برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

نجوم

/nojum/

مترادف نجوم: اخترشناسی، ستاره شناسی، تنجیم

برابر پارسی: ستاره شناسی، اختر شناسی، اختر ماری

معنی نجوم در لغت نامه دهخدا

نجوم. [ ن ُ ] (ع اِ) ج ِ نجم. انجم. ستارگان :
مجره چون ضیا که اندراوفتد
به روزن و نجوم اوهبای او.
منوچهری.
آسمان و تن از ایشان در جهان پیدا شود
تا نجوم فضل را می مرکز مروا شود.
ناصرخسرو.
گرد معسکرت فلک ساخت حنوط اختران
زآنکه نجوم ملک را شاه فلک معسکری.
خاقانی.
پیام داد به درگاهش آفتاب که من
تو را غلامم از آن بر نجوم سالارم.
خاقانی.
نی در نبات این بدلی آمد از قدر
نی در نجوم آن خللی آمد از قضا.
خاقانی.
با انصار حق و اعوان اسلام که نجوم دین و رجوم شیاطین بودند روی به دیار هند آورد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 292). نجوم دین و رجوم شیاطین و انصار سلطان سلاطین بر عقب ایشان میرفتند و می کشتند و می غارتیدند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 415).
مقتبس شو زود چون یابی نجوم
گفت پیغمبر که اصحابی نجوم.
مولوی.
|| (علم...) نام علمی که در آن حرکات و حالات ستارگان با یکدیگر بیان می شود که نام دیگرش علم حساب نجوم و علم هیأت است. (فرهنگ نظام ). علم نجوم ؛ معرفت به احوال ستارگان. (منتهی الارب ). نام علمی که در آن اثرات ستارگان بر روی زمین بیان میشود، و به علم احکام نجوم نیز گویند. (فرهنگ نظام ). از فروع علم طبیعیات است ،و آن شناختن اصولی است که به وسیله ٔ آن احوال شمس و قمر و دیگر ستارگان شناخته میشود، و مراد از احوال ستارگان آثاری است که از آنها در عالم سفلی صادر شود، بنابراین این علم از اجزاء هیئت و علم سماء و عالم نیست. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). رجوع به ستاره شناسی شود : گفت به چه سبب ؟ گفت نجومی سخت بد است و وی علم نجوم نیک دانست. (تاریخ بیهقی ص 490).
یکی در نجوم اندکی دست داشت
ولی از تکبر سری مست داشت.
سعدی.
|| (مص ) ظاهر شدن. طالع شدن. (از اقرب الموارد). || برآمدن نبات و ستاره و دندان و شاخ. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). برآمدن سرو و نبات. (تاج المصادر بیهقی ). پدید آمدن ستاره. (زوزنی ). || پدید شدن بدمذهب و خارجی. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). پدید ...

معنی نجوم به فارسی

نجوم
جمع نجم
( مصدر) ۱ - ظاهرشدن پدید آمدن.۲ - طلوع کردن ستاره.۳ - بر آمدن گیاه .۴ - ظهورکردن بدمذهب وخارجی .۵ - پدید آمدن فتنه : و عاقبه الامر آوازهجوم کفارونجوم فتنه تتار که ازدوسال بازمنتشربودمحقق گشت ... ۶ - قسط قسط اداکردن دین ومالیات را: نجوم خراج درروزگارپیشین نه ماه گردانیدند: اول آن ماه اردی بهشت و آخر آن ماه دی .سپس چون رکن الدوله رحمه الله بدین ناحیث رسید نجوم خراج دوماه گردانید.
منزل های ماه است .
کتابی است در شرح حال فقهای شیعه در عصر صفوی تا اواسط قاجاریه و در اواخر قرن سیزدهم یعنی زمان سلطنت ناصرالدین شاه باهتمام محمد صادق بن مهدی تالیف یافته است .
[balloon astronomy] [نجوم رصدی و آشکارسازها] مطالعۀ اجرام آسمانی در لایه های بالای جوّ و آشکارسازی تابش الکترومغناطیسی در طولِ موج هایی که به سطح زمین نمی رسد، ازطریق تجهیزاتی که بر روی بالون نصب میشود
[X-ray astronomy] [نجوم رصدی و آشکارسازها] بخشی از علم نجوم که به مطالعۀ پرتوِهای نجومی در بازۀ طیفی پرتوِ ایکس می پردازد
[gamma-ray astronomy] [نجوم رصدی و آشکارسازها] بخشی از علم نجوم که به مطالعۀ پرتوهای گاما از چشمه های فرازمینی می پردازد
( صفت ) عالم علم نجوماخترشناس منجم .
دانستن علم نجوم اخترشناسی .
[radar astronomy] [نجوم رصدی و آشکارسازها] بخشی از علم نجوم که اجرام داخل منظومۀ شمسی را ازطریق ارسال و دریافت بازتاب امواج رادیویی مطالعه می کند
...

معنی نجوم در فرهنگ معین

نجوم
(نُ) [ ع . ] (اِ.) جِ نجم ، ستارگان .
( ~.) [ ع . ] (مص ل .)۱ - ظاهر شدن ، پدید آمدن . ۲ - طلوع کردن ستاره . ۳ - پدید آمدن فتنه . ۴ - ظهور کردن بدمذهب . ۵ - قسط قسط ادا کردن مالیات .

معنی نجوم در فرهنگ فارسی عمید

نجوم
۱. دانش بررسی اجرام آسمانی، چگونگی قرارگیری و اثرگذاری آن ها بر هم، اخترشناسی، ستاره شناسی.
۲. [جمعِ نجم] [قدیمی] = نجم

نجوم در دانشنامه اسلامی

«نجوم» و «نجم» یکی از اسامی و صفات قرآن است. «نجم» در لغت به معنای طلوع و بروز است. مثلاً وقتی گفته می شود «نجم القرن والنبات» یعنی شاخ و علف رویید و ظاهر شد. ستاره را نیز از آن جهت که طلوع می کند «نجم» می گویند.
واژه «نجم» چهار بار به صورت مفرد (نجم) و نُه بار به صورت جمع (نجوم) در قرآن بکار رفته است. در غالب این موارد، کلمات «نجم» و «نجوم» به معنای ستاره و ستارگان است.
برخی گفته اند مراد از آن در آیه اول سوره مبارکه نجم: «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَی» و آیه 75 سوره واقعه: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ» قرآن است؛ زیرا با آیات بعدی که درباره وحی و قرآن است، تناسب دارد؛ توضیح مطلب این است که عرب واژه «نجوم» را بر چیزی اطلاق می کند که تدریجاً و در فواصل مختلف بروز کند و اطلاق «نجم» به قرآن نیز به این سبب است که در طول 23 سال و در مقاطع مختلف بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است.
نجوم یکی از اوصاف قرآن کریم می باشد.
«نجوم» و « نجم » یکی از اسامی و صفات قرآن است.
در لغت
«نجم» در لغت به معنای طلوع و بروز است. مثلا وقتی گفته می شود «نجم القرن و النبات» یعنی شاخ و علف رویید و ظاهر شد. ستاره را نیز از آن جهت که طلوع می کند «نجم» می گویند.
کاربرد قرآنی
واژه «نجم» چهار بار به صورت مفرد (نجم) و نُه بار به صورت جمع (نجوم) در قرآن به کار رفته است. در غالب این موارد، کلمات «نجم» و «نجوم» به معنای ستاره و ستارگان است.
معنای قرآنی
...
نجوم السماء فی تراجم العلماء (شرح حال علمای شیعه قرن های یازدهم و دوازدهم و سیزدهم هجری قمری)، اثر محمدعلی آزاد کشمیری از علمای قرن سیزدهم هجری به زب ...

نجوم در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:اخترشناسی

نجوم در جدول کلمات

نجوم
هیات
دوره دانش نجوم عهد قدیم
ژئوسنتریک
همراه اسطرلاب از وسایل نجوم و رمالی است
رمل
یکی از یکاهای سنجش فاصله که بیشتر در محاسبات مربوط به کیهان شناسی و نجوم به کار می رود
سال نوری

معنی کلمه نجوم به عربی

نجوم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
هم خانواده کلمه نجوم،کشف،استخراج،مخصوص
رویا
نجوم یعنی علم بررسی حالات یک ستاره،نجم یعنی ستاره..
فریبرز باغشمالی
نجوم (Astronomy): نجم در زبان عربی مترادف است با ’ستاره‘، و کلمه نجوم مترادف است با ’ستارگان‘. اين واژه در زبان فارسي مترادف است با ’ستاره شناسی‘. به دانش بررسی و تحقیق در خصوص موقعیت، تغییرات، حرکت، و ويژگي هاي فيزيکی و شيميايي ’ستاره ها‘، ’سیاره ها‘، و ... گفته می شود.
رضاآپادانا
اخترشناسی
alireza
علم ستاره شناسی
علی دوستی نوگورانی
ستارگان
راضیه
نجوم جمع نجم یعنی ستارگان
....
عربی=فارسی
نجوم=ستارگان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سایت نجوم وستاره شناسی   • فیلم نجوم   • نجوم شناسی   • رشته نجوم   • نجوم چیست   • تحقیق درباره نجوم   • آموزش نجوم   • نجوم آپارات   • معنی نجوم   • مفهوم نجوم   • تعریف نجوم   • معرفی نجوم   • نجوم یعنی چی   • نجوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نجوم

کلمه : نجوم
اشتباه تایپی : k[,l
آوا : nojum
نقش : اسم
عکس نجوم : در گوگل

آیا معنی نجوم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )