برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1553 100 1
شبکه مترجمین ایران

مکاتب تفسیری

مکاتب تفسیری در دانشنامه اسلامی

مکاتب تفسیری
مکاتب تفسیری، شیوه های مختلف تفسیر ، یا مجموعه آرای تفسیری مفسر اثرگذار پس از خود را می گویند.
در تالیفات و آثار علوم قرآنی از واژه هایی همچون: مکاتب تفسیری، روش های تفسیری ، مناهج تفسیر ، مدارس تفسیر ، اتجاهات تفسیر و الوان تفسیر استفاده شده است. از آن جا که مرز میان مفاهیم این واژه ها به دلیل قرابت معنایی، کاملا مشخص نشده و هریک برای معنای اصطلاحی متمایز از دیگر واژه ها تعین پیدا نکرده است، می توانند منشا اجمال و اشتباه و مغالطه شوند؛ از این رو، دقت در مراد و مقصود استعمال کنندگان این واژه ها در مقام مقایسه و تطبیق آرا و افکار، امری لازم است.
استعمال مکاتب تفسیری
برخی از نویسندگان با اعتراف به عدم استقرار معنای اصطلاحی ثابت و معین برای هر یک از این واژگان، کوشیده اند با توجه به معنای لغوی کلمات و مفردات استعمال شده در هر مورد، مناسب ترین معنای اصطلاحی این عناوین را عرضه کنند.مکاتب تفسیری می تواند در موارد ذیل استعمال شود:۱. نظریه های مختلفی که درباره چگونه تفسیر قرآن ابراز شده و شیوع یافته است؛۲. روش های مختلف مفسران در بیان معنای آیات قرآن؛۳. مجموعه آرای تفسیری یک مفسر در معانی آیات قرآن که مورد پذیرش جمعی از مفسران پس از او قرار گرفته است.
علت اختلاف روش های مفسران
عمده اختلاف روش های مفسران، از اختلاف نظریه آنان در چگونگی تفسیر قرآن نشات می گیرد؛ مثلا روش کسی که معتقد است قرآن تنها با روایات معصومان علیه السّلام قابل تفسیر است، با کسی که می گوید قرآن به چیزی جز خودش نیاز ندارد و آیات قرآن تنها باید با دیگر آیات تفسیر شود، قهرا مختلف خواهد بود.
مکاتب تفسیری
مکاتب تفسیری نوشته آقای علی اکبر بابایی، کتابی است که به نقد و بررسی مکاتب مختلف تفسیری می پردازد.
این اثر در سه بخش ذیل به بحث و بررسی می پردازد:1-معرفی مفسران 2-معرفی و بررسی مکتب های تفسیری 3-معرفی و بررسی برخی از مهمترین تفاسیر مکتب های تفسیری.
مفهوم شناسی اصطلاحاتی چون:مکاتب تفسیری، مذاهب تفسیری، مدارس تفسیری، مناهج تفسیری، اتجاهات تفسیری و الوان تفسیر،دسته بندی مفسران به دو دسته:
دانش گروه اول و با کوششی که برای فهم معانی و ...

مکاتب تفسیری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مکاتب تفسیری   • مفهوم مکاتب تفسیری   • تعریف مکاتب تفسیری   • معرفی مکاتب تفسیری   • مکاتب تفسیری چیست   • مکاتب تفسیری یعنی چی   • مکاتب تفسیری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مکاتب تفسیری

کلمه : مکاتب تفسیری
اشتباه تایپی : l;hjf jtsdvd
عکس مکاتب تفسیری : در گوگل

آیا معنی مکاتب تفسیری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )