برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

مسقطات تکلیف

مسقطات تکلیف در دانشنامه اسلامی

مسقطات تکلیف
مسقطات تکلیف، امور موجب سقوط تکلیف است.
مسقطات تکلیف، هر آن چیزی است که موجب سقوط تکلیف می شود. سقوط تکلیف از راه های مختلفی انجام می شود:۱. سقوط تکلیف، به سبب انجام ماموربه و موافقت با آن؛۲. سقوط تکلیف به سبب عصیان مکلف نسبت به ماموربه و انجام مرادف آن؛ برای مثال، اگر کسی از زوال شمس تا غروب آفتاب ، نماز ظهر را نخواند، تکلیف ادایی او نسبت به امر به نماز ظهر ساقط می شود؛ البته وظیفه او نسبت به قضای نماز، تکلیف دیگری است (که با دلیل دیگری ثابت می شود)؛۳. سقوط تکلیف به سبب از بین رفتن موضوع آن؛ برای مثال، انسان مسلمان ، به تجهیز ، تکفین و تدفین میت مسلمان، مکلف است، ولی اگر قبل از تجهیز، آن میت طعمه حریق شده و خاکستر گردد، موضوع تکلیف منتفی شده و تکلیف انسان مسلمان هم ساقط می گردد؛ ۴. سقوط تکلیف به سبب عجز از انجام آن، البته به شرط آن که به اختیار نباشد.

مسقطات تکلیف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مسقطات تکلیف   • مفهوم مسقطات تکلیف   • تعریف مسقطات تکلیف   • معرفی مسقطات تکلیف   • مسقطات تکلیف چیست   • مسقطات تکلیف یعنی چی   • مسقطات تکلیف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مسقطات تکلیف

کلمه : مسقطات تکلیف
اشتباه تایپی : lsrxhj j;gdt
عکس مسقطات تکلیف : در گوگل

آیا معنی مسقطات تکلیف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )