برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1423 100 1

لغزش گاه های ترجمه قرآن

لغزش گاه های ترجمه قرآن در دانشنامه اسلامی

لغزش گاه های ترجمه قرآن
عواملی می توانند بر ترجمه قرآن اثر منفی بگذارند که به دو دسته بیرون زبانی و درون زبانی تقسیم میشوند.
به طور کلی عواملی که بر کیفیت ترجمه قرآن اثر می گذارند را می توان به دو دسته تقسیم کرد.
← عوامل بیرونی
اساساً واژه ها نمادی از تصورات حاکم بر ذهن هر نویسنده ای است. تصوراتی که از زنجیره ای از صفات یا مختصات معنایی تکوین یافته اند. مثلاً « رجل » با مجموع این ویژگی ها: انسان ، بزرگسال، مذکر و... تصوری متفاوت با دیگر واژه ها با خود می آفریند.در هر زبانی، تصورات و مختصات در نتیجه مقابله و مقایسه شناخته می شوند. شناخت این مختصات به دو گونه است:
← مختصات ممیز
قواعد و دستورات ساختاری صرف، از جمله عوامل پایه ریزی بنیان ترجمه است و هرچه در استحکام این پایه اهمال بیش تر می شود، بنای ساختمان ترجمه سست تر می گردد.از عمده ترین لغزشگاه های صرفی که در ترجمه قرآن می توان برشمرد یکی فعل است و دیگری صفات، درباره فعل اشتباهات صرفی بیش تر در چند زمینه صورت می گیرد که عبارتند از:الف. ناتوانی در تطبیق زمان افعال زبان مبدأ با زمان افعال زبان مقصد.ب. برگردان صیغه ها به زبان مقصد به طور ناقص. برای انتقال معنای افعال حتی اگر لازم باشد جمله ای اضافه گردد، این کار واجب خواهد شد.
ترجمه فعل بدون توجه به متعلقات آن
...

ارتباط محتوایی با لغزش گاه های ترجمه قرآن

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لغزش گاه های ترجمه قرآن   • مفهوم لغزش گاه های ترجمه قرآن   • تعریف لغزش گاه های ترجمه قرآن   • معرفی لغزش گاه های ترجمه قرآن   • لغزش گاه های ترجمه قرآن چیست   • لغزش گاه های ترجمه قرآن یعنی چی   • لغزش گاه های ترجمه قرآن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لغزش گاه های ترجمه قرآن
کلمه : لغزش گاه های ترجمه قرآن
اشتباه تایپی : gyca 'hi ihd jv[li rvHk
عکس لغزش گاه های ترجمه قرآن : در گوگل

آیا معنی لغزش گاه های ترجمه قرآن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران