه آغاز برمی گردد. شخصیت های این رمان آدم هائی هستند که همه چیز خود را از دست می دهند. در کشور آخرین ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کشور در دانشنامه آزاد پارسی

محدوده ای از کرۀ زمین که در آن یک ملت زندگی می کنند و نام آن در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. کشورها با مرزهای بین المللی از یکدیگر جدا می شوند و اغلب یک حکومت مرکزی دارند. بعضی از کشورها در استان ها یا ایالت های خود حکومت یا فرمانداری مستقل دارند که اصطلاحاً به آن ها حکومت خودمختار، ایالت خودگردان، یا فرمانداری ایالتی گفته می شود. اصولاً ملاک به رسمیت شناختن یک کشور عضویت آن در سازمان ملل متحد است. امروزه فقط واتیکان، که عضویت در سازمان مزبور را نپذیرفته است، و چین ملی (تایوان) که عضویتش بعد از عضویت جمهوری خلق چین لغو شد، عضو سازمان ملل متحد نیستند. کشورها از نظر موقعیت و شرایط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی به گروه های مختلفی تقسیم می شوند که برخی از آن ها عبارت اند از کشورهای تازه صنعتی شده (NIC)، کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC)، و کشورهای صنعتی پیشرفته. امروزه ۱۹۶ کشور در جهان وجود دارد که فهرست آن ها در جدول زیر آمده است.

نقل قول های کشور

کشور در تقسیمات جهانی، محدوده ای از کره زمین است که در آن یک ملت زندگی می کنند و نام آن نیز در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. میهن (وطن) رای مفهوم محل جغرافیای فرهنگی یک گروه قومی که دارای سابقه ای طولانی و ارتباط فرهنگی عمیق با کشوری که در آن با یک هویت ملی خاص آغاز شده است، اطلاق می شود. سرزمین نیز ممکن است به عنوان یک وطن، سرزمین مادری، و یا کشور مادر نامیده شود.
• «اگر این لباس مانع فعالیت مبارزاتی من برای دفاع از وطن شود، به سرعت آن را از تن درمی آورم.» -> موسی صدر
• «کسی که از کشور خود دفاع نکند لایق آن و زندگی در آن نیست.» -> بشار اسد
• «اگر دنیا وطن همگی است پس این جنگ­ ها و آدم کشی ­ها برای چی است؟ و اگر هر ملتی برای خود وطنی است، پس چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است.»
• «وطن نسبت به خدمت گزاران خود حق شناس است». سردر معبد «پانتئون» پاریس.

ارتباط محتوایی با کشور

کشور در جدول کلمات

کشور
مملکت
کشور "ان جامنا"
چاد
کشور "نیامی"
نیجر
کشور (امان)
اردن
کشور (عشق آباد)
ترکمنستان
کشور | اقلیم
مملکت
کشــور «هاوانا»
کوبا
کشور آسیایی
تبت
کشور آفریقا
توگو
کشور آفریقایی
غنا

معنی کشور به انگلیسی

country (اسم)
سامان ، خاک ، سرزمین ، کشور ، مملکت ، دیار ، ییلاق ، مرز و بوم ، دهات ، بیرون شهر
soil (اسم)
زمین ، خاک ، سرزمین ، کشور
commonwealth (اسم)
اجتماع ، کشور ، رفاه عمومی ، جمهوری
state (اسم)
ایالت ، حالت ، چگونگی ، حال ، کشور ، جمهوری ، استان ، دولت ، کیفیت ، دولتی حالت
fatherland (اسم)
موطن ، کشور ، میهن ، وطن
territory (اسم)
زمین ، خاک ، قلمرو ، سرزمین ، کشور ، ملک ، خطه ، مرزوبوم
nation (اسم)
طایفه ، کشور ، خلق ، ملت ، امت ، قوم
kingdom (اسم)
کشور ، پادشاهی ، قلمرو پادشاهی

معنی کلمه کشور به عربی

کشور
ارض , ارض الاجداد , امة , بلاد , تربة , مملکة , هالة
اسبانيا
امريکا
ديک رومي
تشيکوسلوفاکيا
مصر
مغرب
هولندا
کندا
يونان
تسيير أمورالبلاد
أمن البلاد
حقيبة الداخلية
مواطن
الحفاظ علي سيادة البلاد
في الخارج
في عموم البلاد
داخل البلاد
مرض مستوطن
...

کشور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامیار
دولت
آریا بهداروند
نام دختر در زبان لری بختیاری
منصور
کشور از دو کلمه کوچ ور درست شده است . کوچ یک کلمه ترکی به معنی گذر کردن ورفت و آمدن کردن یک ایل یا قبیله .ور نیز به معنی سهم وحصه است و کشور یعنی محل و سهم وقسمت ومنطقه عبور یک ایل
فر
مملکت
نادر
کشور یعنی سرزمینی کهبا همه مردمان و امکاناتش، تحت حکومت واحدی اداره می شود.
کشور به ترکی: اؤلکَه
کشور اسم خاص، نام دخترانه
علی باقری
کشور: در پهلوی در همین ریخت کاربرد داشته است.در بیت زیر به معنی شهر به کار رفته
((زهر کشوری موبدی سالخُوَرْد
بیاورد و این نامه را گِرد کرد))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 214 .)
حمیدرضا دادگر_فریمان
ارض، اقلیم، خطه، دیار، سرزمین، شهر، قلمرو، مرزوبوم، ملک، ملکت، مملکت، ولایت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تعداد کشور های جهان   • کشور سه حرفی   • معنی کشور   • کشور با و   • اسامی کشورها به انگلیسی   • کشور با ط   • اسم کشور با خ   • کشور با ح   • مفهوم کشور   • تعریف کشور   • معرفی کشور   • کشور چیست   • کشور یعنی چی   • کشور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کشور
کلمه : کشور
اشتباه تایپی : ;a,v
آوا : keSvar
نقش : اسم
عکس کشور : در گوگل

آیا معنی کشور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )