برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1605 100 1
شبکه مترجمین ایران

مصر باستان

مصر باستان در دانشنامه ویکی پدیا

مصر باستان
مصر باستان به تمدنی در شمال شرقی آفریقا در درهٔ رود نیل گفته می شود که در دورهٔ زمانی میان ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد تا زمان تسخیر مصر بدست اسکندر مقدونی وجود داشت. تمدن مصر باستان نمونه ای از شاهنشاهی های بناشده بر اصل آبیاری است. به فرمانروایان مصر باستان فرعون گفته می شود.
تمدن مصر باستان در سال ۳۱۴۰ پیش از میلاد یعنی زمانی که دو قلمروی مصر سفلی و مصر علیا تحت پادشاهی نخستین فرعون به نام نارمر که برخی او را منس می نامند، به وحدت سیاسی رسیدند شکل گرفت. مصر باستان در دوره دراز تمدن خود چندین بار زیر فرمانروایی نیروهای بیگانه از جمله ایرانیان هخامنشی نیز درآمد.
تاریخ مصر را به سه دوره تقسیم می کنند: ۱. دوره پادشاهی قدیم ۲. دوره پادشاهی میانه ۳. دوره پادشاهی نوین. کشاورزی تغییرات عمده ای را در جامعه مصر به وجود آورد. هنگامی که اغلب مصری ها کماکان در کشتزارها کار می کردند، بعضی از آن ها برای نمونه، سفالگر شدند. بافندگان الیاف کتانی می ریسیدند و از آن ها پارچه های کتانی می بافتند.
بیشتر مصری ها به قبیله ای تعلق داشتند و هر دهکده ای در یکی از چند منطقه مستقل جای می گرفت. مناطق مقتدرتر یا جذب مناطق ضعیف تر از طریق جنگ و گاهی ازدواج پیشرفت می کردند تا سرانجام مصر تنها از دو پادشاهی تشکیل شد: مصر سفلی که در ناحیه دلتای نیل قرار داشت و پایتخت آن بیوتو در غرب دلتا بود، و مصر علیا که شامل سرزمین های دره نیل می شد که از دلتا تا نخستین آبشار نیل نزدیک به آسوان در جنوب مصر گسترده بود. پایتخت مصر علیا، نخب بود که در محل الکب امروزی قرار داشت. صدها سال این دو سلطنت در کنار هم قرار داشتند و با یگانه شدن این دو، روزگار عظمت مصر آغاز شد.
عکس مصر باستان
منظور از پوشش در مصر باستان اشاره به پوشاک مورد استفادهٔ مردمان مصر باستان از پایان دوران نوسنگی (از ۳۱۰۰ پیش از میلاد) تا سرنگونی پادشاهی بطلمیوس و مرگ کلئوپاترا در سال ۳۰ پیش از میلاد دارد. لباس های مصریان بسیار رنگارنگ بود و با سنگ های قیمتی و زینت آلات همراه ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مصر باستان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مصر باستان   • مفهوم مصر باستان   • تعریف مصر باستان   • معرفی مصر باستان   • مصر باستان چیست   • مصر باستان یعنی چی   • مصر باستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مصر باستان

کلمه : مصر باستان
اشتباه تایپی : lwv fhsjhk
عکس مصر باستان : در گوگل

آیا معنی مصر باستان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )