برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1494 100 1
شبکه مترجمین ایران

مفاتیح الغیب (ملاصدرا)

مفاتیح الغیب (ملاصدرا) در دانشنامه اسلامی

مفاتیح الغیب (ملاصدرا)
« مفاتیح الغیب»، اثر صدر المتألهین شیرازی است.
کتاب حاضر، یکی از آثار ارزنده فلسفه اسلامی است. مفاتیح را صدر المتألهین، در موقعی که مبانی خویش را کاملاً محکم نموده بود، نوشته است، لذا مورد توجه اهل ذوق قرار گرفته و اهل فن آن را بر بسیاری از کتب دیگر صدر المتألهین ترجیح داده اند. بیشتر مسائل مربوط به معارف مبدأ و معاد، در این رساله، مندرج است.صدر المتألهین در این کتاب، در صدد بیان مبدأ و معاد ، اسرار و نکات عرفانی مستفاد از قرآن است که در نوع خود مفید می باشد.
ساختار کتاب
کتاب، مشتمل بر یک خطبه و بیست مفتاح است که این مفاتیح، برخی، شامل چندین فاتحه و بعضی، دارای چندین مشهد و پاره ای، حاوی چندین فصل و دسته ای، واجد چندین باب و بعضی، مشتمل بر چندین لمعه و تعدادی، شامل چندین اشراق است.هدف صدر المتألهین در این کتاب، کشف و بیان معارف قرآن است به نحوی که مطابق عرفان و برهان باشد. وی، در مفاتیح به تطبیق فلسفه و عرفان و قرآن پرداخته و سعی دارد نظریه مهم انطباق قرآن و برهان و عرفان را نشان دهد. از مقدمه کتاب برمی آید که کتاب مذکور، نزد وی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چون آن را به فرمان یک سروش غیبی نگاشته است.
مسئله تاویل در هستی شناسی ملاصدرا
یکی از مباحث بسیار مهم کتاب، مسئله تأویل است. در هستی شناسی تأویلی ملا صدرا، پنج عنصر اصلی را به وضوح می توان از هم بازشناخت؛ این عناصر، عبارتند از: فلسفه ارسطو و پیروانش؛ تعالیم نوافلاطونی به ویژه نظریات فلوطین در اثولوجیا؛ تعالیم فارابی و ابن سینا نظریات عرفانی ابن عربی و اصول وحیانی شامل آیات قرآن و نهج البلاغه و به خصوص آن دسته از تعالیم پیامبر اکرم( ص) و ائمه( ع) که بیشتر جنبه باطنی و عرفانی دارند.تأمل در عناصر تشکیل دهنده نظام فلسفی ملا صدرا و نحوه ترکیب و تحلیل آنها، مؤید این معناست که ملا صدرا حقیقت را مقصد واحدی می داند که از سه طریق وحی و تحلیلات عقلی و تهذیب نفس می توان دریافت. ملا صدرا نه تنها برای آیات قرآنی، ظاهر و باطن و تفسیر و تأویل قائل است، بلکه معتقد است احادیث و سخنان معصومین( ع) نیز از این ویژگی مهم برخوردارند.
رابطه دو سویه اندیشه فلسفی ملاصدرا و فهم او از متون دینی
... ...

مفاتیح الغیب (ملاصدرا) در دانشنامه آزاد پارسی

مَفاتیحُ الغَیب (۱)
تألیف ملاصدرا، کتابی به عربی، در قرآن پژوهی. این اثر در حقیقیت مقدمۀ تفسیر اوست. ملاصدرا یک دوره از مبانی عقلی حکمت متعالیه را در طی مباحث قرآنی مندرج کرده و به تقارن و تطابق حکمت متعالیه و قرآن پرداخته است. او این کتاب را در یک مقدمه و بیست مفتاح و هر مفتاح را در چند مشهد و بعضی از مشهدها را در چند فصل تدوین کرده است. این اثر به تصحیح محمد خواجوی و با ترجمۀ فارسی همو چاپ و منتشر شده است (۱۳۶۳ش).

مفاتیح الغیب (ملاصدرا) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مفاتیح الغیب (ملاصدرا)   • مفهوم مفاتیح الغیب (ملاصدرا)   • تعریف مفاتیح الغیب (ملاصدرا)   • معرفی مفاتیح الغیب (ملاصدرا)   • مفاتیح الغیب (ملاصدرا) چیست   • مفاتیح الغیب (ملاصدرا) یعنی چی   • مفاتیح الغیب (ملاصدرا) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مفاتیح الغیب ملاصدرا

کلمه : مفاتیح الغیب (ملاصدرا)
اشتباه تایپی : lthjdp hgydf (lghwnvh)
عکس مفاتیح الغیب (ملاصدرا) : در گوگل

آیا معنی مفاتیح الغیب (ملاصدرا) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )