برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

مازندران

/mAzandarAn/

معنی مازندران در لغت نامه دهخدا

مازندران.[ زَ دَ ] (اِخ ) منطقه ٔ کوههای مرتفع، که قسمت عمده ٔ آن از سلسله ٔ جبال البرز واقع در امتداد ساحل جنوبی دریای خزر تشکیل می شود در خاور و شمال قومس ، نزد جغرافی نویسان قدیم عرب بنام طبرستان معروف بود. ظاهراً از قرن هفتم ، تقریباً مصادف با زمان فتنه ٔ مغول اسم طبرستان از استعمال افتاد و کلمه ٔ مازندران جای آن را گرفت و تاکنون هم «مازندران » بر این ایالت اطلاق می گردد. بسیاری اوقات اسم مازندران عمومیتی پیدا کرده بر ایالت مجاور یعنی گرگان نیز اطلاق شده است. یاقوت ، اولین مورخی که اسم مازندران را ذکر کرده گوید نمی داند اسم مازندران از چه وقت استعمال شده و با اینکه او در کتابهای قدیم اثری از این اسم نیافته استعمال آن در آن زمان همه جا معمول بوده است. در حقیقت این دو اسم ، یعنی طبرستان و مازندران مترادف و به یک معنی بوده اند اما در همان حال که اسم طبرستان بر تمام نواحی کوهستانی و اراضی پست ساحلی اطلاق می شد، کلمه ٔ مازندران بر منطقه ٔ اراضی پست ساحلی که از دلتای سفیدرود تا جنوب خاوری بحر خزر امتداد دارد اطلاق گردید و امروز دیگر اسم طبرستان استعمال نمی شود. (از سرزمینهای خلافت شرقی تألیف لسترنج ص 394). در قدیم ناحیه ٔ شمالی ایران که کناره های جنوبی دریای خزر تا گیلان را شامل می شد مازندران می گفتند. نام آن بارها در افسانه های قدیمی و در شاهنامه آمده است. بعدها به سبب مسکن قوم تپور، تپورستان و طبرستان خواندند. سلسله های علویان ، زیاریان و دیلمیان از آنجا برخاستند. (از فرهنگ فارسی معین ). مازندران از شمال به بحر خزر و از جنوب به رشته های مرکزی البرز و از مشرق به استرآباد و از مغرب به گیلان محدود است طول آن از مغرب به مشرق 320 و عرض آن 96 هزارگز است. جبال البرز در جنوب مازندران قوس عظیمی تشکیل می دهد که عرض آن 50 هزارگزاست و مانند سدی قسمت شمالی را از مرکز ایران جدا می کند و تمام رطوبت بحر خزر را در دامنه ٔ شمالی خود متوقف می کند و موجب بارندگی زیاد و رطوبت فراوانی می شود. از حیث ارتفاع و محصولات ، مازندران را می توان به چهار ناحیه تقسیم کرد از این قرار: اول - قلل مرتفع کوهها که از چهار هزارمتر بالاتر و پوشیده از برف است و در تابستان در روی سنگهای آنها گلسنگهایی یافت می شود. دوم ...

معنی مازندران به فارسی

مازندران
در قدیم ناحیه شمالی ایران که کناره های جنوبی دریای خزر تا گیلان را شامل میشد مازندران میگفتند . نام آن بارها در افسانه های قدیمی و در شاهنامه آمده است . بعدها آنرا بسبب مسکن قوم تپور تپورستان و طبرستان خواندند سلسله های : علویان زیاریان و دیلمیان از آنجا برخاستند . مازندران اکنون در تقسیمات کشور استان دوم را تشکیل میدهد که محدود است از شمال بدریای خزر جمهوری ترکمنستان شوروی از مشرق بخراسان و فرمانداری کل سمنان و استان مرکزی و از مغرب به استان اول گیلان . استان مازندران دارای دو منطقه جلگه ای و کوهستانی است پوشیده از جنگل مراتع و کشتزارها . رشته اصلی سلسله جبال البرز با کوههای پوشیده از برف: سواد کوه هزار جریب و شاه کوه در آن کشیده شده و رودخانه های : سه هزار چالوس هراز تالار بابل نکا از البرز سرچشمه میگیرند و پس از عبور از دره هایی از دشت جاری شده و بدریای خزر میریزند . آب و هوای مازندران معتدل و بارانی است ولی گاهی بر اثر وزش بادهایی از شمال شرقی و یا جنوب زمستانها سرد و سبب سرمازدگی درختان مرکبات میشود . مازندران در دوره رضاشاه کبیر آباد شد و شهرهای جدید و زیبایی در آن بوجود آمد . در سالهای اخیر نیز بر آبادی آن افزوده شد جاده های اسفالت کشیده شد و شعبه راه آهن سرتاسری تا شهر گرگان ادامه یافت . مرکز این استان شهر ساری و شهرستانهای آن عبارتند از : ساری بهشهر شاهی شهسورا بابل آمل نور گرگان و دشت گرگان . شهرهای : ساری آمل بابل بابلسر شاهی گرگان گنبد - قابوس شهسوار رامسر بندرنوشهر چالوس و بندر شاه نیز در این استان واقع هستند. محصولات مهم مازندران : غله برنج پنبه مرکبات توتون کنف چوب جنگلی و لبنیات است . از کانهای زغال سنگ گلوگاه و زیراب بهره برداری میشود و کارخانه های آن : پنبه پاک کنی پارچه بافی قالی بافی و روغن کشی است . راه آهن سرتاسری ایران از بندر شاه شروع شده و پس از عبور از بندر گز ساری و کوهستانهای سخت و بلند به تهران می پیوندد . پل معروف [ ورسک ] بر روی دره ای در بلندی زیاد ساخته شده که راه آهن مازندران از آن میگذرد . جمعیت ۲۳۸۷۱۷۱ .
منطقه کوههای مرتفع که عمده آن را کوههای البرز تشکیل داده است در امتداد دریای خزر
چشمه مازندران ...

مازندران در دانشنامه اسلامی

سفرنامه «مازندران و استراباد»، ترجمه فارسی کتابی است از یاسنت لوئی روبینو، کنسول سفارت بریتانیا در شهر رشت در فاصله سال های ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۱ شمسی، در باب وضع جغرافیایی و تاریخی این دو ایالت ایرانی است.
این سفرنامه علاوه بر مقدمه مترجم؛ آقای غلامعلی وحید مازندرانی و نیز مقدمه مولف به زبان فارسی و نیز مقدمه وی به زبان انگلیسی، دارای دو قسمت اصلی است: ۱- صورت کتیبه هایی که در گیلان و مازندران و استراباد موجود است. ۲- متن سفرنامه که شامل یازده فصل و دو قسمت ملحقات است که شامل اسامی دهات و نام حکمرانان محلی است. نقشه ای هم از مازندران و استراباد ضمیمه این کتاب است.
گزارش محتوا
بر طبق شرحی که مؤلف در مقدمه آن نوشته، این تالیف حاصل شانزده سال مطالعات او به خصوص درباره ایالت مازندران است. ه. ل. رابینو نویسنده کتاب، شش سال؛ یعنی از ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۱ ش کنسول دولت بریتانیا در شهر رشت بوده و در ظرف این مدت یک بار در بهار سال ۱۲۸۸ ش و بار دیگر در پائیز ۱۲۸۹ در سراسر مازندران و گرگان مسافرت کرده و در تمام خط سیر خود ضمن مشاهداتی دقیق به جمع آوری اطلاعات و تحقیق پرداخته و در مراجعت به اروپا این مشهودات و معلومات را به وسیله بررسی کتب تاریخی تکمیل نموده است.
← فصول کتاب
این سفرنامه در سالیان قبل با سرمایه «موقوفه گیب» که مرکز آن در انگلستان است، طبع و نشر یافت. نسخه حاضر در برنامه مشتمل بر پاورقی های مولف و نیز مترجم و فهرست های ذیل می باشد: فهرست نام کسان و اقوام و سلسله ها، جای ها و منابع و مآخذ.
سفرنامه «مازندران و استراباد»، ترجمه فارسی کتابی است از یاسنت لوئی روبینو، کنسول سفارت بریتانیا در شهر رشت در فاصله سال های 1285 تا 1291 شمسی، در باب وضع جغرافیایی و تاریخی این دو ایالت ایرانی است.
این سفرنامه علاوه بر مقدمه مترجم؛ آقای غلامعلی وحید مازندرانی و نیز مقدمه مؤلف به زبان فارسی و نیز مقدمه وی به زبان انگلیسی، دارای دو قسمت اصلی است: 1- صورت کتیبه هایی که در گیلان و مازندران و ...


مازندران در دانشنامه ویکی پدیا

مازندران
مازندران ممکن است به :
دریای خزر (دریای شمالی ایران یا دریای خزر)
مربوط گردد.
استان مازندران (استان دوم یا مازندران، در شمال ایران)
جلگه مازندران
طبرستان (پادشاهی باستانی و ناحیه ای در شمال ایران قدیم، سرزمین اقوام تبری)
استان مازندران (سرزمینی که اقوام مازندرانی (تبری)، یا سرزمین تبرستان قدیم بوده است)
دانشگاه مازندران
راه آهن مازندران
مازندران ممکن است به :
دریای خزر (دریای شمالی ایران یا دریای خزر)
استان مازندران (استان دوم یا مازندران، در شمال ایران)
مازندران در شاهنامه.
طبرستان (پادشاهی باستانی و ناحیه ای در شمال ایران قدیم، سرزمین اقوام تبری)
استان مازندران (سرزمینی که اقوام مازندرانی (تبری)، یا سرزمین تبرستان قدیم بوده است)
دانشگاه مازندران
راه آهن مازندران
جلگه مازندران
مربوط گردد.
مازندران (مازن) در شاهنامه به کشوری اطلاق می شود که برای بار نخست در دوران پادشاهی کیکاووس شاه معرفی می شوند. کیکاووس تازه بر تخت ایران جلوس کرده و مجلس بزمی را فراهم آورده بود. در این زمان، خنیاگر یا نوازنده و آوازه خوانی به دربار وی آمده و می گوید که نوازنده قابلی هستم، اگر پادشاه را لایق باشم خدمت گزارم. سالار بار موضوع را نزد کاووس مطرح نموده و وی پذیرفته می شود.
مازندران محله ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مازندران محله (تنکابن)
مازندران محله (رودسر)
مازندران محله (تنکابن)، روستایی از توابع بخش نشتا شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران ا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مازندران در دانشنامه آزاد پارسی

38045000-2.jpg
استانی در شمال ایران و در حاشیۀ جنوبی دریای خزر. از شمال به دریای خزر، از شرق به استان گلستان، از جنوب شرقی به استان سمنان، از جنوب به استان های تهران و البرز و قزوین، و از غرب به استان گیلان محدود است. بخش مرکزی کوه های پوشیده از جنگل البرز، سراسر نواحی مرکزی و جنوبی این استان را حدود ۸۰ درصد زیر پوشش برده است و جلگۀ ساحلی نسبتاً باریکی در شمال آن قرار دارد که بیست درصد بقیه را شامل می شود و اکثر مناطق مسکونی و کشتزارها را در میان خود جای داده است. کوه دماوند، با ارتفاع ۵,۶۷۱ متر، مرتفع ترین نقطۀ این استان است و کوه های مرتفع دیگری چون علم کوه، تخت سلیمان، گرده کوه، آزادکوه، چپکرو، گرمابسر، و سوادکوه و کوه های دیگری که ارتفاعشان بالاتر از ۳,۵۰۰ متر است، جزو دیگر بلندی های این استان محسوب می شوند. جلگۀ ساحلی مازندران، که در واقع کوه پایۀ شمالی البرز است، با پهنای متفاوت پنج تا ۴۰ کیلومتر (اطراف شهر بابل) به سوی دریای خزر، با ارتفاع خط ساحلی حدود ۲۵ متر زیر سطح دریاهای آزاد، گسترده شده و پست ترین نواحی ایران را از نظر ارتفاعی به خود اختصاص داده است. اقلیم آن در کوهستان های جنوبی و مرکزی معتدلِ مایل به سرد و نیمه مرطوب و در دشت های ساحلی معتدلِ مایل به گرم و نیمه مرطوب است. بارندگی های زیاد این استان، که روبه شرق از شدت آن کاسته شده و روبه غرب بر میزان آن افزوده می شود، باعث پیدایش رودخانه های فراوانی شده است، که همگی از بلندی های جنوبی سرچشمه می گیرند و به دریای خزر می ریزند، برخی از آن ها عبارت اند از نکا، تجن، تالار، هراز، چالوس، و سه هزار و بسیاری رودهای دیگر. استان مازندران از نظر کشاورزی و صنعت، موقعیت خوبی دارد. فرآورده های کشاورزی آن عبارت اند از برنج، غلات، پنبه، چای، چغندرقند، توتون و تنباکو، مرکبات، انواع میوه، حبوبات، و علوفه. فعالیت های صنعتی و اقتصادی آن نیز عبارت اند از پارچه بافی، سفالگری، مواد غذایی، روغن های خوراکی، شیلات، کنسرو و کمپوت، لبنیات، نساجی، گونی بافی ابریشم، چوب و کاغذ، کود شیمیایی، تولید برق، صابون سازی، رنگ سازی، تقطیر چوب، و غیره. زغال سنگ، سرب و روی، سنگ مرمر و سنگ های آهکی، سیلیس و کوارتز نیز جزئی از منابع کانی آن محسوب می شوند. استان مازندران نسبت به وسعت خود از پرجمعیت ترین نواحی ایران است و با ۲ ...

مازندران در جدول کلمات

در ایران | این پرنده بومی گیلان | مازندران | جلگه خوزستان و سیستان بوده و شکار آن ممنوع است
طاووسک
روستایی در مازندران با آب معدنی معروف
شهری در استان مازندران و نیز شهری به همین نام در استان آذربایجان غربی
محمود اباد
شهری در مازندران که قبلا" سخت سر می نامیدند
رامسر
گیاهی طبی که معمولا بصورت خود رو و در میان کشتزارهای گندم و ذرت یافت می شود و درایران در دامنه کوههای البرز | چالوس | مازندران و در مسیر قله چین کلاغ به حد زیادی می روید
چای کوهی
یکی از صنایع دستی ایران که در استان های مازندران و یزد رواج دارد
شمد بافی
یکی از غذاهای محلی استان های گیلان و مازندران با بادمجان کباب شده
میرزا قاسمی
از آثار معماری ارزشمند استان مازندران متعلق به قرن پنجم هجری در سوادکوه
قلعه لاجیم

مازندران را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
مازندران::ما زند ایرانیم
.ما ایران را زنده نگه میداریم،ما از ایران دفاع می کنیم
آرش
اصلش اینه
ماز به معنی بزرگ و ایندیرا و آن پسوند مکان هستش که میشه جایگاه دیو بزرگ ایندیرا تو ویکی پدیا هستش.الانم که این استان اصیل رو دارن نابود میکنن اما زاده هاشم آمل که جزء تهران شده و فیروز کوه هم به استان تهران پیوست ما خواهان بازگشت این دو به مازندران هستیم.
مهدی مولایی
مازنداران یعنی نمازاندران و در حقیقت جمع نمازاندر است و نماز اندر یعنی
" در نماز " یا: در نماز بودن ، و نماز از واژگان کهن پارسی و مادی است و در نسک اوستا واژه "نمانگه" برای نماز آمده
روژان
مازندران برگرفته از یک واژه ی کردی است بمعنای درهای بزرگ (مازن دران ) کردها این نام را روی استان تیپورستان گذاشتند
کوه ماز درسته
کلمه ماز بمعنای زنبور باز هم درسته
من هم در کتابم هردو را ذکر کردم
ایل های کرد زیادی در تیپورستان سکونت داشتند و دارند .....
Roja Aryani
کتابی که دارم مینویسم درباره ی "روستای هشتل " است،روستایی که در آنجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم(یکی از روستاهای شهر آمل )
تلفظ دقیق آن هم "Hasht tal"
یک روستای زیبا و تاریخی (تاریخ مرعشیان )
میخام نظر شما دوستان رو درمورد نحوه ی نامگذاری آن بدونم و همینطور ورود مرعشیان به آمل و چگونگی ورودشان به این روستا
مطالب زیادی نوشتم دراینباره
ولی اطلاعات شما دوستان عزیز هم میتونه مفید باشه و بهم کمک کنه کاملتر بنویسم
تشکر.
تارش
نام قوم مازنی.از سایر اقوام، آن، گالش، گیلک، گیلماز. وقتی یک گیل و گالش باهم ازدواج کنند، بچه آنان گیلاش، گیلوش(گیل و گالش) است.
وازدواج گیلاش با گیل ویا گالش ثمره اش بازنی است. وازدواج بازنی با گالش، گیل، گیلاش، ودر نتیجه بچه آنهارا مازنی گویند. مازنی یکی دیگر از اقوام کاسی تبار.
مترجم
محل زندگی من است.خوش آب وهوا ومناسب برای کشاورزی،دامپروری وسرانجام فروش محصولات به استانهای دیگر.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آب و هوای استان مازندران   • جمعیت مازندران   • بزرگترین شهرستان استان مازندران   • مازندران کالجها و دانشگاهها   • استان مازندران چند شهرستان دارد   • شهرهای استان مازندران به ترتیب   • مازندران مقصدها   • نقشه استان مازندران   • معنی مازندران   • مفهوم مازندران   • تعریف مازندران   • معرفی مازندران   • مازندران چیست   • مازندران یعنی چی   • مازندران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مازندران

کلمه : مازندران
اشتباه تایپی : lhcknvhk
آوا : mAzandarAn
نقش : اسم خاص مکان
عکس مازندران : در گوگل

آیا معنی مازندران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )