برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1526 100 1
شبکه مترجمین ایران

نام های خدا

نام های خدا در دانشنامه ویکی پدیا

نام های خدا
در طول تاریخ نام های متعددی به خدا نسبت داده شده است. این نام ها برای وصف خدا در نزد مردم، یا برای خواندن خدا هنگام مناجات با او، به کار رفته اند.
Mbiti, John S. (1990). African religions & philosophy. London: Heinemann. pp. 34–36. ISBN 0-435-89591-5.
Edward Washburn Hopkins (1896). Morris Jastrow,, ed. THE RELIGIONS OF INDIA. Jr. Ginn & Co. pp. 571–572. ISBN 9781603031431.
Edward Washburn Hopkins (1918). History of Religions.
Brichto, Herbert Chanan (1998). The names of God: poetic readings in biblical beginnings. Oxford University Press. ISBN 0-19-510965-1.
Parrinder, Geoffrey (1975). Comparative religion. Westport, Conn: Greenwood Press. ISBN 0-8371-7301-9.
van der Toorn, Karel (1995). Dictionary of Deities and Demons in the Bible. New York: E.J. Brill. ISBN 0-80282-491-9.
این مقاله به نام های منسوب به خدا در تاریخ ایران، و نام های منسوب به خدا در منابع اسلامی می پردازد. برای کاربردهای دیگر، فهرست خدایان باستان، ایزدان و دیوها را ببینید.
== در تاریخ ایران ==
وجود . به مفهوم دارنده تمامی تضادها، تعادل دهنده میان هست و نیست . جاری کننده، معنا دهندهٔ هست و نیست، ایجادکننده، یگانه قدرت آفریننده، ایجادکننده کن فیکون ،
عکس نام های خدا
اسماء حُسنی یا نام های نیکوی خداوند نام هایی هستند که در اسلام برای الله به کار رفته است. غالباً شمار این نام ها را ۹۹ نام دانسته اند که بیشتر آن در قرآن آمده است، ولی برخی دیگر براین باورند شمار آن ها بیش ر است.
قرآن سوره طه - آیه ۸: الله لا اله الّا هو له الاسماء الحسنی
ترجمه: او خداییست که نیست جز او خدایی، همان که دارای نام های نیکوست
قرآن سوره اعراف - آیه ۱۸۰: و لله الاسماء الحسنی فدعوه بها
ترجمه: و او نام های نیکویی دارد، پس به آن ها بخوانیدش
نام های خدا در قرآن مجموعه ای از بیش از ۲۰۰ نام خداوند است که در ق ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نام های خدا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نام های خدا   • مفهوم نام های خدا   • تعریف نام های خدا   • معرفی نام های خدا   • نام های خدا چیست   • نام های خدا یعنی چی   • نام های خدا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نام های خدا

کلمه : نام های خدا
اشتباه تایپی : khl ihd onh
عکس نام های خدا : در گوگل

آیا معنی نام های خدا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )