برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1388 100 1

پیوند اعضا

پیوند اعضا در دانشنامه اسلامی

پیوند اعضا
پیوند عضوی از بدن انسان یا حیوان به بدن انسانی دیگر را پیوند عضو می گویند.پیوند اعضا که رهاورد پیشرفت دانش پزشکی است از عناوین جدید می باشد که فقها تحت مسائل مستحدثه از آن سخن گفته اند.
با وجود این که در گزارش های تاریخی و روایات اسلامی و نیز در تاریخ پزشکی نمونه هایی از پیوند اعضا ذکر شده است، از جمله پیوند پوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شده انسان ، و نیز تزریق خون ــ که از مصادیق پیوند عضو به شمار آمده است ــ، اما با گستردگی امروزی آن، امری نوپیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می آید.
مباحث مربوط به پیوند اعضا در فقه
پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در مباحث فقهی از جنبه های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است.
حکم شرعی
حکم شرعی پیوند اعضا با توجه به راه های تأمین عضو پیوندی، حکم روابط مالی میان دهنده عضو و گیرنده آن اعم از این که دیه یا داد و ستد به شمار آید، و حکم طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی.البته پیوند اعضا، در این بحث، منحصر به قسمت هایی از بدن مانند دست و پا و قلب و کلیه نیست بلکه حتی تکّه ای گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می شود.
راه های تأمین عضو پیوندی
...

با پیشرفت علوم پزشکی و امکان پیوند اعضا از انسان به انسان, در حوزه فقه مباحثی راجع به جواز یا عدم جواز آن مطرح شد و مقالات و کتاب هایی در این خصوص به مرحله نشر راه یافت. تلاش محققان در این زمینه و فتاوای مساعد تعدادی از مراجع مبنی بر جواز برداشت و پیوند اعضا, قانون گذار را به تدوین ماده واحده ای در این زمینه واداشت که با عنوان (قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است) , در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با قانونی شدن امر پیوند از انسان مرده به زنده, این تلقی پیش آمد که مشکل پیوند اعضا به طور کلی حل شده و بدین وسیله می توان هر روز شاهد پیشرفت پیونددرمانی بود; ولی واقعیت غیر از این بود. این تحقیق با محور قرا ...

ارتباط محتوایی با پیوند اعضا

پیوند اعضا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پیوند اعضا   • مفهوم پیوند اعضا   • تعریف پیوند اعضا   • معرفی پیوند اعضا   • پیوند اعضا چیست   • پیوند اعضا یعنی چی   • پیوند اعضا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیوند اعضا
کلمه : پیوند اعضا
اشتباه تایپی : ~d,kn huqh
عکس پیوند اعضا : در گوگل

آیا معنی پیوند اعضا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )