برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

مجعول

/maj'ul/

مترادف مجعول: جعلی، دروغین، ساختگی، غیرواقعی

متضاد مجعول: واقعی

برابر پارسی: ساختگی

معنی مجعول در لغت نامه دهخدا

مجعول. [ م َ ] (ع ص ) کرده شده. || نهاده شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). نهاده. موضوع. قرارداده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || ساخته شده. (ناظم الاطباء)(از منتهی الارب ). || جعل شده و حیله کرده شده و به ناراستی و نادرستی ساخته شده. (ناظم الاطباء). ساختگی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
بر فسادو عناد و شر مجبول
دیده هاشان تباه و دین مجعول.
سنائی (مثنویها چ مدرس رضوی ص 202).
|| برساخته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

معنی مجعول به فارسی

مجعول
جعل شده، قرارداده شده، ساخته شده، ساختگی
( اسم ) ۱ - ساخته شده . توضیح میان حکما اختلاف است که آیا مجعول بالذات و اثر غافل وجود است یا ماهیت و یا اتصاف ماهیت بوجود . اصالت وجودیان گویند : آنچه مجعول بالذات است وجود است و ماهیات امور عرضی اعتباری اند . ۲ - قرار داده . ۳ - جعل شده ساختگی . ۴ - دروغین : در بیان احوال سلطان حسین میرزای مجعول مجهول النسب . جمع : مجعولات .

معنی مجعول در فرهنگ معین

مجعول
(مَ) [ ع . ] (اِمف .) ساخته شده ، جعل شده .

معنی مجعول در فرهنگ فارسی عمید

مجعول
۱. قرارداده شده.
۲. ساخته شده، ساختگی، جعل شده.

مجعول در دانشنامه اسلامی

مجعول
امر غیر ذاتی برای یک شیء، و مشروط به جعل در صحت حمل است.
مجعول، یعنی جعل شده، و در اصطلاح، عبارت است از هر آن چه که ذاتی شیء نبوده و حمل آن بر شیء، به جعل جاعل احتیاج دارد، مانند: جعل حجیت و طریقیت از سوی شارع مقدس برای امارات معتبر (از طریق تتمیم کشف)؛ به این معنا که شارع، طریقیت به واقع و حجیت را تعبداً برای آنها قرار داده است.
مجعول مورد توجه جاعل به طور مستقیم را مجعول استقلالی می نامند.
مجعول استقلالی، که مقابل مجعول تبعی می باشد، مجعولی است که مورد توجه مستقیم قرار دارد؛ یعنی جاعل آن را در نظر گرفته و به خصوصیات و مصالح مترتب بر آن توجه نموده و سپس آن را جعل کرده است، مانند: وجوب نمازهای یومیه و روزه ماه مبارک رمضان که شارع به طور مستقل و مستقیم آنها را در نظر داشته و با توجّه به وجود مصلحت در خود آنها، حکم وجوب را برای آنها جعل نموده است.
نکته
بنا به نظر برخی از اصولی ها احکام وضعی ، مجعول استقلالی، و به نظر برخی دیگر مجعول تبعی و انتزاعی می باشد. و دیدگاه گروه سوم آن است که برخی از احکام وضعی، مجعول استقلالی و برخی مجعول تبعی می باشد.
عناوین مرتبط
احکام استقلالی؛وجوب استقلالی.
شیء جعل شده به تبع مجعول دیگر است.
مجعول تبعی، مجعولی است که جعل، به طور مستقیم به آن تعلق نگرفته، بلکه به تبع مجعول دیگری جعل شده است، مانند: شرط بودن وضو برای نماز و یا جزء بودن سوره برای آن. و این بنابر مبنایی است که جعل همه احکام وضعی را به تبع حکم تکلیفی می داند، و نیز طبق نظر کسانی مانند « شهید صدر » است که برخی از احکام وضعی را مجعول تبعی می دانند.
عناوین مرتبط
واجب تبعی ؛جعل تبعی .
مجعول حقیقی، شیء مورد تعلق جعل به صورت حقیقی است.
مجعول حقیقی، مقابل مجعول مجازی بوده و عبارت ...


مجعول را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مجعول   • مفهوم مجعول   • تعریف مجعول   • معرفی مجعول   • مجعول چیست   • مجعول یعنی چی   • مجعول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مجعول

کلمه : مجعول
اشتباه تایپی : l[u,g
آوا : maj'ul
نقش : صفت
عکس مجعول : در گوگل

آیا معنی مجعول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )