برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1416 100 1

مختصات دوقطبی

مختصات دوقطبی در دانشنامه ویکی پدیا

مختصات دوقطبی
مختصات دوقطبی (انگلیسی: Bipolar coordinates) یک دستگاه مختصات متعامد در فضای دوبعدی است. دو گونهٔ معمول دستگاه مختصات دوقطبی تعریف می شود. اولی بر اساس دوایر آپولونیوسی ‏(en)‏ است. منحنی های ثابت σ و τ دایره هایی هستند که در زوایای راست همدیگر را قطع می کنند. دستگاه مختصات دو کانون F 1 {\displaystyle F_{1}} و F 2 {\displaystyle F_{2}} دارد که به ترتیب در (−a, 0) و (a, 0)، روی محور xهای دستگاه مختصات دکارتی ثابتند. گونهٔ دوم دستگاه مختصات دوقطبی دومرکزی ‏(en)‏ است. گونهٔ سومی هم هست که بر اساس دو قطب ایجاد می شود و به مختصات دوزاویه ای ‏(en)‏ موسوم است.
عبارت دوقطبی گاه برای توصیف منحنی هایی که دو کانون دارند (مثل بیضی و هذلولی) به کار می رود. بااین حال عبارت مختصات دوقطبی صرفاً برای دستگاهی که شرح آن رفت به کار می رود و برای اشاره به دستگاه های مختصات مرتبط با دیگر منحنی ها (مانند دستگاه مختصات دائرةالبروجی که بر اساس بیضی است) به کار نمی رود.
معمول ترین تعریف مختصات دوقطبی (σ, τ) عبارت است از:
که در آن مختصات σ نقطهٔ P برابر زاویه F1 P F2 است، و مختصات τ آن برابر لگاریتم طبیعی نسبت فاصله d1 و d2 به کانون
عکس مختصات دوقطبی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با مختصات دوقطبی

مختصات دوقطبی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مختصات دوقطبی   • مفهوم مختصات دوقطبی   • تعریف مختصات دوقطبی   • معرفی مختصات دوقطبی   • مختصات دوقطبی چیست   • مختصات دوقطبی یعنی چی   • مختصات دوقطبی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مختصات دوقطبی
کلمه : مختصات دوقطبی
اشتباه تایپی : lojwhj n,rxfd
عکس مختصات دوقطبی : در گوگل

آیا معنی مختصات دوقطبی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )