لوولینیک اسید

دانشنامه عمومی

لوولینیک اسید (به انگلیسی: Levulinic acid) یک گاماکتواسید (ترکیب آلی) با فرمول شیمیایی C5H8O3 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۶۷۳۴ است که جرم مولی آن ۱۱۶٫۱۱ گرم بر مول است. این کریستال سفید رنگ (متمایل به زرد) که در دمای اتاق به صورت جامد وجود دارد، در آب و حلال های آلی قطبی قابل حل است. این ماده را می توان از مواد سلولزی تولید کرد و در تولید زیست سوخت ها کاربرد دارد.CC(=O)CCC(=O)O
4-Oxopentanoic acid
Levulinic acid Laevulinic acid β-Acetylpropionic acid 3-Acetopropionic acid β-acetylpropionic acid γ-ketovaleric acid 4-oxopentanoic acid
CC(=O)CCC(=O)O
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما