برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

وجوب

/vojub/

مترادف وجوب: بایستگی، ضرورت، لزوم

برابر پارسی: بایستگی

معنی وجوب در لغت نامه دهخدا

وجوب. [ وَ ] (ع مص ) جِبَة. لازم شدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به وُجوب شود.

وجوب. [ وُ ] (ع مص ) سزاوار شدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || مقرر گشتن بیع. || برگردانیدن. (منتهی الارب ): وجب عنه ؛ برگردانید از آن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || وَجب ؛ پنهان شدن و غروب کردن خورشید. (ازاقرب الموارد). فروشدن آفتاب. (منتهی الارب ). || فرورفتن چشم به مغاک. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || یک مرتبه در روز خوردن. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || افتادن و مردن. (اقرب الموارد). افتادن. مردن. (منتهی الارب ). || بایستن. بایا بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا). || (اصطلاح فلسفی ) تقاضا کردن ذات ، وجود خود را یعنی هستی خود را و ناممکن بودن عدم او و گاهی مراد از آن ذات حق تعالی باشد. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (تعریفات سید جرجانی ). رجوع به نفایس الفنون شود. || لازم شدن. (منتهی الارب )(ناظم الاطباء). لازم شدن و ثابت شدن. (اقرب الموارد). || واجب شدن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || (اِمص ) ضرورت و لزوم. (ناظم الاطباء).
- وجوب شرعی از احکام خمسه ؛ تکلیفی است که آن را در مقابل ندب و اباحه و کراهت و حرمت قرار دهند. در تفسیر این وجوب میان علماء اصول اختلاف است. این وجوب نیز تقسیماتی دارد که کتب اصول و کشاف اصطلاحات الفنون به تفصیل پیرامون آن بحث کرده اند. رجوع به کشاف اصلاحات الفنون و نفایس الفنون و تعریفات سید جرجانی و کفایة الاصول خراسانی شود.
- وجوب عرفی و استحسان ؛ وجوب در عرف به معنی استحسان و اولویت است و آن را وجوب عرفی و استحسانی گویند که در مقابل آن وجوب عقلی و شرعی قرار دارد. (کشاف اصطلاحات الفنون ).
- وجوب عقلی ؛ همان است که متکلمان و فلاسفه آن را در مقابل امکان و امتناع قرار دهند. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود.

معنی وجوب به فارسی

وجوب
لازم بودن، ضرورت ولزوم امری
۱ -(مصدر) لازم بودن ضرورت داشتن . ۲ - ذاتی بودن هستی خدا. ۳ -(اسم) لزوم ضرورت . ۴- (اسم) هستی مقابل عدم : ((ضوئ مخالف ظلمت است چون مخالفت دو ضد یا چون مخالفت وجود و عدم باهم .))
سزاوار شدن یا بایستن

معنی وجوب در فرهنگ معین

وجوب
(وُ) [ ع . ] (مص ل .)لازم بودن ، ضرورت داشتن .

معنی وجوب در فرهنگ فارسی عمید

وجوب
۱. (فقه) واجب بودن.
۲. ضرورت، لزوم.

وجوب در دانشنامه اسلامی

وجوب
وجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می باشد.
ــ وجوب وصف فعل واجب است، و آن طلب فعلی است که ترکش سبب عقاب گردد و خود فعل مطلوب، واجب نامیده می شود. پس وجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می باشد و واجب از افعال بشمار است. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۷۶۳.    
وجوب، از اقسام احکام الزامی بوده و عبارت است از حکم تکلیفی شرعی که شارع به طور جزم و الزام، انجام متعلق آن را از مکلف خواسته و راضی به ترک آن نیست، و برای عمل به آن پاداش و برای ترکش کیفر قرار داده است، مانند: وجوب نماز، روزه و ادای امانات.
منظور از وجوب در عرف فقهاء
و به عبارت دیگر وجوب در عرف فقهاء، بودن فعل به نحوی است که تارک آن در دنیا سزاوار ذم و در آخرت سزاوار عقاب باشد.
حکم الزامی و طلب اکید متعلق به چیزی را وجوب گویند.
وجوب، از اقسام احکام الزامی بوده و عبارت است از حکم تکلیفی شرعی که شارع به طور جزم و الزام، انجام متعلق آن را از مکلف خواسته و راضی به ترک آن نیست، و برای عمل به آن پاداش و برای ترکش کیفر قرار داده است، مانند: وجوب نماز، روزه و ادای امانات.
وجوب دلالت کننده بر حکم وضعی شرعی یا حکم عقلی را وجوب ارشادی گویند.
وجوب ارشادی، مقابل وجوب مولوی بوده و به وجوبی گفته می شود که لازمه آن بعث حقیقی مکلف به انجام فعل نیست، بلکه یا راهنمایی و ارشاد به حکم عقل است در جایی که عقل به طور مستقل به چیزی حکم می کند و یا ارشاد به مصلحت چیزی است که به جا آوردن متعلق حکم، وسیله ای برای رسیدن به آن محسوب می شود؛ برای مثال، در آیه «اطیعوالله...»، «اطیعوا» امر ارشادی است، زیرا عقل به طور مستقل به وجوب اطاعت خداوند حکم می نماید؛ بنابراین «اطیعوا» ارشاد به حکم عقل است، که از جانب شارع رسیده است.و یا در روایتی که می گوید: «بدن و لباست را برای نماز تطهیر کن»، در ظاهر، شستن لباس و بدن تکلیف است، ولی در حقیقت، عنوان طهور، مأمورٌ به است، چون گفته شده: « ...


وجوب در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:واجب (فلسفه)

معنی وجوب به انگلیسی

incumbency (اسم)
وظیفه ، تصدی ، عهده داری ، وجوب ، لزوم

وجوب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
وجوب: [اصطلاح حقوق]به معني لزوم عقد يا ايقاع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• وجوب چیست   • وجوب در جدول   • تعریف وجوب   • معنی استحباب   • تفاوت واجب و وجوب   • واجب یعنی چه   • حدوث   • معنی وجوب   • مفهوم وجوب   • معرفی وجوب   • وجوب یعنی چی   • وجوب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وجوب

کلمه : وجوب
اشتباه تایپی : ,[,f
آوا : vojub
نقش : اسم
عکس وجوب : در گوگل

آیا معنی وجوب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )