برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

هرمزد

معنی اسم هرمزد

اسم: هرمزد
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: hormozd) (= هرمز )، هرمز به علاوه (در اعلام) نام پنج تن از پادشاهان ساسانی - هرمز، نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی

معنی هرمزد در لغت نامه دهخدا

هرمزد. [ هَُ م َ ] (اِ) نام روز اول هر ماه شمسی. (از ناظم الاطباء). هرمز. اورمزد. رجوع به این هرمز و اورمزد شود. || نام روز پنجشنبه به اعتبار این که آن روز به ستاره ٔ هرمزد یا مشتری تعلق دارد. (برهان ). ایرانیان قدیم بروزهای هفته توجهی نداشتند بعدها به مناسبت انتساب روز مزبور به مشتری در نزد سامیان این اطلاق بعمل آمده است. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ).

هرمزد. [ هَُ م َ ] (اِخ ) هرمز. نام فرشته ای است.(برهان ). نام خداست نه فرشته. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). اورمزد. هورمزد. هرمز. رجوع به این مدخل ها شود.

هرمزد. [ هَُ م َ ] (اِخ ) هرمز. ستاره ٔ مشتری. (برهان ). این ستاره سعداکبر است و از این نظر در دعای نیک یاری او را خواهند :
که هرمزد یارت بدین پایگاه
چو بهمن نگهدار تخت و کلاه.
فردوسی.
ز خورشید و تیر و ز هرمزد و ماه
پدیدار کرده بد و نیک شاه.
فردوسی.
ز ششم بار هرمزد خجسته
وزیرش گشته دل از مهر بسته.
فخرالدین اسعد.
رجوع به هرمز شود.

هرمزد. [ هَُ م َ ] (اِخ ) جلگه ای بوده است در کنار کارون میان بهبهان و شوشتر که یکی از جنگهای اردشیر پاپکان با اردوان اشکانی در آنجا واقع و به شکست اردوان تمام شد. (از ایران باستان پیرنیا ص 2532).

هرمزد. [ هَُ م َ ] (اِخ ) پسر انوشیروان. (ولف ). هرمز :
سوی پاک هرمزد فرزند ما
پذیرفته از دل همه پند ما.
فردوسی.
رجوع به هرمز چهارم و نیز رجوع به ساسانیان شود.

هرمزد. [ هَُ م َ ] (اِخ ) یکی از سرداران انوشیروان. (ولف ) :
طلایه به هرمزد خراد داد
بسی گفت با او به بیداد و داد.
فردوسی.

هرمزد. [ هَُ م َ ] (اِخ ) موبدی از معاصران قباد ساسانی. (ولف ) :
کس آید سوی خره ٔ اردشیر
که آید به درگاه هرمزد پیر.
فردوسی.

معنی هرمزد به فارسی

هرمزد
نام پنج تن از پادشاهان ساسانی . ۱ - هرمزد اول ( ۲۷۴ - ۲۷۳ م .) پسر شاپور اول ساسانی و سومین پادشاه آن که فقط یکسال سلطنت کرد و از مانی نقاش نیز حمایت میکرد. ۲ - هرمزد دوم . هشتمین پادشاه ساسانی نرسی ( ۳۱٠ - ۳٠۳ م .) و در جنگ با قبایل عرب تابع ایران کشته شد . ۳ - هرمزد سوم . هفدمین پادشاه ساسانی ( ۴۵۹ - ۴۵۷ م .) پسر یزدگرد سوم گرفتار طغیان برادر خود فیروز گردید و کشته شد. ۴ - هرمزد چهارم . بیست و دومین پادشاه ساسانی ( ۵۹٠ - ۵۷۹ م .) پسر خسرو انوشیروان که در زمان او جنگ با رومیان رخ داد و ایرانیان با ترکان جنگیدند و بهرام چوبین آنان را شکست داد . خاقان ترک کشته شد و پسرش اسیر گردید و ترکان باجگذار ایران شدند . سرانجام هرمزد چهارم بدست یکی دیگر از سرداران خود زندانی و کور شد . ۵ - هرمزد پنجم . سی و یکمین پادشاه ساسانی ( ۶۳۱ م .) فرزند خسرو پرویز بدست محافظ مخصوص خود کشته شد .
۱- (اسم ) اهورمزدا. ۲- ستار. مشتری ۳- روز اول ازهرماهشمسی .۴- روزپنجشنبه. توضیح ایرانیانقبل ازاسلام بروزهای هفته مانند سامیان چندان توجهی نداشتند بمناسبت انتساب روز پنجشنبه به ((مشتری )) نزد سامیان این اطلاق بعمل آمده .
(اسم ) روز اول ماه : ((یکی کودک آمدش هرمزد روز به نیک اخترو فال گیتی فروز . )) (شا. لغ. )
رامهرمز یا رامهرمز اردشیر یا رامز
روز پنجشنبه . یا در اصطلاح ایرانیان باستان روز اول هر ماه شمسی .
فرزند سوخر و نوه قارن است . ونداد هرمز دمهتر خاندان قارن بشمار میرود . امیری جوانمرد و نیک خصلت بوده . وی در طبرستان علیه عمال خلیفه قیام نمود و طبرستان را از چنگ آنان بدر آورد .

هرمزد در دانشنامه آزاد پارسی

هُرمَزد
نام تنی چند از شاهان ساسانی. این نام در تداول امروزه به صورت هُرمُز تلفظ می شود. ریشۀ نام از کلمۀ اَهوُرامَزدا و اورمَزد است.

هرمزد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قباد دوم   • اردشیر سوم   • لقب سام نریمان   • شیرویه   • بهرام چوبین ساسانی   • خسرو پرویز   • انوشیروان دادگر   • معنی هرمزد   • مفهوم هرمزد   • تعریف هرمزد   • معرفی هرمزد   • هرمزد چیست   • هرمزد یعنی چی   • هرمزد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هرمزد

کلمه : هرمزد
اشتباه تایپی : ivlcn
عکس هرمزد : در گوگل

آیا معنی هرمزد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )