برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

هزینه

/hazine/

مترادف هزینه: خرج، خرجی، مخارج، صرف، مصرف، انفاق، نفقه، خزانه، خزینه

متضاد هزینه: دخل

معنی هزینه در لغت نامه دهخدا

هزینه. [ هََ ن َ / ن ِ ] (اِ) بر وزن و معنی خزینه باشد. (برهان ). به این معنی ظاهراً مبدل خزینه و ممال خِزانه ٔ عربی است. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ) : اگر دیگران هزینه ٔ مال کنند تو خزینه ٔ اعمال کن... (ملا حسین واعظ از حاشیه ٔ برهان چ معین ). || به معنی خرج هم هست که نقیض دخل باشد. (برهان ) : چهارهزار درم حاصل کرد بیرون از هزینه و ضیعتی نیکو. (تاریخ بیهقی ). و چهارهزار درم دیگر او را ده تا در وجه هزینه و ولیمه کند. (تاریخ بیهقی ).
اگر نَبْوَد وگر چیزی نباشد
ز گفتار نکوکمتر هزینه.
ناصرخسرو.
سیم بهر هزینه دارد شاه
لعل بهر خزینه دارد شاه.
سنائی.
هرچه فلک را سعادت است به هر دم
بر سر صاحب نثار باد هزینه.
سوزنی.
به دخل و خرج دلم بین بدان درست که هست
خراج هر دو جهان یکشبه هزینه ٔ من.
خاقانی.
ناورم رخنه در خزینه ٔ کس
دل دشمن کنم هزینه و بس.
نظامی.
ترکیب ها:
- هزینه شدن . هزینه شمردن. هزینه کردن. رجوع به این مدخل ها شود.
|| نفقه ٔ عیال یعنی روزمره که به جهت زن و فرزند مقرر کنند. (برهان ) :
همه عالم عیال جود تواَند
او دهَدْشان هزینه و کابین.
ابوالفرج رونی.
داری روا اگرز تو یابند حاسدان
در زندگی هزینه و در مردگی کفن.
معزی.
|| (ص ) به معنی هرروزه و پیوسته هم آمده است. (برهان ).

معنی هزینه به فارسی

هزینه
خرج، مقابل دخل یادر آمد
(اسم ) خزانه خزینه : ((مولانا حسین واعظ درذیل تفسیر آی. کریم. : (( و الذین یکنزون الذهب الی آخره. )) ازامالی امام ظهیرالدین ولواجی (ولوالجی ? ) نقل نموده که : اگردیگران هزین. مال کنند توخزین. اعمال کن واگر دیگران کنوز اعراض فانیه جویند تورموز اسرار باقیه جوی . ))
[charge] [حمل ونقل دریایی] مبلغی که برای حمل کالا و خدمات مربوط به آن پرداخت می شود
[cost] [مدیریت-مدیریت پروژه] ارزش پولی یا بهای انجام فعالیت ها و خرید تجهیزات و نصب تأسیسات پروژه
صرف شدن خرج شدن
هزینه حساب کردن جزو خرج آوردن
[add-on] [گردشگری و جهانگردی] هر مؤلفه ای از گشت که قیمت آن محاسبه نشده باشد
[menu analysis] [گردشگری و جهانگردی] سامانه ای که برای تشخیص سود ناخالص، هزینۀ هریک از اقلام موجود در صورت غذا را محاسبه و از قیمت فروش آن کسر می کند متـ . هزینه یابی منو
[گردشگری و جهانگردی] ← هزینه یابی صورت غذا
[surcharge] [حمل ونقل دریایی] هزینه هایی که در شرایط غیرمتعارف در مقابل ارائۀ خدمات ویژه از سفارش دهنده دریافت می شود، مانند هزینۀ ورود کشتی به منطقۀ جنگی
[advice of charge, AOC] [مهندسی مخابرات] خدماتی که اطلاعات مربوط به نرخ برخوانی را به کاربر عرضه می کند
[cost variance, CV] [مدیریت-مدیریت پروژه] تفاوت بین هزینۀ بودجه ای و هزینۀ واقعی یک فعالیت
...

معنی هزینه در فرهنگ معین

هزینه
(هَ نِ) (اِ.) خرج .

معنی هزینه در فرهنگ فارسی عمید

هزینه
۱. خرج.
۲. آنچه در ازای رسیدن به مطلوبی تحمل می شود یا از دست می رود.

هزینه در دانشنامه ویکی پدیا

هزینه
هزینه شامل بهای اشیا یا خدماتی است که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می باشد. به عنوان مثال: هزینه حقوق کارمندان، آب، برق، تلفن، درج آگهی در روزنامه، هزینه استهلاک اثاثه و ساختمان همگی بخشی از هزینه های یک موسسه می باشند.
خرید بسیاری از اقلام دارایی مانند خرید ساختمان و اثاثه هزینه محسوب نمی گردد.
واریز بدهی و پرداخت وجه به طلبکاران هزینه محسوب نمی گردد.
برداشت نقدی صاحب موسسه از صندوق جزء هزینه جاری موسسه نمی باشد.
مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می کنند، هزینهٔ تولید نامیده می شود. اگر هزینه از درآمد بیشتر باشد آن را زیان و اگر هزینه از درآمد کمتر باشد، به آن سود گفته می شود.
همانگونه که درآمد موجب افزایش سرمایه می گردد، هزینه موجب کاهش آن می شود.
هر کاهشی در صندوق هزینه محسوب نمی گردد. به عنوان مثال:
«هزینه» (انگلیسی: The Cost (film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۲۰ منتشر شد.
۱۱ آوریل ۱۹۲۰ (۱۹۲۰-04-۱۱)
هزینه اجتماعی، (به انگلیسی: Social cost) واحدهای تولیدی به واسطه تولید، هزینههایی را به افراد جامعه تحمیل می کنند و خود بابت آن پولی پرداخت نمی کنند. برای نمونه صنایعی که در کنار رودخانه قرار دارند و باعث آلودگی آب رودخانه می شوند یا کشاورزانی که آب را آلوده به سموم می کنند، باعث مرگ ماهی ها و بیماری افراد پایین دست رودخانه می شوند. این موارد، آثار جانبی منفی این فعالیت های اقتصادی را بیان می دارد که در هزینه های خصوصی آن ها لحاظ نشده است. بنابراین، این هزینه های غیرمشخص به هزینه های خصوصی افزوده می شود و هزینهٔ اجتماعی تولید هر جامعه را به وجود می آورد.
اقتصاد محیط زیست
اثرات جانبی
هزینه استهلاک، (به انگلیسی: Betterment) دارایی های ثابت با گذشت زمان و با استفاده، دچار فرسایش، کهنگی و فر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

هزینه در جدول کلمات

هزینه
خرج
هزینه آب
اببها
هزینه زندگی زن و مرد
نفقه
هزینه ها
مخارج
هزینه کردن
خرج
این عنوان مربوط به کالاها یا خدماتی است که در حال حاضر جزو اقلام دارایی موسسه می باشد و در آینده ضمن جریان عملیات موسسه به حساب هزینه منظور خواهد شد
پیش پرداخت
این نوع هزینه از مجموع هزینه های فروش و اداری و عمومی حاصل می شود
عملیات
پرداخت هزینه کاری به صورت مساوی به وسیله همه شرکت کنندگان
دانگی
تأمین هزینه های زندگی
امرار معاش
صورت مجموع درآمدها و هزینه های یک کشور یا دولت یا یک وزارتخانه
بودجه

معنی هزینه به انگلیسی

expenditure (اسم)
صرف ، پرداخت ، هزینه ، خرج ، بر امد ، مصرف
tab (اسم)
حساب ، صورت حساب ، باریکه ، برگ ، هزینه ، شمارش ، جدول بندی
charge (اسم)
حمله ، مسئولیت ، اتهام ، بار ، تصدی ، وزن ، هزینه ، عهده ، خرج ، مطالبه ، مطالبه هزینه ، عهده داری
cost (اسم)
ارزش ، هزینه ، خرج ، بها ، قدر
outgo (اسم)
هزینه ، خرج ، مخرج ، عزیمت ، خروج
disbursement (اسم)
پرداخت ، هزینه ، خرج
expense (اسم)
هزینه ، خرج ، بر امد ، مصرف
outlay (اسم)
پرداخت ، هزینه ، خرج ، مبلغ سرمایه گذاری شده
toll (اسم)
خراج ، هزینه ، عوارض ، باج ، نواقل ، راهداری ، ضایعه ، طنین موزون ، باج راه ، تحمل خسارت ، تعداد تلفات جنگی ، صدای طنین زنگ یا ناقوس
voucher (اسم)
سند ، شاهد ، ضامن ، هزینه ، مدرک ، دستاویز ، گواه ، سند خرج ، تضمین کننده

معنی کلمه هزینه به عربی

هزینه
اجرة , انفاق , عدد الخسائر , کلفة , نفقة , هبة
صيانة
استنفد
عوض
اجرة
اعانة مالية

هزینه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا دادگر_فریمان
خرج، خرجی، مخارج، صرف، مصرف، انفاق، نفقه، خزانه، خزینه
علی باقری
هزینه : (Expense) [اصطلاح امورمالی]هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .
امین آریا
پرداخت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هزینه   • هزینه چیست   • انواع هزینه   • هزینه انگلیسی   • هزینه حسابداری   • انواع هزینه های جاری   • هزینه جاری چیست   • هزینه گذرنامه در سال 95   • مفهوم هزینه   • تعریف هزینه   • معرفی هزینه   • هزینه یعنی چی   • هزینه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هزینه

کلمه : هزینه
اشتباه تایپی : icdki
آوا : hazine
نقش : اسم
عکس هزینه : در گوگل

آیا معنی هزینه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )