برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1471 100 1

منش

/maneS/

مترادف منش: خصلت، خلق، خو، خوی، داب، سجیه، سگال، شخصیت، طبع، طبیعت، عادت

معنی منش در لغت نامه دهخدا

منش. [ م َ ن ِ ] (اِ) خوی و طبیعت ، چه منشی به معنی طبیعی است. (برهان ) (غیاث ) (آنندراج ) (فرهنگ رشیدی ). خوی و طبع و طبیعت و خصلت و نهاد و سرشت. (ناظم الاطباء). فطرت. طینت. جبلت. عادت. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
به هر نیک و بد هر دوان یک منش
به راز اندرون هر دوان بدکنش.
ابوشکور.
ترا گر منش زآن من برتر است
پدر جوی و راز تو با مادر است.
فردوسی.
ز کردار بد دور داری منش
نپیچی ز بیغاره و سرزنش.
فردوسی.
چو بهرام از آن گلشن آمد برون
تو گفتی همی بارد از چشم خون
منش دیگر و گفت و پاسخ دگر
تو گفتی به پروین برآورد سر.
فردوسی.
کسی را کو هنر بسیارو دل پاک و منش والا
محال روزگار آید بر او پیدا کند همتا.
قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص 28).
دیگر آنکه هر که از آن جماعت نظر کردم منش خویش را بالای او دیدم و چون در خداوند نگریدم شکوهی در چشمم و مهری در دلم آمد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 87).
به خفتن منش رهنمون آیدش
نداند که این خواب چون آیدش.
نظامی.
چو آیین پیکار شد ساخته
منش ها شد از مهر پرداخته.
نظامی.
چو شب خواست کزغم سپاه آورد
منش سر سوی خوابگاه آورد.
نظامی.
- آقامنش ؛ آنکه طبع بزرگان دارد. بلندنظر.
- انوشه منش ؛ خوش طبع. پایدار. شادمان :
انوشه منش باد دارای دهر
ز نوشین جهان باد بسیاربهر.
نظامی.
- بدمنش . رجوع به بدمنش شود.
- برترمنش . رجوع به برترمنش شود.
- بزرگ منش . رجوع به بزرگ منش شود.
- بی منش . رجوع به بی منش شود.
- پرمنش . رجوع به پرمنش شود.
- پَهْلَومنش . رجوع به پهلومنش شود.
- خردمنش . رجوع به خردمنش شود.
- خردک منش ؛ تنگ نظر. اندک بین. لئیم. خسیس. پست. فرومایه. زُفت :
بپرسیدش از راد و خردک منش
ز نیکی کنش مردم و بدکنش.
فردوسی.
- خسرومنش ؛ آنک ...

معنی منش به فارسی

منش
منشن: خو، سرشت، طبیعت، به معنی همت هم گفته شده
۱ - ( اسم ) اندیشه کردن تفکر: [ معجز پیغمبر مکی تویی به کنش و به منش و به گوشت . ] ( محمد مخلد سگزی . تاریخ سیستان ص ۲ ) ۲۱۲ - ( اسم ) خوی عادت طبیعت . ۳ - طبع بلند شخصیت عالی : [ ولیکن هر آن کس گزیند منش بباید شنیدش بسی سرزنش . ] ( شا.بخ ۱۶۹ : ۱ )
این کلمه در بیتی از شاهنامه فردوسی چاپ بر وخیم و بعضی از نسخ و لف آمده و در فهرست ولف به قریب چنین معنی شده . ظاهرا بمعنی متکبر و مغرور .
( صفت اسم ) قی استفراغ شکوفه : [ آن چنان مردم که طشت از زن نهان داد با خمار و رطلی برکشید . ] [ پس صداعش کرد و اشکوفش فتاد بانگ میزد زن که طشتش آورید . ] [ مرد گفت : آن مرده ری بود اربجا این منش گردا بمن کی میرسید ? ] ( علی اکبردهخدا ] توضیح این قطعه در مجموعه دهخدا . چا. ۱ درج نشده .
( صفت اسم ) قی استفراغ شکوفه : [ آن چنان مردم که طشت از زن نهان داد با خمار و رطلی برکشید . ] [ پس صداعش کرد و اشکوفش فتاد بانگ میزد زن که طشتش آورید . ] [ مرد گفت : آن مرده ری بود اربجا این منش گردا بمن کی میرسید ? ] ( علی اکبردهخدا ] توضیح این قطعه در مجموعه دهخدا . چا. ۱ درج نشده .
حالت و چگونگی منش گشته .
( صفت ) طبیعت معلول و مریض .
[phallic character] [روان شناسی] ← شخصیت نراندامه ای
( صفت ) آن که دارای خوی و خلق و رفتار اربابان و خداوندان زمینهای کشاورزی است آن که طرز برخورد و معاشرت او به اربابان میماند.
بد اندیش یا بد سرشت ...

معنی منش در فرهنگ معین

منش
(مَ نِ) [ په . ] (اِمص .) خوی ، سرشت .

معنی منش در فرهنگ فارسی عمید

منش
۱. خو، سرشت، طبیعت.
۲. همت.
اختلال معده، قی، استفراغ.
۱. بزرگوار.
۲. بلندهمت.
پاک سرشت، پاک نهاد.
۱. دارای رفتار مناسب.
۲. شادمان.
بدخو، بی ادب، گستاخ.
به منش، نیک نهاد، نیکوسرشت، نیک اندیش.
آن که مانند کدخدایان رفتار می کند.

منش در جدول کلمات

منش
خو
منش و رفتار انسانی
ادمیت

معنی منش به انگلیسی

nature (اسم)
نهاد ، خوی ، طبع ، روح ، خیم ، سیرت ، نوع ، گونه ، خاصیت ، سرشت ، طبیعت ، خو ، فطرت ، افرینش ، مشرب ، خمیره ، ذات ، ماهیت ، گوهر ، غریزه ، منش

معنی کلمه منش به عربی

خاصية , مميز
تمثيل
ميز
متسيد
نبيل

منش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوالفضل علیزاده
رفتار
حمیدرضا دادگر_فریمان
خصلت، خلق، خو، خوی، داب، سجیه، سگال، شخصیت، طبع، طبیعت، عادت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود عباس منش   • عباس منش تند خوانی   • دانلود فایل صوتی استاد عباس منش   • عباس منش و همسرش   • کانال تلگرام عباس منش   • بیوگرافی عباس منش   • عباس منش کلاهبردار   • دانلود رایگان عباس منش   • معنی منش   • مفهوم منش   • تعریف منش   • معرفی منش   • منش چیست   • منش یعنی چی   • منش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی منش
کلمه : منش
اشتباه تایپی : lka
آوا : maneS
نقش : اسم
عکس منش : در گوگل

آیا معنی منش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران