برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1546 100 1
شبکه مترجمین ایران

قافیه (ابهام زدایی)

قافیه (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

قافیه (ابهام زدایی)
واژه قافیه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • قافیه (ادبی)، حروف تکرار شونده مشترک در واژه های پایانی قرینه های شعر منظوم• علم قافیه، علم بررسی ارتباط حروف و یا کلمات آخر ابیات در شعر
...

قافیه (ابهام زدایی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قافیه (ابهام زدایی)   • مفهوم قافیه (ابهام زدایی)   • تعریف قافیه (ابهام زدایی)   • معرفی قافیه (ابهام زدایی)   • قافیه (ابهام زدایی) چیست   • قافیه (ابهام زدایی) یعنی چی   • قافیه (ابهام زدایی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قافیه ابهام زدایی

کلمه : قافیه (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی : rhtdi (hfihl cnhdd)
عکس قافیه (ابهام زدایی) : در گوگل

آیا معنی قافیه (ابهام زدایی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )