برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1428 100 1

پرندگان

/parandegAn/

معنی پرندگان به فارسی

پرندگان
( اسم ) جمع پرنده رد. بزرگی از شاخ. ذی فقاران که خون گرمند و بدنشان دارای حرارت ثابتی است و اندامهای جلو آنها بعلت پرواز در هوا بصورت بال در آمده و بدنشان نیز پوشیده از پر میباشد. بر روی استخوان قص آنها تیغه ای عمودی بنام برشه قرار دارد که عضلات پرواز بان ملصق میباشد باستثنای معدودی از پرندگان که دارای دو سریع میباشند و پرواز نمیکنند ( شتر مرغ جزو این دسته است ). استخوانهای پرندگان معمولا مجوف و توخالی و دارای حفره های هوایی برای سبک کردن وزن آنها در موقع پرواز میباشد .گردن پرندگان دارای تعداد زیادی مهره است . بهمین مناسبت طول نسبه کافی دارد و ضمنا بخوبی باطراف قابل چرخش است. قلب پرندگان دارای چهار حفره است و شریان آئورت پس از خروج از بطن چپ بطرف راست بر گشته در امتداد بدن ادامه مییابد ( بر عکس پستانداران ). غذای پرندگان در تیره های مختلف آنها فرق میکند : عدهای گوشتخوارند و عده ای علف خوار و عده ای دانه خوار و از دان. حبوبات تغذیه میکنند و عدهای هم بر حسب فصول مختلف غذایشان فرق میکند طیور .
[Aves] [زیست شناسی- علوم جانوری] جانوران مهره داری که همگی ازطریق تخم گذاری زادآوری می کنند و بدنشان با پر پوشیده شده و اندام های جلوی آنها تبدیل به بال شده است

معنی پرندگان در فرهنگ معین

پرندگان
(پَ رَ دِ) (اِ.) جِ پرنده ، ردة بزرگی از شاخة ذی فقاران که خون گرمند و بدنشان دارای حرارت ثابتی است و اندام های جلو آن ها به علت پرواز در هوا به صورت بال درآمده و بدنشان نیز پوشیده از پر می باشد، طیور.

پرندگان در جدول کلمات

پرندگان
طیور
پرندگان خانگی
ماکیان
پرندگان شکاری
کواسر
پنجه پرندگان شکاری
برثن
گونهای از گردشگری که در آن مردم برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست نخورده جهان سفر می کنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی ها و دیگر جانوران می پردازند
طبیعت گردی
واحد شمارش پرندگان | درب | پنجره ودیگراشیاءقابل شمارش
عدد
آشیانه پرندگان شکاری
اموت
از پرندگان آبزی
غاز
از پرندگان بی پرواز که میتواند با سرعتی در حدود 65 کیلومتر در ساعت بدود
شترمرغ
از پرندگان جنگلی
ابیا

معنی کلمه پرندگان به عربی

پرندگان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع پرندگان   • انواع پر پرندگان   • نام پرندگان   • پرنده گان   • فیلم پرندگان   • پرنده درنا   • پرنده شعر   • کوکو پرنده   • معنی پرندگان   • مفهوم پرندگان   • تعریف پرندگان   • معرفی پرندگان   • پرندگان چیست   • پرندگان یعنی چی   • پرندگان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پرندگان
کلمه : پرندگان
اشتباه تایپی : ~vkn'hk
آوا : parandegAn
نقش : اسم
عکس پرندگان : در گوگل

آیا معنی پرندگان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )