برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

مرکب

/markab/

مترادف مرکب: اسب، باره، راحله، سواری، کشتی | آمیخته، ممزوج ، ترکیب یافته، تشکیل شده، جوهر

متضاد مرکب: بسیط

برابر پارسی: آمیخته شده، دوده، زکاب، اسب، آمیخته، ترابر، خودرو، دوات، رهوار

معنی مرکب در لغت نامه دهخدا

مرکب. [م َ ک َ ] (ع مص ) مصدر رُکوب است در تمام معانی. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به رکوب شود.
- یوم المرکب ؛ روزی که خلیفه با زینت و خدم و حشم وعساکر سوار می شود. (ناظم الاطباء).

مرکب.[ م َ ک َ ] (ع اِ) برنشستنی از ستور. (منتهی الارب ). اسب. آنچه برآن سوار شوند از قسم مواشی ، اکثر به معنی اسب مستعمل است. (از غیاث ) (آنندراج ). اسب بارگی. باره. برنشستی. برنشست. برنشستنی. بارگیر. سواری. ولید. ج ، مراکب :
مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک
سروکارش همه با گاو و زمین است و گراز.
عماره.
مرکب غزو ورا کوه منی زیبد زین
پرده ٔ خان خطا زین ورا زیبد یون.
مجلدی (از لغت نامه ٔ اسدی ص 403).
آفرین زان مرکب شبدیزنعل رخش روی
اعوجی مادرش وان مادرش را یحموم شوی.
منوچهری.
حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند و بر مرکبی که هرگز ننشسته بود نشانیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 184). جامه های دوخته پیش آوردند و در هر بابی سخن گفت که در آن فخر است و همچنان در باب مرکبان خاصه که بداشته بودند. (تاریخ بیهقی ص 377). شرط آن است که از زرادخانه پنجهزار اشتر باسلاح و بیست هزار اسب از مرکب و ترکی... نزدیک ما فرستاده آید. (تاریخ بیهقی ).
به پای ماچه ره شاید بریدن
بدین مرکب کجا شاید رسیدن.
ناصرخسرو.
مرکب من بودزمان پیش از این
کرد نتانست ز من کس جداش.
ناصرخسرو.
سخن به منزلت مرکبی است جان ترا
بر او توانی رفتن بسوی شهر هدی.
ناصرخسرو.
چو مرکب فدای بت دلستان شد
مرا گفت دلبرکه طال المعاتب.
(منسوب به حسن متکلم یا برهانی یا معزی ).
کاری نه بقدر همت افتاد
راهی نه به پای مرکب آمد.
خاقانی.
جان خاک نعل مرکبت وز آب طوق غبغبت
در آتش موسی لبت باد مسیحا داشته.
خاقانی.
کس سلیمان دید دیوی زیر ران
او بر آن مرکب چنان آمد به رزم.
خاقانی.
دوم چون مرکبت را پی بریدند
وز آن بر خاطرت گردی ندیدند. ...

معنی مرکب به فارسی

مرکب
( اسم ) ترکیب کننده .
زین و یراق ساز
کنایه از تاختن و حمله کردن
از جا برکندن و دواندن اسب بسوی کسی
[exocentric compound] [زبان شناسی] نوعی واژۀ مرکب که هیچ کدام از عناصر سازندۀ آن نقش هستۀ معنایی ندارد و هستۀ معنایی بیرون از واژۀ مرکب است متـ . برون مرکز exocentric
خشک کننده مرکب
چند مایگی در اصطلاح موسیقی
دوات
تاختن مرکب
[copulative compound, copulative dvandva] [زبان شناسی] نوعی واژۀ مرکب که عناصر آن رابطۀ همپایگی دارند متـ . مرکب متوازن دوتایی، متوازن dvandva
[appositive compound, appositive] [زبان شناسی] نوعی واژۀ مرکب که عناصر سازندۀ آن به مصداقی واحد در جهان خارج دلالت می کنند متـ . دوسویه appositional
( مصدر ) ۱- مرکب را بحرکت در آوردن . ۲ - اسب سواری کردن : از پس آن محو قبض او نماند پرگشاد و بسط شد مرکب براند . ( مثنوی )
بر نشست قرار دادن
آنکه مرکب می سازد
عمل ساختن مر ...

معنی مرکب در فرهنگ معین

مرکب
(مَ کَ) [ ع . ] (اِ.) هر آن چه بر آن سوار شوند.
(مُ رَ کَّ) [ ع . ] ۱ - (اِمف .) ترکیب شده ، آمیخته شده . ۲ - ماده ای سیاه رنگ که از دوده و مواد دیگر به دست می آید و از آن برای نوشتن و چاپ استفاده می شود.

معنی مرکب در فرهنگ فارسی عمید

مرکب
۱. ترکیب شده، آمیخته شده.
۲. آنچه از دو یا چند جزء ترکیب شده باشد.
۳. (شیمی) ویژگی جسمی که از دو یا چند عنصر مختلف ترکیب شده و قابل تجزیه باشد، ویژگی جسم یا ماده ای که بیش از یک عنصر در ساختمان آن باشد.
۴. (اسم) ماده ای برای نوشتن یا چاپ کردن اوراق که از دوده تهیه می شود.
هرچه بر آن سوار شوند، حیوانی که بر آن سوار شوند.

مرکب در دانشنامه اسلامی

مرکب

...
مرکب تقییدی از نوع اضافی، فاقد نسبت حکمی است.
مرکب اضافی، از اقسام مرکب ناقص تقییدی است که یک جزء آن متمم جزء دیگر بوده و میان اجزای آن نسبت ناقصه وجود دارد نه تامه؛ به بیان دیگر، در مرکب اضافی، ترکیب از نوع اضافی است که یک جزء آن مضاف و دیگری مضاف الیه است و شامل نسبت تقییدی می گردد و نسبت حکمی در آن وجود ندارد، مثل: «کتاب زید»، و از این رو، سکوت متکلم بر آن صحیح نیست.
نکته
بر اساس دیدگاه « شهید صدر » نسبت در مرکب اضافی، از نوع اندماجی است که یکی در دیگری فرو رفته و این عقل است که با تحلیل خود، به دو طرف نسبت اندماجی (نسبت ناقصه) پی می برد.
عناوین مرتبط
...
مرکب تام، به معنای لفظ دارای نسبت حکمیه است.
لفظ مرکب به مرکب تام و مرکب ناقص تقسیم می شود.
توضیح اصطلاح
مرکب تام لفظی است که برآن سکوت روا باشد (ما یصح للمتکلم السکوت علیه)، یعنی گوینده مطلب را کامل بیان کرده و حق سکوت دارد و چیزی از مطلب باقی نمانده تا شنونده در انتظار شنیدنش باشد و اگر به همین مقدار اکتفا شود نیز مطلب مفیدی دستگیر او می گردد؛ مانند: محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم) رسول خدا است، نماز بخوان، ای کاش مهدی (عجّل الله فرجه الشریف) بیاید. مرکب تام به مرکب تام انشایی و خبری تقسیم می شود.بر اساس این تعریف از مرکب تام، مرکب ناقص لفظی است که معنایش تمام نباشد و شنونده را در انتظار شنیدن بقیه مطلب می گذارد و سکوت بر آن برای گوینده روا نباشد، مثل: کتاب زید، سیب سرخ، لاانسان، فی الدار و اگر حسین بیاید. مرکب ناقص به مرکب ناقص تقییدی و غیر تقییدی تقسیم می شود.
اقسام مرکب تام
مرکب تام بر دو قسم است: انشایی و خبری. مرکب تام خبری، همان «قضیه» است. و مرکب تام انشایی آن است که به گفتن لفظ، امری انشاء و ایجاد گردد و به همین جهت احتمال صدق و کذب، یعنی مطابقت و عدم مطابقت با واقع، در آن راه ندارد، زیرا اداء لفظ عین ایجاد واقع و حقیقت است. اقسام لفظ مرکب تام انشایی عبارت ا ...


مرکب در دانشنامه ویکی پدیا

مرکب
نیمابیک، نیمابیت (نیماب از سنسکریت: نیرمانَ= ترکیب + یاتیکی (= مفعولی) پهلوی «یک» و سنسکریت «یت»)
سامیوگیت sãmyogit (سامیوگ از سنسکریت: سامیوگَ= ترکیب + «یت»)
میشرامیک، میشرامیت (میشرام از سنسکریت: میشرانَ= ترکیب + «یک، یت»)
مُرَکَّب یا جوهر مایعی حاوی رنگ دانه است که جهت رنگ آمیزی، رسّامی، طراحی یا خطاطی به وسیلهٔ قلم یا قلم مو به کار می رود. از انواع مرکّب های غلیظ تر برای چاپ ماشینی و دستی استفاده می شود. مرکّب، ترکیب پیچیده ای از حلّال ها، رنگ دانه ها، رِزین ها، روان کننده ها، و دیگر عناصر است. این مواد، نوع و کیفیت رنگ، روان بودنِ آن، ضخامت، و خشک شدن آن را کنترل می کنند.
مرکب یک واژه عربی است و پارسی آن این هااست:
مرکب خوش نویسی از مهم ترین ابزارهای یک خوش نویس است، و نوع سنتی آن برای کار خوش نویسی مناسب است و از انواع مرکب ها، جوهرها، و محصولات صنعتی و نوین نمی شود چندان بهره ای گرفت.
عکس مرکب
«مرکب» (انگلیسی: Ink) فیلمی در ژانر فانتزی است به کارگردانی و نویسندگی Jamin Winans که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد.
۲۳ ژانویه ۲۰۰۹ (۲۰۰۹-01-۲۳)
مرکب آهن مازو یکی از انواع مرکب است.
مهرناز آزادی بویاغچی؛ مریم افشارپور؛ محمد حدادی. مرکب آهن مازو: بررسی روش ساخت، خوردگی و روش های درمان خوردگی. درک گنجینه اسناد. مقاله ۷، دوره ۲۶، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۳۴–۱۵۹
«پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران». 2017. Ganj.Irandoc.Ac.Ir. Accessed December 3 2017. .
مرکب آهن مازو از چهار جزء اصلی زاج، مازو، صمغ عربی و آب تشکیل شده است. اکسایش فلزِ کاتالیزگر و آب کافت اسیدی دو علت اصلی تخریب آثار نگارش شده با مرکب آهن مازو هستند. دو روش فیزیکی و شیمیایی (آبی- غیرآبی) برای حفاظت آثار حاوی مرکب آهن مازو به کاررفته اند. هرکدام از روش های استفاده شده دارای معایب و مزایای خاص خود است و هیچ کدام ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مرکب در دانشنامه آزاد پارسی

مُرَکَّب (ink)
مایع رنگی که برای نوشتن، چاپ کردن و طراحی کردن به کار می رود. مرکب سنّتی (آبی، بعد سیاه بادوام) از اسید گالیکو جوهر مازو (یا اسید تانیک)به دست می آید؛ لیکن امروزه آن را از رنگ های مصنوعی می سازند.

مرکب در جدول کلمات

مرکب
جوهر
مرکب بودن و تلفیق
ترکیب
مرکب دان
دوات
مرکب دریایی
کشتی
فلز مرکب ا ز آهن و زغال
چدن
قند مرکب غلات
نشاسته
هیئت یا انجمنی مرکب از چند نفر که برای رسیدگی به امری تشکیل شده باشد
کمیسیون
یک سیستم عامل فشرده مرکب از مجموعه ای از درخواست های اساسی برای دستگاه های قابل حمل
ویندوز موبایل

معنی مرکب به انگلیسی

intricate (صفت)
پیچیده ، بغرنج ، مرکب ، درهم و برهم
compound (صفت)
مرکب ، جسم مرکب ، چند جزئی ، لفظ مرکب
multiplex (صفت)
مرکب ، متعدد ، چندتایی
implicate (صفت)
مرکب
composed (صفت)
ارام ، مصنف ، خونسرد ، ترکیب شده ، مرکب
composite (صفت)
مرکب ، چیز مرکب
mazy (صفت)
گیج ، مرکب
entangled (صفت)
ژولیده ، مرکب

معنی کلمه مرکب به عربی

مرکب
حبر , مرکب
مادة صناعية
تضمن
حبر
سبيکة
مرکب
مرکب
ادغام

مرکب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغر
morakkab این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
نیمابیک، نیمابیت (نیماب از سنسکریت: نیرمانَ= ترکیب + یاتیکی (= مفعولی) پهلوی «یک» و سنسکریت «یت»)
سامیوگیت sãmyogit (سامیوگ از سنسکریت: سامیوگَ= ترکیب + «یت»)
میشرامیک، میشرامیت (میشرام از سنسکریت: میشرانَ= ترکیب + «یک، یت»)
ماهان
مُرَکَّب مایعی حاوی رنگ دانه است که جهت رنگ آمیزی، رسّامی، طراحی یا خطاطی به وسیلهٔ قلم یا قلم مو به کار می رود. از انواع مرکّب های غلیظ ‏تر برای چاپ ماشینی و دستی استفاده می شود. مرکّب، ترکیب پیچیده ای از حلّال ها، رنگ دانه ها، رِزین ها، روان کننده ها، و دیگر عناصر است. این مواد، نوع و کیفیت رنگ، روان بودنِ آن، ضخامت، و خشک شدن آن را کنترل می کنند.
مرکّب خوش نویسی
مرکب خوش نویسی از مهم ترین ابزارهای یک خوش نویس است، و نوع سنتی آن برای کار خوش نویسی مناسب است و از انواع مرکب ها، جوهرها، و محصولات صنعتی و نوین نمی شود چندان بهره ای گرفت.
رنگ دانهٔ اصلیِ مرکّب خوش نویسی دوده است و مواد دیگری مانند صمغ عربی، زاج، و مازو نیز برای چسبندگی رنگ دانه ها و قوام یافتن مرکّب به آن می افزایند. امروزه در بازار، مرکب به دو صورت مایع و خشک عرضه می شود؛ مرکّب مایع، آمادهٔ استفاده است، اما مرکّب خشک را باید سایید، سپس آن را در آب جوشیدهٔ ولرم یا گلاب حل کرد. این محلول را باید در ظرف سربسته به نرمی و در مدت زمان طولانی تکان داد. به این عمل «صلایه دادن» می گویند. صلایه در کیفیت مرکّب و کشش آن بسیار مؤثر است.
در گذشته به مرکب، مِداد یا مَداد نیز گفته می شد، و این نام گذاری بدان جهت بوده که قلم را مَدَد می دهد و کمک می کند تا بنویسد. همچنین، نام «مرکّب» به این دلیل به کار رفته که از اجزاء مختلفی فراهم آمده است. کلمهٔ «مَداد» به رنگ های دیگر نیز گفته می شود، ولی رنگ سیاه بیشتر به کار کتابت می آید و به رنگ های دیگر گاه گاه احتیاج می افتد. رنگ سیاه درجاتی دارد:
۱- سیاه مطلق (پَرکلاغی یا حالک)، ۲- سیاه معمولی (قاتم)، ۳- سیاه مایل به خاکستری (سربی یا دَیجُور)، ۴- سیاه طاوسی (مایل به سبز یا مُدهام).
جهت جلوکیری از فسادِ مرکّب، باید آن را دور از آلودگی ها نگه داشت و در یا سرپوش دوات را در مواردی که با آن کار نمی کنند، بست، و هرازچندگاهی (حدوداً یک ماه) مرکّبِ داخل دوات را باید عوض کرد. لیقهٔ خوب نیز از خرابی مرکّب می کاهد.
برای رقیق کردن مرکّبِ خوش نویسی آب مقطر یا آب جوشیدهٔ سردشده از آب معمولی بهتر است، و مناسب تر از آن، گلاب یا آب ریحان یا آب مازوست. (مازو برجستگی های کروی شکلی است که تحت اثر گَزِش حشرهٔ مخصوصی برروی جوانه های درخت بلوط مازو ایجاد می شود. این برجستگی ها حاوی شیرهٔ درخت مزبور است که به نام مازو موسوم است. در ترکیب مازو ۶۰- ۷۰٪ تانن وجود دارد، به علاوه، مقدار کمی اسید کالیک و اسید آلاژیک و مقداری مواد گلوسیدی و آمیدون. در صنعت، از مازو جهت تهیهٔ مرکّب سیاه و رنگ کردن پارچه ها و نیز در چرم سازی استفاده می شود.)
امروزه مرکّب خوش نویسی به دو صورتِ جامد و مایع عرضه می شود. ساختِ مرکّب، روش های گوناگونی دارد، ولی متداول ترین آن، که درمیان خطاطان رایج است، بدین صورت است که ابتدا مقداری دوده (برای رنگ سیاه، و انواع رنگ دانه های گیاهی برای رنگ های دیگر) را در آب جوشیدهٔ سردشده حل می کنند و داخل آن زاج سفید می ریزند و سپس آن را با شعلهٔ کم می جوشانند؛ سپس آن را آرام آرام خنک می کنند. این روش، ساده ترین روش ساخت مرکّب است. البته در بعضی مواقع، زعفران، پوست گردو، و برخی مواد دیگر نیز به کار می رود.
منابع
در ویکی انبار پرونده هایی دربارهٔ مرکب موجود است.
فضائلی، حبیب الله، تعلیم خط، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۵۶
حاجی آقاجانی، هادی، روش تدریس هنر، کتاب درسی اول راهنمایی، دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسیِ وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۷۳.
از ویکی پدیا
همچنین:
Ink is a liquid or paste that contains pigments and/or dyes and is used to color a surface to produce an image, text, or design. Ink is used for drawing and/or writing with a pen, brush, or quill. Thicker inks, in paste form, are used extensively in letterpress and lithographic printing.
Ink can be a complex medium, composed of solvents, pigments, dyes, resins, lubricants, solubilizers, surfactants, particulate matter, fluorescers, and other materials. The components of inks serve many purposes; the ink’s carrier, colorants, and other additives control flow and thickness of the ink and its appearance when dry.
Contents [hide]
1 Types
1.1 Colorants
1.1.1 Pigments
1.1.2 Dyes
2 History
3 Health and environmental aspects
4 Writing and preservation
4.1 Carbon
4.2 Iron gall
5 Indelible ink
6 See also
7 References
8 Sources
9 Further reading
10 External links
[edit]Types
Magnified line drawn by a fountain pen.
Ink formulas vary, but commonly involve four components:
Colorants
Vehicles (binders)
Additives
Carrier substances
Inks generally fall into four classes[1]:
Aqueous
Liquid
Paste
Powder
[edit]Colorants
Pigment inks are used more frequently than dyes because they are more color-fast, but they are also more expensive, less consistent in color, and have less of a color range than dyes.[1]
[edit]Pigments
Main article: Pigment
Pigments are solid, opaque particles suspended in ink to provide color.[1] Pigment molecules typically link together in crystalline structures that are 0.1–2 µm in size and comprise 5–30 percent of the ink volume.[1] Qualities such as hue, saturation, and lightness vary depending on the source and type of pigment.
[edit]Dyes
Main article: Dye
Dye-based inks are generally much stronger than pigment ...
فريبا قديمي قشلاقي
چهار پا ستور
رشید
انک
مرتضی امیرخانلو
دارای چند جزء باشد.
Iman ch
چارپا
انچه بر آن سوار می شوند
Narges
جوهر _ دوات
هومن دبیر
آمیزه
محمد حمید نیک روان
در ریاضی ، پیرو ( چون توسط اعداد اول یا اعداد پایه درست شده اند)
3///اره
حیوان چهار پا
بهزاد قاسم پور
انک
( نفیسی )
[ آمیخته ] و [ دَر هَم ]
(نفیسی)
ودگر بار نیز : [ آمیخته ] ، [ دَرهم ]
(نفیسی)
و دِگر بار نیز : البته از این دو واژه و تنها با جابجایی آنها به شیوه [ واژه آمیخته ] نیز می توان بهره گرفت ، یعنی : [ دَرهم آمیخته ] بداهه اکنون را مراد پیوست سرودم [ مُرَکَبِ عشق مَگذاری بر این مَرکَبِ شیطانی 💮 که می شکند سخت شیشه مُرَکَبِ تقوایت ]✒ ( روزگاران نیک )
:) :) :(
چهار پا
اتابک
یک نوع مایه
بیتا
اسب و حیوانات چهارپایی که بتونن سوارش بشن مثل شتر الاغ قاطر
ب. الف. بزرگمهر
چهارپا (مَرکَب)

�ایشان همچنین ذکری برای سوار شدن بر مَرکَب [همانا چهارپا به پارسی!] داشتند ...�

برگرفته از یادداشتی در پیوند زیر:
ب. الف. بزرگمهر ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۴
https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/09/blog-post_56.html

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مرکب در جدول   • انواع مرکب خوشنویسی   • فرق جوهر و مرکب   • بهترین مرکب خوشنویسی   • مرکب معنی   • ساخت مرکب قهوه ای   • مرکب سفید   • مفهوم مرکب   • تعریف مرکب   • معرفی مرکب   • مرکب چیست   • مرکب یعنی چی   • مرکب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مرکب

کلمه : مرکب
اشتباه تایپی : lv;f
آوا : markab
نقش : اسم
عکس مرکب : در گوگل

آیا معنی مرکب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )