برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1398 100 1

لیپید

/lipid/

معنی لیپید به فارسی

لیپید
[زیست شناسی] ← چربی

معنی لیپید در فرهنگ فارسی عمید

لیپید
ماده ای نامحلول در آب که شامل عناصر کربن، اکسیژن، و هیدروژن است و از عناصر اصلی تولیدکنندۀ انرژی در مواد غذایی محسوب می شود.

لیپید در دانشنامه ویکی پدیا

لیپید
لیپیدها رده ای از ترکیبات آلی دارای هیدروکربن هستند که از مواد بنیادین برای ساختار و کارکرد سلول های زنده به شمار می آیند.
اسیدچرب
گلیسرید
اینتراستریفیکاسیون
فسفولیپید
ترکیبات صابونی نشونده
هیدروکربن
اتواکسیداسیون
چربی حرارت دیده
برگشت طعم
هیدروژناسیون
خواص فیزیکی چربی
امولسیون
امولسیفایر
لیپیدها ترکیبات آلی نا متجانسی (هتروژنی) هستند که معمولاً در آب نامحلول ولی عمدتاً در حلال های غیرقطبی محلول می باشند و به کمک حلال های آلی می توان آن ها را از بافت های مختلف استخراج کرد. تعریف فوق که به وسیلهٔ بلور Bloor ارائه شده است در تمام موارد صادق نیست. زیرا محلول بودن این ترکیبات در حلال های آلی عمومیت ندارد و نمی تواند پایه و اساس تقسیم بندی قرار بگیرد. مثلاً فسفاتیدها؛ اسفنگومیلین ها و سربروزیدها که جزء ترکیبات لیپیدی می باشند به ترتیب نامحلول در استون و اتر هستند.
لیپیدها در ساختمان غشاهای بیولوژیکی شرکت می کنند. مادهٔ ذخیره ای جهت تاُمین انرژی می باشند. بهترین حلال برای ویتامین های محلول در چربی هستند. اسیدهای چرب ضروری بدن را تأمین می کنند. در پدیدهٔ شناسایی سلول نقش مهمی دارند. به دلیل نیمه رهام هادیان بودن وسیله مناسبی برای حفظ موجودات خونگرم که در قطبین زندگی می کنند به شمار می آیند و در بیوسنتز ترکیبات شبه هورمون به خصوص پروستاگلندین ها شرکت می کنند.
لیپیدها را از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی می کنند:
پراکسیداسیون لیپید (انگلیسی: Lipid peroxidation) یعنی دژنراسیون اکسیداتیو چربی ها. در این فرآیند رادیکال های آزاد، الکترون ها را از چربی ها (مانند لیپیدهای غشای سلول) جدا می کنند و چربی را به صورت رادیکال در می آورند. این پروسه شامل یک مکانیسم واکنش زنجیروار از رادیکال های آزاد است؛ و اغلب اسیدهای چرب غیر اشباع را تحت تاثیر قرار می دهد.
لیپید


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

لیپید در دانشنامه آزاد پارسی

لیپید (lipid)
هریک از اعضای گروه بزرگ استرهای اسیدهای چرب که عموماً از واکنش بین یک اسید چرب و گلیسرول پدید می آیند. لیپیدها در الکل محلول و در آب نامحلول اند. لیپیدها ترکیبات اصلی سازنده مومها، چربیها و روغنهای گیاهی و جانوری اند. فسفولیپیدها لیپیدهای دارای یک گروه فسفات اند که معمولاً به یک باز آلی وصل اند و اجزای اصلی غشاهای یاخته های زنده به حساب می آیند.

ارتباط محتوایی با لیپید

لیپید در جدول کلمات

این بیماری با رسوب لیپید و مواد دیگر روی دیواره داخلی برخی رگ ها مشخص می گردد
اترواسکلروسیس

لیپید را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لیپیدها در بیوشیمی   • متابولیسم لیپیدها   • تعریف لیپید   • موم ها   • ساختار فسفولیپیدها   • اسفنگولیپید ها   • لیپیدهای غشا   • ساختار اسید چرب   • معنی لیپید   • مفهوم لیپید   • معرفی لیپید   • لیپید چیست   • لیپید یعنی چی   • لیپید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لیپید
کلمه : لیپید
اشتباه تایپی : gd~dn
آوا : lipid
نقش : اسم
عکس لیپید : در گوگل

آیا معنی لیپید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )