برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

پیچیده

/piCide/

مترادف پیچیده: بغرنج، درهم، سخت، غامض، مبهم، مشکل، معضل، معقد، مغلق، انبوه، تابدار، شکن برشکن، مجعد، مطوی، ملفوف

متضاد پیچیده: آسان، سهل

معنی پیچیده در لغت نامه دهخدا

پیچیده. [ دَ / دِ ] (ن مف ) درنوشته.لوله کرده. درنوردیده. نوشته. هر چیز که پیچیده باشد. (برهان ). || ملفوف. ملتوی. ملتوی به. لوی. رجوع به لوی شود. لفیف. (دهار). مطوی :
بلیف خرما پیچیده خواهمت همه تن.
منجیک.
آنم که ضعیف و خسته تن می آیم
جان بسته بتار پیرهن می آیم
مانند غباری که بپیچد بر باد
پیچیده به آه خویشتن می آیم.
ای زلف تابدار تو پیچیده بر قمر
وی لعل آبدار تو خندیده بر قمر.
بهاءالدین مرغینانی.
اجنان ؛ در کفن پیچیده مرده را دفن کردن. (منتهی الارب ). || خمیده گشته. گردخود برآمده و در هم شده. خجل ؛ دراز و پیچیده گشتن گیاه. (منتهی الارب ). واد خجل ؛ وادی بسیار گیاه و پیچیده گیاه. دخل ؛ درخت درهم پیچیده. اخجال ؛ دراز و پیچیده گردیدن حمض. اغبی ، غبیاء؛ شاخ بهم پیچیده. (منتهی الارب ). || روی برتافته. بگشته. بگردانیده.از جهت اصلی بسوی دیگر متمایل شده. منحرف :
مگر نامور شنگل هندوان
که از داد پیچیده دارد روان.
فردوسی.
- چشمهای پیچیده ؛ کمی کج ،که سیاهی آن اندکی از جای اصلی بسویی مایل باشد.
- کار پیچیده ؛ درهم . مشکل. نه راست. سردرگم : ناچار نسخت کردم او را که پیچیده کاری است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 194). سوی نشابور رویم تا به ری نزدیک باشیم و حشمتی افتد و آن کارها که پیچیده میباشد گشاده گردد. (تاریخ بیهقی ص 451). کار ری و جبال نیز که پیچیده است راست شود. (تاریخ بیهقی ص 531). روا میدارند که پیچیده ماند تا ایشان را معذور داریم. (تاریخ بیهقی ص 593).
- گوشتی پیچیده ؛ سخت زفت. عضلانی. محکم : کثیف ، کوتاه انگشت پیچیده ساق بزرگ پایشنه. (التفهیم بیرونی ).
- مطلب (کلام یا گفتار یا نوشته یا عبارت ) پیچیده ؛ مغلق. معضل. مشکل. غامض. نامفهوم. معقّد. بغرنج .
- موی پیچیده ؛ مجعد. جعد. مرغول. (فرهنگ اسدی نخجوانی ).
|| بیجیذق. (تاج العروس ). جساد. (تاج العروس ). دردی در شکم. بیجیذج. وجع یأخذ فی البطن. گمان میکنم این کلمه بمعنی ایلاوس یا قولنج ایلاوس باشد. رجوع به کلمه ٔ پیچیدک شود. || دست برنجنی که آنرا چهارگوشه ...

معنی پیچیده به فارسی

پیچیده
( اسم ) ۱-خمیده خم گشته پیچ یافته . ۲- در نوشته در نوردیده . ۳-ملفوف ملتوی مطوی : چه سر زد ز بلبل الا ای گل نو . که چون غنچه پیچیده ای پا بدامان ? ( وحشی ) ۴- مشکل معقد ( مطلب کلام سخن شعر... ) : هر عقده که در معنی ابیات مشکله و خیالات دقیق پیچید. شعرا پیش می آمدبه آسانی میگشود... ۵- در هم ( کار )مشکل سر در گم : سوی نشابور رویم تا به روی نزدیک باشیم و حشمتی افتدو آن کارها که پیچیده میباشد گشاده گردد.۶- محمد ( موی ) مرغول . ۷-دست برنجنی که آنرا چهار گوشه ساخته باشند. ۸- کج غیر مستقیم : چهار ستاره اند روشن پیچیده نهاده از شمال سوی جنوب.۹- مستاصل ساخته سخت گرفته بر کسی :گفت عبدوس عجب کاری دیدم در مردی پیچیدهو عقا بین حاضر آورند و کار بجان رسید... یا پیچیدنی از... روی بر تافتن از منحرف شدن از... : مگر نامور شنگل هندوان که از داد پیچیده دارد روان . ( فردوسی ) یا پیچیده ساق . آنکه پاهای محکم و عضلانی دارد : کوتاه انگشت پیچیده ساق بزرگ پایشنه . یا چشم پیچیده . چشمی که اندکی کج باشد دیده ای که سیای آن کمی از جای اصلی بسویی مایل باشد. یا گوشت پیچیده . گوشن سخت زفت عضلانی محکم . یا بهم پیچیده . یک در دیگر پیوسته باهم پیوست و انبوه : اغبی غیبائ شاخ بهم پیچیده . یا در هم پیچیده . بهم پیچیده و انبوه : وادخجل وادی بسیار گیاه و پیچیده گیاه .
( صفت ) ۱- آنکه انگشتی کج دارد. ۲- آنکه انگشتی قوی دارد.
( صفت ) ۱- آنکه پایی کج دارد.۲- آنکه پایی نیرومند و عضلانی دارد.
( صفت ) فربهپرپیه : کوعرالسنام بزرگ و پیچیده پیه گردید کوهان .
( صفت )۱- چشمی که سایه آن بر جای اصلی نبود چشم اندکی کج . ۲- دارند. چشم پیچیده . صاحب چشم مذکور.
( صفت )۱- آنکه دستی کج داردکسی که دست او را پیچیده باشند. ۲- دا ...

معنی پیچیده در فرهنگ معین

پیچیده
(دِ) (ص مف .) ۱ - تابیده . ۲ - درنوشته . ۳ - نامفهوم ، دیریاب . ۴ - دشوار، بغرنج .

معنی پیچیده در فرهنگ فارسی عمید

پیچیده
۱. پیچ خورده.
۲. تابیده.
۳. درهم رفته.
کسی که چشم پیچیده دارد و سیاهی چشمش در جای اصلی خود نیست.

پیچیده در دانشنامه ویکی پدیا

پیچیده
پیچیده ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
پیچیده (ترانه)
پیچیده (ترانه ریانا)
«پیچیده» (به انگلیسی: Complicated) ترانه ای از هنرمند اهل باربادوس ریانا است. این ترانه در آلبوم بلند قرار داشت.
پیچیده (به انگلیسی: Complicated) نام ترانه ای از اوریل لوین و اولین تک آهنگ او می باشد که در اولین آلبوم او، رها کردن در سال ۲۰۰۲ عرضه شد. این ترانه توسط لوین، لورن کریستی و تیم ماتریکس نوشته شد و توسط ماتریکس نیز تهیه شد. ترانه برای شش هفته در جدول آلبوم های استرالیا و برای نه هفته در نیوزیلند اول بود. از بیلبورد ۲۰۰ توانست رتبه دوم را به دست آورد و سومین ترانه در بریتانیا بود. مطابق به جدول ها، این ترانه موفق ترین ترانه لوین و همچنین یکی از موفق ترین ترانه های سال ۲۰۰۲ بود. «پیچیده» نامزد دریافت دو جایزه گرمی برای "ترانه سال" و "بهترین اجرای آوازی زن پاپ" گردید.
«پیچیده» ترانه ای در مورد این است که چطور انسان ها می توانند دروغین باشند. لوین در مصاحبه ای اعلام کرده بوده که این ترانه جزئی از تجربه خودش با دوستانش است که چطور می توانستند دروغین باشند، "گاهی اوقات مردم از اینکه راستی نیستند مرا اذیت می کنند، از اینکه آنها فقط، مثل این هستند که صورتی را می گذارند و دو صورت داشته باشند...".
این ویدئو به کارگردانی مالویز، با لوین که از دوستانش می خواهد برای خراب کردن فروشگاه دست به کار شوند، شروع می شود. دوستانش (اعضای گروه) با شور و شوق پاسخ مثبت می دهند. این ویدئو لوین و باند او را نشان می دهد که باعث آزار خریداران و کارکنان فروشگاه می شوند.... این ویدئو در طول دو روز ضبط شد و در حین فیلم برداری، فروشگاه باز بود.
پیچیده است (به انگلیسی: It's Complicated) فیلمی کمدی رم ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پیچیده در جدول کلمات

برگ پیچیده توتون
سیگار
تهیه کردن مواد شیمیایی پیچیده از طریق ترکیب مواد ساده
سنتز
در داروخانه پیچیده می شود
اجر
گلوله نخ که روی دوک پیچیده شده باشد
فرموک

معنی پیچیده به انگلیسی

abstruse (صفت)
مغلق ، پیچیده ، غامض ، پنهان
complex (صفت)
پیچیده ، مجتمع ، مختلط ، بغرنج ، مرکب از چند جزء ، هم تافت
intricate (صفت)
پیچیده ، بغرنج ، مرکب ، درهم و برهم
wrapped (صفت)
پیچیده
twisted (صفت)
پیچیده ، پیچ خورده
involved (صفت)
پیچیده ، گرفتار ، مبهم ، بغرنج ، در گیر ، مورد بحی
knotty (صفت)
پیچیده ، غامض ، گره دار
sigmoid (صفت)
پیچیده ، حلقوی ، هلالی
indirect (صفت)
پیچیده ، کج ، غیر مستقیم ، غیر سر راست
crooked (صفت)
پیچیده ، کج ، نا درست ، خم ، ناراست ، چوله
rolled (صفت)
پیچیده
obscurant (صفت)
پیچیده ، بغرنج ، نامفهوم ، مخالف اصلاحات
wreathy (صفت)
پیچیده ، حلقه حلقه شده ، تافته ، دور هم انداخته
recondite (صفت)
پیچیده ، نهان ، پوشیده ، مرموز
crabby (صفت)
پیچیده ، خرچنگ مانند
crimpy (صفت)
پیچیده ، چروک دار
unintelligible (صفت)
پیچیده ، غامض ، غیر صریح ، غیر مفهوم
revolute (صفت)
پیچیده
verticillate (صفت)
پیچیده ، چتری ، حلقه شده

معنی کلمه پیچیده به عربی

پیچیده
ذو علاقة , غير مباشر , مرکب , معقد
تشابک , عقد
لفة
الأساليب المعقدة
وسادة

پیچیده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mah22sh
Wrose
علی راد
مشکل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پیچیدگی سازمانی   • سازمان های پیچیده   • مفهوم پیچیدگی در سازمان   • تئوری پیچیدگی در مدیریت   • تعریف پیچیدگی در سازمان   • انواع پیچیدگی   • پیچیدگی سازمان چیست   • نظریه پیچیدگی در مدیریت   • معنی پیچیده   • مفهوم پیچیده   • تعریف پیچیده   • معرفی پیچیده   • پیچیده چیست   • پیچیده یعنی چی   • پیچیده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیچیده

کلمه : پیچیده
اشتباه تایپی : ~d]dni
آوا : piCide
نقش : صفت
عکس پیچیده : در گوگل

آیا معنی پیچیده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )