برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1661 100 1
شبکه مترجمین ایران

هندسه نااقلیدسی

هندسه نااقلیدسی در دانشنامه ویکی پدیا

هندسه نااقلیدسی
هندسه های نااقلیدسی از مطالعهٔ عمیق تر موضوع توازی در هندسهٔ اقلیدسی پیدا شده اند. دو نیم خط موازی عمود بر پاره خط PQ را در نمودار شماره ۱ در نظر بگیرد. در هندسهٔ اقلیدسی فاصلهٔ (عمودی) بین دو نیم خط هنگامی که به سمت راست حرکت می کنیم فاصلهٔ P تا Q باقی می مانند؛ ولی در اوایل سدهٔ نوزدهم دو هندسهٔ دیگر پیشنهاد شد. یکی هندسهٔ هذلولوی (از کلمهٔ یونانی هیپربولیک به معنی «مبالغه کردن») که در آن فاصلهٔ میان نیم خط ها افزایش می یابد و دیگری هندسهٔ بیضوی که در آن فاصله رفته رفته کم می شود و سرانجام نیم خط ها همدیگر را می بُرند.
هندسه اقلیدسی
هندسهٔ نااقلیدسی بعدها توسط گاوس و ریمان در قالب هندسهٔ کلّی تری بسط داده شدند. همین هندسهٔ کلی تر است که در نگرهٔ نسبیت عام اینشتین استفاده شده است. در هندسه نااقلیدوسی مجموعه زوایای داخلی مثلت ۱۸۰درجه نمی باشد. برای مثال اگر ضلع های مثلث هذلولوی باشد مجموعه زوایای داخلی هیچگاه به۱۸۰درجه نمی رسد و کم تر می باشد. همچنین اگر هندسه بیضوی باشد هیچگاه ۱۸۰ درجه نمی شود بلکه بیشتر می باشد
عکس هندسه نااقلیدسی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

هندسه نااقلیدسی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هندسه نااقلیدسی   • مفهوم هندسه نااقلیدسی   • تعریف هندسه نااقلیدسی   • معرفی هندسه نااقلیدسی   • هندسه نااقلیدسی چیست   • هندسه نااقلیدسی یعنی چی   • هندسه نااقلیدسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هندسه نااقلیدسی

کلمه : هندسه نااقلیدسی
اشتباه تایپی : iknsi khhrgdnsd
عکس هندسه نااقلیدسی : در گوگل

آیا معنی هندسه نااقلیدسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )