برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1391 100 1

پروتون

/poroton/

معنی پروتون به فارسی

پروتون
ذره بسیارریزماده که دارای بارالکتریکی مثبت، میباشد، ذرات بسیارریزکه هسته اتم راتشکیل دهد
[protonation] [شیمی] افزوده شدن یک پروتون به یک گونۀ شیمیایی
[protonation] [شیمی] افزودن یک پروتون به یک گونة شیمیایی
[proton stability constant] [شیمی] وارون ثـابت تـفکیک (disso eiation constant) یک باز ضعیف در محلول
[aprotic solvent] [شیمی] حلاّلی که نه پروتون تولید می کند و نه آن را می پذیرد
[dipolar aprotic solvent] [شیمی] حلاّلی با ثابت دی الکتریک بیش از 15 و گشتاور دوقطبی دائمی زیاد

معنی پروتون در فرهنگ فارسی عمید

پروتون
ذرۀ بسیارریز ماده دارای بار الکتریکی مثبت که از اجزای تشکی دهندۀ اتم است.

پروتون در دانشنامه ویکی پدیا

پروتون
پروتون (Proton) ذره ای زیراتمی و با نشان P + {\displaystyle {\ce {P^+}}} ، جرمی برابر با ۱۸۳۷ الکترون و اندکی کمتر از نوترون یعنی ۱ amu و باری معادل ۱۹-۱۰× ۱/۶۰۲۱۷۶۵۶۵ کولن است که بخشی از هر اتم را تشکیل می دهد. پروتون و نوترون را مجموعا نوکلئون یا ذرات هسته ای اتم می نامند. تعداد پروتون ها در هسته اتم های یک عنصر ویژگی های آن عنصر را مشخص می کند و از آنجاییکه پروتون ها اجزای ضروری هسته هستد هر اتم حداقل یک پروتون دارد. تعداد پروتون ها برای اتم های هر عنصر منحصر به فرد بوده و عدد اتمی آن اتم را تشکیل می دهد. واژه پروتون که در زبان یونانی به معنای «نخستین» به کار می رود، اولین بار توسط ارنست رادرفورد به کار گرفته شد. وی سال ها پیش از این نام گذاری متوجه شده بود که هسته هیدروژن را می توان توسط برخورد اتمی از هسته های نیتروژن استخراج کرد.
الکترونگاتیوی
۱٫۶۷۲ ۶۲۱ ۷1(29) × ۱۰−۲۷ kg
۹۳۸٫۲۷۲ ۰۲9(80) MeV/c۲
امروزه در مدل استاندارد فیزیک ذره، پروتون ها، هادرون می باشند و همانند نوترون ها از ۳ کوارک ساخته شده اند: دو کوارک بالا(با باری برابر با ۲/۳+ بار الکترون) و یک کوارک پایین با باری معادل ۱/۳- بار الکترون . جرم سکون کوارک تنها ۱٪ جرم پروتون را تشکیل می دهد. بقیه جرم پروتون شامل انرژی پیوند کرومودینامیک کوانتومی که شامل انرژی جنبشی کوارک و انرژی میدان های گلوئون است که کوارک ها را به هم متصل می کند. از آنجاییکه پروتون ها ذرات بنیادی نیستند، دارای اندازه ای فیزیکی می باشند که البته قطعی نیست و بین ۱۵-۱۰× ۰/۸۴ fm تا ۱۵-۱۰× ۰/۸۷ m گزارش شده است.
عکس پروتون
پروتون ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
پروتون-کی
پروتون-ام
پروتون نام ذره ای در اتم که دارای بار مثبت است.
پروتون نام مدلی از اتوموبیل است.
پروتون نام موشکی روسی است.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پروتون در دانشنامه آزاد پارسی

پروتون (proton)
در فیزیک، ذرۀ زیراتمی بنیادی، دارای بار مثبت، و جزء سازندۀ هستۀ همۀ اتم ها . پروتون درشمار باریون هایِ گروه هادرون هاست و از دو کوارکِ بالا و یک کوارکِ پایین تشکیل شده است . پروتون با طول عمر ده سال بسیار پایدار است و یکای بار مثبتی معادلِ بار منفیِ یک الکترون دارد. جرم آن تقریباً ۱۸۳۶برابرِ جرم الکترون و برابر ۲۴-۱۰×۱.۶۷۳ گرم است. تعداد پروتون های اتمِ یک عنصر عدد اتمی آن عنصر است. در ژانویۀ ۲۰۰۱، دانشمندانِ آزمایشگاه کامیوکا، واقع در توکیویِ ژاپن، طرحی با هزینه ۳۲۶ میلیون دُلار برای بررسی چگونگی واپاشی پروتون ها با زمان پیش نهادند. چنین آزمایشی مستلزمِ برپاییِ مخزن آب یک میلیون تُنی است که واپاشی پروتون ها را به صورت درخشش های خفیف نمایان سازد. از نظر بسیاری از دانشمندان، نیم عمر پروتون ها بیست برابر عمر فعلی عالم است.

ارتباط محتوایی با پروتون

پروتون را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایرزاد
پروتون
پیراشون،فَراشون،پیشامون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پروتون جن 2   • پروتون ایمپیان   • پروتون ویرا   • پروتون اتم   • نمایندگی پروتون در ایران   • شرکت پروتون   • مشخصات پروتون   • پروتون جدید   • معنی پروتون   • مفهوم پروتون   • تعریف پروتون   • معرفی پروتون   • پروتون چیست   • پروتون یعنی چی   • پروتون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پروتون
کلمه : پروتون
اشتباه تایپی : ~v,j,k
آوا : poroton
نقش : اسم
عکس پروتون : در گوگل

آیا معنی پروتون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )